Pressemeldinger

Telenor Norge inngår IT-samarbeid med Accenture

Telenor Norge inngår samarbeid med Accenture om utvikling og vedlikehold av IT-systemer. Avtalen skal bidra til bedre tjenester for Telenors kunder samt sikre at Telenor kan komme raskere med nye tilbud og produkter ut i markedet.

(Fornebu 26.september 2013) Telenor Norge inngår samarbeid med Accenture om utvikling og vedlikehold av IT-systemer. Avtalen skal bidra til bedre tjenester for Telenors kunder samt sikre at Telenor kan komme raskere med nye tilbud og produkter ut i markedet.

- Telenor er et lokomotiv innen utvikling av telekommunikasjonstjenester i Norge og internasjonalt. Nå inngår vi et strategisk samarbeid med en ledende utviklingspartner på IT-siden som kan bidra med å løfte vår kompetanse og videre utvikling, og som ikke minst vil tilføre oss stor fleksibilitet og ekstra kapasitet for å løse store oppgaver i fremtiden, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Omveltning i telekombransjen
Nordmenns bruk av mobilen har endret seg radikalt på få år, og tjenester som ikke eksisterte for kort tid siden er i dag blant våre viktigste kommunikasjonsløsninger.
 
- Vi står midt i et spennende teknologiskifte som krever store IT-investeringer og endrede arbeidsprosesser. Accenture er et innovativt selskap som sitter på attraktiv, internasjonal kompetanse, som vil bidra til å styrke oss i denne omveltningen. De har flere av verdens største telekomselskaper på sin kundeliste, og vil med sin erfaring og kompetanse sørge for at Telenor Norge fortsatt vil lede an i utviklingen, sier Berit Svendsen.

Viktig kompetanseoverføring
Som en del av avtalen vil om lag 120 Telenor-ansatte som i dag jobber med de relevante IT-systemene overføres til Accenture fra og med 1. desember2013. Telenor Norges IT-avdeling vil bestå av om lag 300 ansatte etter overføringen.

- Vi er godt fornøyd med den avtalen vi har inngått med Accenture. En avtale som også sikrer at Telenorkompetanse ivaretas i alle ledd gjennom overføring av høyt kvalifiserte ansatte som både vil jobbe med Telenor og andre kunder i Accenture, sier Svendsen.

Accenture får ansvar for IT-systemer som blant annet Telenor Norges webside i tillegg til systemer knyttet til salg, ordre og fakturering.

Ekspertise på omstilling
- Tjenester knyttet til omstillingsprosesser for våre kunder er et viktig vekstområde for Accenture. Avtalen med Telenor, et dynamisk og globalt kommunikasjonsselskap, gir oss en unik mulighet til å styrke og fornye leveranser i en spennende utvikling av telekombransjen, sier Roy Grønli, administrerende direktør for Accenture Norge.

- Den samlede innsatsen fra våre selskapers høyst kompetente IT-miljøer vil være fokusert på å levere de beste tjenester og løsninger for Telenors kunder, sier Grønli.

For mer informasjon, kontakt:
Telenor Norge:
Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør
Mobil: +47 911 55 381,
E-post: torild.uribarri@telenor.com 

Accenture:
Georg Huus, markeds- og kommunikasjonssjef
Mobil: + 47 90 78 76 89
E-post: georg.andreas.huus@accenture.com