Pressemeldinger

Telenor med ny nordisk telefoniløsning for Teams

Bruken av Teams har virkelig tatt av siste årene, og for mange nordmenn har Teams blitt et viktig verktøy i arbeidshverdagen. I samarbeid med Microsoft har Telenor lansert en forbedret utgave av taleintegrasjon i Teams. Nå er det enklere å bruke PCen som telefon og omvendt. Telenor er med dette den første som kan tilby en nordisk løsning for telefoni i Microsoft Teams.
F.v. Dag Nyrud (Microsoft Norge), Else Karin Uggedal (Telenor Norge) og Knut Stadskleiv (Microsoft Norge). Foto: Martin Phillip Fjellanger.

(Fornebu, 17. februar 2022) Bruken av Teams har virkelig tatt av siste årene, og for mange nordmenn har Teams blitt et viktig verktøy i arbeidshverdagen. I samarbeid med Microsoft har Telenor lansert en forbedret utgave av taleintegrasjon i Teams. Nå er det enklere å bruke PCen som telefon og omvendt. Telenor er med dette det første norske teleselskapet som kan tilby en nordisk løsning for telefoni i Microsoft Teams.

– I over tretten år har Telenor samarbeidet med Microsoft for å utvikle gode mobil- og telefonløsninger til samhandlingsverktøy som Teams, og tidligere Skype og Lync. Sammen med en håndfull andre store internasjonale aktører, inviterte derfor Microsoft oss til et samarbeid for å forbedre løsningen ytterligere. Resultatet er at vi nå kan tilby markedets beste og mest effektive telefonløsning i Teams – integrert med Telenors mobilt bedriftsnett-tjeneste, sier Else Karin Uggedal, ansvarlig for Telenor Norges samhandlingsløsninger.

Med Telenors mobil- og telefonintegrasjon i Microsoft Teams får man tilgang til alle kommunikasjonsformen i ett og samme brukersnitt. Teams-brukere kan ha mobilintegrasjon med sitt vanlige mobil telefonnummer, eller få et eget telefonnummer til Teams-kontoen slik at løsningen kan brukes som en fasttelefon. Den tekniske nyvinningen er at løsningen migreres over fra Direct Routing til Operator Connect. Slik blir det vesentlige raskere for bedrifter å sette opp tjenesten. I tillegg blir det enklere å administrere brukere, og tilgang til telefonnumre kan nå tildeles direkte fra Teams administrasjonssenter. Bedrifter kan også benytte egne telefonnumre for telefonkonferanser.

– Nå som Telenor og Microsoft har fått et tettere samarbeid, kan vi sammen tilby bedriftskunder tjenester som omfatter behovsanalyse, gjennomgang av mulighetsbildet og planlegging av fremtidsrettede verktøy for samarbeid og kommunikasjon. Vi har også forbedret sikkerheten mellom Telenor og Microsoft Cloud, sier Knut Stadskleiv, partneransvarlig for Telenor i Microsoft Norge.

Godt arbeidsverktøy til den nye normalen

Den nye tjenesten tilbyr en fremtidsrettet, fleksibel og skalerbar telefoni- og samhandlingsløsning. Nå som flere har vendt seg til en hybridarbeidshverdag, er det betydelig mer effektivt å ha tilgang til alle verktøyene man trenger for å jobbe på ett sted; e-post, chat, dokumenter, videomøter, SMS og telefoni.

– En av grunnene til at Microsoft Teams er blitt så godt tatt imot er at den bringer sammen synkron og asynkron kommunikasjon og samhandling i ett og samme verktøy. Telefonidelen i Microsoft Teams er et viktig element som sikrer helheten i kommunikasjonen. Det er en stor glede at Telenor bringer denne funksjonaliteten inn i sin Teams løsning, sier Dag Nyrud, Direktør for Modern Work & Security i Microsoft Norge.

Fakta:

 • Svært raskt og enkelt oppsett av tjenesten
 • API-er som får systemene til å "snakke" med hverandre
 • Dedikert infrastruktur med QoS og SLA mellom Telenor og Microsoft cloud
 • Gjør telefonsamtaler gjennom Teams smidige og enkle for sluttbrukerne enten med mobil-integrasjon og ett «kontaktnummer» eller som selvstendig telefoni i Teams-løsning
 • Mulighet for mobilprising av Teams-samtaler. Ingen ekstra kostnad ved å ringe fra Teams
 • Telefonnumre kan tildeles direkte fra Teams administrasjonssenter
 • Kunden kan velge Telenor som sin operatør i Teams Admin Center
 • Telenor er eneste norske operatør som tilbyr dette for Norge og de nordiske land
 • Unik Service Portal som blant annet gir full oversikt over brukere, nummerserier og utnyttelse av disse
 • Kunde får inkludert en konferanseløsning med eget nummer som del av tjenesten
 • Operator Connect ble lansert av Microsoft sist høst (1.oktober), for ytterligere informasjon: http://aka.ms/operatorconnectGA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henriette Frølich Holte, informasjonssjef i Telenor Norge. Telefon: 977 53 622,
e-post: Henriette-Frolich.Holte@telenor.no, eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter