Pressemeldinger

Telenor Norge lanserer Digital Sikkerhet 2021: - Løsepengeangrep er en stor samfunnsutfordring

Løsepengevirus og leverandørkjedeangrep har blitt en reell samfunnsutfordring. Svindelmetoder knyttet til pandemien er utbredt og målrettet phising brukes for å komme forbi viktige sikkerhetstiltak. – Det blir stadig mer krevende å forsvare samfunnets digitale veier og verdier, sier Petter-Børre Furberg.
Hvert døgn blir flere titalls bedrifter og statlige organisasjoner over hele verden lammet av leverandørkjedeangrep, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger

(Arendal, 18. august 2021) Løsepengevirus og leverandørkjedeangrep har blitt en reell samfunnsutfordring. Svindelmetoder knyttet til pandemien er utbredt og målrettet phising brukes for å komme forbi viktige sikkerhetstiltak.
– Det blir stadig mer krevende å forsvare samfunnets digitale veier og verdier, sier Petter-Børre Furberg.

– Løsepengeangrep har gått fra å være en risiko for enkeltindivider, til å bli en fare for samfunnet, liv og helse. Trusselaktørene blir stadig proffere og størrelsen på løsepengekravene øker. Hvert døgn blir flere titalls bedrifter og statlige organisasjoner over hele verden lammet, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

For femte år på rad utgir selskapet en rapport om sikkerhetsutviklingen i vårt digitaliserte samfunn - Digital sikkerhet 2021.

– Vi har høy innsikt i de digitale risikoene vi som samfunn står overfor. Derfor tar vi ansvar for å dele innsikten og kompetansen vårt sikkerhetsmiljø sitter med, og vi ønsker å ta del i den offentlige samtalen om hvordan vi kan beskytte landets digitale veier og verdier, sier Petter-Børre Furberg.

Store kostnader

Flere norske bedrifter har blitt rammet de siste årene, og mørketallene er store. Vard Group ble rammet juni 2020, Hurtigruten desember 2020, og Akva group og Østre Toten kommune i januar 2021. I midten av mars meldte Akva Group i forbindelse med sin kvartalspresentasjon at angrepet hadde kostet selskapet nesten 50 millioner kroner.

Telenor Norge ble selv utsatt

– Dersom vi møter pandemiens likemann i cyberspace trenger vi virkelig kunne jobbe sammen, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør for bedriftsmarkedet i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger

Svimlende summer

Ifølge selskapet PurpleSec har den globale kostnaden av løsepengeangrep økt fra åtte milliarder dollar i 2018, til hele 350 milliarder dollar i det siste året.

– Koronapandemien har forsterket forretningsmodellen til disse aktørene. Når de lammer et selskap der alt må gjøres via digitale plattformer blir konsekvensen katastrofal, spesielt når de går etter helseinstitusjoner slik de har gjort i USA, Storbritannia og Irland, sier Tangen Nilsen.

Ønsker mer oppmerksomhet

Ansvaret for å beskytte de digitale veiene og verdiene i Norge ligger spredt på tvers av sektorer, sivile, militære og kommersielle selskaper. Trusselvurderingene fra E-tjenesten og PST, sammen med Risiko 2021 fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet tegner et klart bilde av digitale angrep, spionasje og sabotasje som de største risikoene for samfunnet i 2021. Siden første rapport ble utgitt i 2017 har Telenor Norge etterspurt et bedre tverrsektorielt samarbeid for å en mer helhetlig risikostyring.

– Det gjøres mye bra for å styrke den digitale samfunnssikkerheten, men dersom vi møter pandemiens likemann i cyberspace trenger vi mer enn dugnadsinnsats og koordinering på tvers. Vi trenger virkelig å jobbe sammen. Her mener vi det er rom for å styrke det formaliserte samarbeidet mellom offentlig sektor og næringslivet for å oppnå bedre robusthet og motstandskraft mot trusselaktørenes operasjoner, sier Tangen Nilsen.

Noen råd

– Det kan være krevende å stå i en slik situasjon, men vi vil råde alle som utsettes for slike angrep om ikke å betale. Betaling er med på å gjøre problemet mer utbredt og styrke forretningsmodellen til de organisert kriminelle som står bak dette, sier Tangen Nilsen.

Trusselaktører er raske til å utnytte sikkerhetshull i virksomheter, og det er viktig å heve grunnsikringen så mye som mulig.

En kort, men ikke utfyllende sjekkliste er:

• Ha to-faktor autentisering for innlogging 

• Eksponere færrest mulig systemer mot internett

• Ha ferske og fungerende backups som er adskilt fra produksjonsnettverket

• Installer sikkerhets-patcher så snart disse blir sluppet av leverandørene

Flere nordmenn rammes

Digital sikkerhet 2021 har også kartlagt nordmenn sine erfaringer med digitale sikkerhetsutfordringer. Siden første undersøkelse ble gjennomført i 2017 har flere blitt utsatt for digital kriminalitet, mens tilliten til samfunnets evne til å håndtere store angrep, ligger stabilt.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på vegne av Telenor Norge og er basert på intervjuer med et landsrepresentativt utvalg på 1082 respondenter i april 2021.