Pressemeldinger

Telenor har signert ny sponsoravtale med Idrettsforbundet, Fotballforbundet og Skiforbundet: En felles kamp mot nettmobbing

Telenor har signert ny sponsoravtale med Idrettsforbundet, Fotballforbundet og Skiforbundet. De blir nå med i kampen mot nettmobbing og tar i bruk nettvettprogrammet Bruk Hue, som er utviklet av Røde Kors og Telenor.
Bruk Hue: Som en del av Telenors sponsoravtale skal det digitale nettvettprogrammet Bruk Hue inn i idretten. Bilde fra filmen som brukes i undervisningsprogrammet for frivilligheten.

(Fornebu, 28. juni 2022) Nettmobbing og utenforskap er samfunnsproblemer som også rammer idretten. Norges Skiforbund, Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund blir nå med i kampen og tar i bruk antimobbeprogrammet Bruk Hue, som er utviklet av Røde Kors og Telenor.

– Idretten har et bredt nedslagsfelt. Den utøves over hele landet, av folk i alle aldre. Og den preges selvsagt også av utviklingen samfunnet ellers gjennomgår. Derfor er det fantastisk for oss at Telenor kan bidra med sin kompetanse på digitalisering og bekjempelse av nettmobbing og utenforskap, i tillegg til å være en viktig samarbeidspartner, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges Idrettsforbund.

Idrettsforbundet vedtok i mai at idretten skal være fri for nettmobbing. Bruk Hue er et undervisningsverktøy som adresserer nettopp denne utfordringen, og har lenge vært tilgjengelig for skoler og foreldre.

– Ett av fire barn har ifølge Medietilsynet opplevd å bli utestengt fra en gruppe på nett eller ikke fått lov til å delta i digitale aktiviteter. Telenor og Røde Kors har siden 2009 samarbeidet for å bekjempe nettmobbing og utestenging, som er en av nedsidene ved teknologien Telenor gir tilgang til. Med idretten med på laget forsterkes innsatsen, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge, som ser frem til å ta de brede samarbeidene med norsk idrett inn i en ny fase.

Utviklet sammen med barn og unge

Nylig lanserte Telenor og Røde Kors en ny versjon av Bruk Hue, med innhold tilpasset idretten og den øvrige frivilligheten. Med 1,9 millioner medlemmer treffer Idrettsforbundets underorganisasjoner 70 prosent av barn og unge i målgruppen for nettvettprogrammet.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen deltok på lanseringen av den nye versjonen av Bruk hue 1. april i år, der barn og unge fra Hasle/Løren IL testet og gjennomførte programmet. Hun var imponert over engasjementet til fotballspillerne som deltok på Bruk Hue-premieren..

En sentral del av avtalene mellom Telenor og idretten er å aktivisere bredden. Vinterstid arrangeres Telenor-karusellen, en skilek for barn landet rundt i det som regnes som det viktigste rekrutteringstiltaket i norsk vintersport.

Fakta om Bruk Hue

Bruk Hue er et program for nettvett og mot nettmobbing utviklet og drevet av Telenor Norge og Røde Kors siden 2009. Bruk Hue har blitt tatt i bruk av over 500.000 elever, lærere og foreldre. Det nye tilpassede verktøyet for frivilligheten løfter opp ulike tema utover nettmobbing og utenforskap som bildedeling, kjønnsstereotypier, anonymitet, kroppspress, gaming og språkbruk. Verktøyet tar utgangspunkt i at barnas utfordringer kan være komplekse og utspille seg på tvers av barnas arenaer.

ANTI har bistått Røde Kors og Telenor med produksjon av innholdet. 

Se mer på brukhue.no

Rapporten Barn og Medier, Medietilsynet, 2020: https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2020/201015-barn-og-medier-2020-hovedrapport-med-engelsk-summary.pdf

Fakta om Telenors samarbeid med NFF

Samarbeidspartner siden slutten av 90-tallet.

Hovedsponsor av kvinnelandslaget siden 2013.

Startet Telenor Xtra i 2013, et breddetiltak for klubbene der det totalt har blitt gjennomført 3,5 millioner individuelle treningsøkter, 5,2 millioner leksetimer og servert 75 000 måltider til deltakerne.

Utvikling av Min Fotball-appen.

Fakta om Telenors samarbeid med NSF

Telenor har vært samarbeidspartner med skiforbundet og hovedsponsor av alpinistene siden 2005.

Sponsor av parautøverne siden 2012.

Breddetiltaket Telenorkarusellen startet opp i 2005, og er tilgjengelig over hele landet med 550 arrangører og opptil 80 000 deltakere* i året. Totalt har en million barn deltatt på dette igjennom tidene.

* Tall pre kovid.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Petter Svendsen, sponsorsjef Telenor Norge, telefon: 900 55 402, e-post: petter.svendsen@telenor.no

Roald Orheim, informasjonssjef Telenor Norge, telefon: 957 74 993, e-post: roald.orheim@telenor.no

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse