Pressemeldinger

Må åpne nettet – forventer å få kjøpe

Fra 20. januar skal andre tilbydere kunne tilby fiberaksess i Telenors nett. Det er klart etter at Samferdselsdepartementet har avslått Telenors anke om å åpne også sitt fibernett.

(Fornebu 13. januar 2015) Fra 20. januar skal andre tilbydere kunne tilby fiberaksess i Telenors nett. Det er klart etter at Samferdselsdepartementet har avslått Telenors anke om å åpne også sitt fibernett.

− Vi vil rette oss etter SD sitt vedtak. Den 20. januar vil vi ha klart vårt grossistmarkedsprodukt for tilgang til vårt fibernett, sier administrerende Berit Svendsen i Telenor Norge.

Telenor mener vedtaket bygger på en uheldig sammenblanding av bredbåndsmarkedet basert på eldre teknologier og det nye markedet for fiberaksess.

− I det sistnevnte har vi om lag 20 prosent av markedet. Da er det pussig å bli regulert, sier Svendsen.

Forventer annen holdning til oppkjøp
Berit Svendsen mener vedtaket også bør føre til en holdningsendring fra myndighetene rundt spørsmålet om oppkjøp.

− Fra vårt ståsted blir det nå naturlig å forvente en helt annen holdning fra myndighetshold til oppkjøp. For oss er det viktig å ha anledning til å vokse gjennom både oppkjøp og utbygging. Vi mener kombinasjonen er viktig, for å sikre mer robust og framtidsrettet forvaltning av fibernettet som den vitale infrastrukturen dette vil være framover.

Gir dårligere incentiver
Fiberinvesteringer er langsiktig planlagt. Det kjennetegner all utbygging av infrastruktur.

− Umiddelbart vil ikke vedtaket få konsekvenser for hva Telenor gjør i 2015. Det er like fullt klart at åpning av vårt fibernett gir oss dårligere incentiver til raskere utbygging av høyhastighetsdekning over hele landet.

Tilsyn er bremseklosser
Gjennom det siste året mener Telenor å ha fått demonstrert hvordan både Konkurransetilsynet (KT) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) (tidligere Post- og teletilsynet) på ulike måter motvirker raskere fiberutbygging i Norge.

− For KT sin del ved å motsette seg høyst nødvendige konsolideringer i det svært fragmenterte fibermarkedet. For (Nkom) sin del ved at man nå gjennom åpningen av vårt fibernett alene, søker å høste fruktene av en fiberinfrastruktur som ennå på langt nær er så godt utbygd og konsolidert som reguleringsvedtaket skulle tilsi, mener Svendsen.

Praktiske konsekvenser
Asle Svanøe, leder for grossistsalg og regulatorisk i Telenor Norge, sier selskapet er godt forberedt påp å åpne nettet.

− Gjennom dialog med myndighetene og aktørene i markedet har vi utviklet VULA (Virtual Unbundled Local Access) som er Telenors produkt for åpning av fiberaksessnettet. Dette er en løsning som sikrer at vi fortsatt kan bygge ut ny fiber kostnadseffektivt, tar hensyn til at fiberkabler rent fysisk må håndteres varsomt og samtidig gjør det mulig for aktørene å tilby både internett, TV og telefoni til sine sluttkunder. 

Stor interesse for nettet
Svanøe sier dette om interessen for tilgang til Telenors nett:

− Det har vært stor interesse fra aktørene i markedet knyttet til utforming og lanseringstidspunktet for VULA, og vi forventer at det er aktørene som i dag leier kobberlinjer fra Telenor som vil være mest interessert i å leie fiberaksesser. Likevel er det slik at med bare 20 prosents markedsandel er det ikke så mange kunder som når får en valgmulighet. Så de helt store kundevolumene forventer vi ikke ved lansering. Men på lang sikt kan åpningen av Telenors og muligens også andre aktørers fibernett få stor betydning for telebransjen.