Pressemeldinger

Telenor-karusellen ekstra viktig i vinter

Tusenvis av barn og unge har forsvunnet fra organisert idrett under pandemien. Telenor-karusellen er ett av tiltakene for å få de unge tilbake. I vinter deltar nærmere 80.000 barn i skilek landet rundt i det som regnes som det viktigste rekrutteringstiltaket i norsk vintersport.
Over 80.000 barn opp til 12 år fra 550 klubber landet rundt er ventet å delta i det som er Skiforbundets viktigste og største rekrutteringstiltak.

(Fornebu, 26. november 2021) Tusenvis av barn og unge har forsvunnet fra organisert idrett under pandemien. Telenor-karusellen er ett av tiltakene for å få de unge tilbake. I vinter deltar nærmere 80.000 barn i skilek landet rundt i det som regnes som det viktigste rekrutteringstiltaket i norsk vintersport.

Telenor-karusellen arrangeres denne sesongen for 16. gang. Over 80.000 barn opp til 12 år fra 550 klubber landet rundt er ventet å delta i det som er Skiforbundets viktigste og største rekrutteringstiltak. Arrangørene er lokale idrettslag som bruker disse karusellrennene til å gi et organisert tilbud. Nær 30 prosent av deltakerne de siste årene er uorganiserte barn og unge, og understreker Telenor-karusellens betydning for skisporten.

Mange barn landet rundt ser frem til å delta i Telenor-karusellen.

Viktigste rekrutteringstiltak

Skipresident Erik Røste er veldig tydelig i betydningen av karusellen.

– For mange er dette første møte med den organiserte skisporten. 80 prosent av klubbene som gjennomførte karusellen i 2020 svarte i en spørreundersøkelse at karusellen er deres viktigste rekrutteringstiltak til skisporten. For at vi nettopp skal øke rekrutteringen, er det viktig at skilek skal være både spennende og gøy. Arrangørmateriellet er med på å fremme dette. Det er mange ulike arrangørmodeller hvor målet er å stimulere til økt interesse for skisporten gjennom ulike konkurranseformer.

Pandemien har satt sine spor på rekrutteringsarbeidet. Ferske tall viser at Norges idrettsforbund mistet 185.000 medlemmer i 2020. Det er en nedgang på 9,6 prosent, sammenlignet med året før. Størst er frafallet blant de unge. Skipresidenten mener Telenor-karusellen kan være med å snu denne trenden.

– I år blir det viktigere enn noen gang å samles for å oppleve ekte skiglede. Vi gleder oss til å følge den viktige rekrutteringen som skjer ute i klubb og krets. Vi håper på rekordstor deltakelse og en kald og fin vinter over hele landet.

Skryter av klubbene og frivillige

Sponsorsjef Petter Svendsen i Telenor håper at samarbeidet med Skiforbundet vil sikre både økt rekruttering og ettervekst.

– Vi vet hvilken betydning denne typen breddearrangement har å si for rekrutteringen. Det er klubbene, foreldre og andre frivillige som driver karusellenene.

Telenor sponser både bredde og topp. Alpinstjerna Ragnhild Mowinckel takker karusellrennene som ung for at hun har nådd dit hun er i dag.

– Samtidig må vi rose arrangørene. Kvelder og helger gjør frivillige en formidabel innsats for at de unge skal få et godt og variert tilbud. Hvis vi kan bidra til å aktivisere enda flere barn og unge ved å sponse karusellen og lekene, har vi gjort noe godt. Og hvis vi på toppen av dette sørger for stabil ettervekst i skiidretten, ja da har vi virkelig oppnådd mye, sier Petter Svendsen.

Sammen med Skiforbundet ønsker Telenor å bidra til at Norge fortsatt skal være en nasjon der barn nærmest er født med ski på beina, enten det dreier seg om bortoverski eller i bakken.

Fakta om Telenor-karusellen

Dette er et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Telenor. Over 1,1 millioner barn har deltatt på Telenor-karusellen siden oppstarten for 16 år siden. Hvert år arrangerer ca. 550 klubber i snitt 3 karusellrenn pr. vinter. Det betyr at det totalt er gjennomført over 26.000 barneskirenn fordelt på alle skigrenene tilknyttet Norges Skiforbund.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Roald Orheim, informasjonssjef Telenor Norge, telefon: 957 74 993, e-post: roald.orheim@telenor.com

Petter Svendsen, sponsorsjef, telefon: 900 55 402, e-post: petter.svendsen@telenor.com
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse