Pressemeldinger

Telenor Norge omorganiserer bredbåndsdivisjonen og teknologidivisjonen

Telenor Norge omorganiserer bredbåndsdivisjonen og teknologidivisjonen. Endringene medfører en bemanningsreduksjon opp mot 170 årsverk.

(Fornebu, 16. februar 2017) Telenor Norge omorganiserer bredbåndsdivisjonen og teknologidivisjonen. Endringene medfører en bemanningsreduksjon opp mot 170 årsverk.

Bakgrunnen for endringene er at Telenor som samfunnet for øvrig står midt i et pågående teknologiskifte, der digitalisering og nye kundebehov endrer måten vi må jobbe på.

– Det er tøft, men helt nødvendige å endre organisering for at Telenor skal fortsette å lede an i det digitale skiftet. Konkurransen i våre markeder er hardere enn noen gang, og for at vi skal bevare vår konkurransekraft i fremtiden er slike endringer helt avgjørende, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. 

Telenor Norge vil i den grad det er mulig søke å løse overtalligheten gjennom naturlig avgang.

Digitalt skifte
Telenor er midt i transformasjonen fra å være en tradisjonell telekomaktør til å bli en digital tjenesteleverandør. Dette krever ny kompetanse, og mer kostnadseffektiv drift.

– Vi tilpasser oss markeder som utvikler seg ekstremt raskt og hele Telenor-konsernet er derfor i endring. Samtidig jobber vi med å få på plass ny kompetanse i selskapet for å møte den raske teknologiske utviklingen, sier Svendsen.

Endringene innebærer å samle funksjoner innenfor drift og IT på tvers av divisjoner inn i Technology, samt å samle supportfunksjoner og utvikling for å skape robuste fagmiljøer og styrke kundefokuset innenfor utvikling.

I TV- og bredbåndsdivisjonen vil endringene dreie seg om en sammenslåing av funksjoner innen salg og kundebetjening, samtidig som vi avslutter en del oppgaver knyttet til utgående produkter og tjenester.

Sluttavtaler og omstillingsbistand
Den nye organisasjonen trer i kraft 1.april, og alle som blir overtallige får tilbud om sluttavtaler og omstillingsbistand.

– Det er tungt å gjøre endringer som medfører at gode kollegaer mister jobben. Vår viktigste prioritet i tiden fremover er å sikre en ryddig prosess med god informasjon til våre ansatte som blir berørt, sier Svendsen.

Telenor Norge har om lag 3.900 fast ansatte ved 24 kontorer i Norge og er blant landets fremste teknologiselskaper. Endringene medfører ingen nedleggelser av Telenors kontorer i Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Torild Lid Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 911 55 381 eller Telenors pressetelefon på 800 80 900.