Pressemeldinger

Telenor Infra trapper opp satsingen på kritisk infrastruktur

Telenor Infra fortsetter å modernisere anlegg for telekommunikasjon i Norge. Nå har Telenor Infra signert avtaler med Binto, Oppland Elektro og Site Service om landsdekkende tjenester for utbygging og tilsyn med kritiske anlegg for telekommunikasjon.
Telenor Infra eier og drifter et stort antall master og tårn til bruk for telekommunikasjon. (Foto: Martin Fjellanger/Telenor)

(Fornebu, 22. mars 2022) Telenor Infra fortsetter å modernisere anlegg for telekommunikasjon i Norge. Nå har Telenor Infra signert avtaler med Binto, Oppland Elektro og Site Service om landsdekkende tjenester for utbygging og tilsyn med kritiske anlegg for telekommunikasjon.

Telenor Infra fortsetter arbeidet med å utvikle virksomheten og har knyttet til seg nye partnere for å ivareta master, tårn, klargjøring for 5G og andre kritiske kommunikasjonstjenester.

Christina Endresen, CEO i Telenor Infra, beskriver signeringen som en milepæl.

– Dette er en merkedag for oss og en dag vi har sett frem til siden oppstarten av Telenor Infra for to år siden. Vi har nå signert en viktig avtale med solide aktører som innehar samme engasjement for infrastruktur, bærekraft og sikkerhet som vi har i Telenor Infra. Det er også viktig for oss å ta del i utviklingen av et robust entreprenørmarked i Norge, både sentralt og i distriktene. Vi ser frem til å starte reisen og til å sikre en bærekraftig modernisering av Telenors master, tårn og bygg med våre nye partnere. La første ordre sendes, sier hun.

Helikopter viktig
Terje Hoemsnes, CEO i Site Service AS er veldig fornøyd med avtalen, og trekker frem deres lange erfaring med master, fundamenter og telehytter i kombinasjon med lokalkunnskap og tilstedeværelse.

– Vår erfaring og kompetanse fra montasje i dårlig vær og vind er spesielt viktig med tanke på bruk av helikopter. Dette har høyeste prioritet hos oss, og gjenspeiles i kontrakten i form av høye krav til dokumentasjon og sikkerhet. Sammen med Telenor Infra skal vi sørge for god og sikker dekning for telekommunikasjon i hele landet, forteller Hoemsnes.

Forventet og nødvendig
Også Rune Flatmo, Administrerende direktør i Binto AS er svært fornøyd med den nye avtalen.

– Vi får nå en mulighet til å videreutvikle firmaet, dele kompetanse og bygge ny kompetanse. Geografisk og lokalhistorisk kunnskap er avgjørende for effektiv fremdrift i byggeprosessen. Binto er et annerledes firma med fleksible og løsningsorienterte medarbeidere. Ingen oppdrag er for store eller for små, sier han.

Telenor Infra har knyttet til seg nye partnere for å videreutvikle selskapet. Fra venstre: Kjell Eirik Westermann (Site Service), Christina Endresen (Infra), Terje Hoemsnes (Site Service), Rune Flatmo (Binto), Reine Thoren (Infra) og Stian Tråseth (Oppland Elektro). Foto: Martin Fjellanger

Stian Tråseth, avdelingsleder Tele i Opplanda Elektro, sier kontrakten er stor og viktig for selskapet.

– Vi har lang erfaring og bred kompetanse på dette området, og vi skal sørge for å opprettholde den høye kvaliteten som er forventet og nødvendig for kritisk infrastruktur innen telekommunikasjon i Norge, avslutter han.

Avtalene er inngått for regionen Midt-Norge til Binto AS, regionen Sør-Øst til Oppland Elektro AS samt regionene Nord-Norge og Vestlandet til Site Service AS.

Om Telenor Infra AS
Telenor Infras viktigste oppgave er å levere bærekraftig og kritisk infrastruktur i verdensklasse. Dette formålet danner grunnlaget for de strategiske ambisjonene og prioriteringene. Telenor Infra eier, drifter og vedlikeholder over 15.000 siter over hele Norge. Ved utgangen av 2021 var det 85 ansatte i Telenor Infra fordelt på tre lokasjoner (Fornebu, Trondheim og Bergen). Telenor Infra AS er et selvstendig og heleid norsk selskap under Telenor ASA.

Kontaktinfo:
Christina Endresen, CEO
Christina.endresen@telenor.no, telefon: 934 80 356

Om Binto AS
Binto AS ble stiftet i 2003, har 12 fast ansatte og ca 20 millioner kroner i omsetning. Binto er ledende i landet på grunnarbeid, støping og bygging av master og hytter til bruk for telekom. Dette inkluderer også jordingsanlegg. Binto har høy kompetanse på de fleste områder innenfor telekommunikasjon, og har hele landet som arbeidsområde.

Kontaktinfo:
Rune Flatmo, Administrerende direktør
rune@binto.no, telefon: 909 97 733

Om Oppland Elektro AS
Oppland Elektro AS ble etablert i 2004, og var eid av de ansatte inntil 1.12.21 da de ble kjøpt opp av Otera Infra AS - et selskap i Roadworks-gruppen. Virksomheten omfatter 70 ansatte innenfor Elektro og Tele, og har oppdrag over hele Norge. Hovedkontor holder til på Segalstad Bru i Gausdal, og i tillegg er det et avdelingskontor på Gjøvik. Firmaet omsatte i 2021 for ca. 106 mill.

Kontaktinfo:

Stian Tråseth, avdelingsleder Tele
stian@oppland-elektro.no, telefon: 930 03 610

Om Site Service AS
Site Service konsernet er en slagkraftig leverandør av vedlikehold, elektro, fiber, drift og installasjon innen telekom, gjennom lokal kompetanse og med egne ansatte. De har i 2022 ca 270 ansatte og 560 mill i omsetning, og er en av de ledende service selskapene innenfor telekom i Norge. Site Service har i dag 20 lokale avdelingskontorer i Norge.

Kontaktinfo:
Terje Hoemsnes, CEO
terje.hoemsnes@siteservice.no, telefon: 926 33 005