Pressemeldinger

​Teknologiske trender i 2021: Digitaliseringen skyter fart under covid-19

Den enorme digitaliseringsbølgen koronapandemien har fremtvunget fortsetter å skylle innover stadig flere deler av samfunnet i det nye året, spår Telenors forskningsavdeling. Teknologi som bekjemper ensomhet, ‘passordpanikk’, og et fremvoksende fleksibilitetssamfunn er blant de viktigste trendene for 2021.
Telenors forskningsavdeling deler fem teknologiske trender de tror vil prege 2021. Foto: Telenor

(Fornebu, 22. januar 2021) Den enorme digitaliseringsbølgen koronapandemien har fremtvunget fortsetter å skylle innover stadig flere deler av samfunnet i det nye året, spår Telenors forskningsavdeling. Teknologi som bekjemper ensomhet, ‘passordpanikk’, og et fremvoksende fleksibilitetssamfunn er blant de viktigste trendene for 2021.

2020 vil gå inn i historiebøkene som ett av tidenes mest utfordrende år, men det vil også huskes som et år da enorme digitale endringer inntraff. Covid-19 tvang mennesker og industrier til å omstille sine liv og rutiner. Liv og rutiner som i stadig større grad digitaliseres.

- Nesten alle verdens bransjer og industrier, oss selv inkludert, har måttet endre seg raskere enn vi trodde var mulig som følge av pandemien. Fjoråret beviste at digitaliseringen er avgjørende for å kunne håndtere store samfunnsutfordringer og for å kunne tilrettelegge for mer fleksible måter å jobbe og leve på i 2021, sier Bjørn Taale Sandberg, Telenors forskningssjef.

For sjette år på rad har Telenors forskningsavdeling analysert det foregående året for å forutse hva vi har i vente i det nye. Her er fem teknologitrender de tror vil prege 2021:

Trend 1: Digitalt nærvær til unnsetning ved fysisk fravær

I skyggen av koronapandemien vokser andelen som føler seg isolerte og ensomme. Kronisk isolasjon gir en rekke helsemessige plager, som angst og depresjon.

- 2020 var året vi for alvor fikk øynene opp for at ensomhet er et grunnleggende folkehelseproblem. Et problem vi tror vil møte et enormt teknologisk motsvar i 2021. Vi spår at innovative teknologiselskaper vil utvikle banebrytende verktøy og tjenester som har til hensikt å bekjempe utfordringer relatert til mental helse. I land med full 5G-dekning vil vi sannsynligvis også se de første anvendelsene av holografiske kommunikasjonsverktøy allerede i år, sier Sandberg.

En ny generasjon chatbots, designet for å hjelpe mennesker som sliter med ensomhet, vil også komme på banen. Ved hjelp av kunstig intelligens (AI) vil de personaliserte, digitale hjelperne besvare spørsmål, starte samtaler, tilby underholdning og gjennomføre berikende mentale helseaktiviteter.

Telenors forskningssjef, Bjørn Taale Sandberg, spår at digitalt nærvær er én av fem trender vi vil se mer av i 2021. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Trend 2: En digital vår for grønn teknologi

- Koronapandemien har utløst sårt tiltrengte klimavennlige handlinger. Vi tror at myndigheter i stadig flere land vil benytte det grønne momentet fra 2020 til å tilrettelegge for en klimavennlig gjenåpning av samfunnet i 2021, blant annet ved å vedta nye klimalover eller legge nye klimaplaner, slik Norge nylig gjorde, spår Sandberg.

I byer over hele kloden vil AI tas i bruk for å optimalisere energiforbruket i datasentre og mobile basestasjoner. AI vil bidra til at fornybar energi, som vindkraft, blir mer forutsigbar, og gjøre byer mer intelligente ved å optimalisere transporten og forutsi luftkvaliteten. Vi vil se en sverm av AI-drevne mini-droner, eller mikro-IoT-enheter (kalt Tiny Machine Learning), som krever svært lite energi, ta til skyene for å utvide droneovervåkingen av klimautsatte områder.

Utenfor byene vil nye autonome modulære roboter jobbe i åkrene og bistå bønder som sliter med å skaffe tilstrekkelig med arbeidskraft. Mekanisk luking ved hjelp av robotpresisjon vil effektivisere bruken av plantevernmidler, og dermed bidra til å redusere miljøbelastningen fra landbruket.

Trend 3: !]¤Passord%@panikk!#=? som følge av økt sikkerhetsbehov

I 2021 vil de som ikke er utstyrt med brukervennlige passordløsninger eller som mangler struktur på sitt digitale liv oppleve stadige tilfeller av passordpanikk. Følelsen som lammer oss når vi igjen har glemt passordet eller andre detaljer vi behøver for å komme oss videre. Det økende antallet passordbeskyttede tjenester vi bruker i arbeid og på fritiden, samt rådet om å endre passord hver tredje måned til stadig mer komplekse kombinasjoner, reduserer ikke akkurat stresset.

- Ettersom ansatte kaster bort verdifull tid når de strever med å huske påloggingsinformasjonen sin, forventer vi å se flere selskaper tilby mer brukervennlige sikkerhetsløsninger det kommende året. Passordadministratorer som fungerer på tvers av systemer, samt skanning av ansikt og fingeravtrykk vil bli vanligere. Det vil sikre effektivitet og sikkerhet i organisasjonen og fjerne et stort frustrasjonsmoment for ansatte, forklarer Sandberg.

Trend 4: Tjenestesamfunnet fremmer fleksibel arbeidsdag

2020 var året da hjemmekontor plutselig ble allmenn praksis. Denne enorme og plutselige overgangen skjedde ganske sømløst, noe som bekrefter én gang for alle at med nettverkstilkobling og de nødvendige digitale verktøy kan arbeidet utføres omtrent hvor som helst. Dette skiftet vil skape økte forventninger blant ansatte om mer fleksibilitet til å jobbe utenfor kontoret, slik at de kan skape bedre balanse mellom arbeid og privatliv. Folk vil også forvente at verktøy og tjenester tilgjengeliggjøres utenfor kontoret. Dette markerer starten på det vi kan kalle ‘samfunnet-som-en-tjeneste’-epoken. Ikke bli overrasket den dagen kaffebaren på hjørnet tilbyr de teknologiske løsningene som gjør den til din nærmeste og hyggeligste arbeidsplass.

- I 2021 forventer vi at mange bedrifter gir ansatte mer fleksibilitet til å utføre sitt arbeid utenfor kontorets vegger. For å sikre nødvendig kompetanse for fremtidens arbeidsliv vil ledere styrke den digitale opplæring av ansatte innen cybersikkerhet, digital hygiene og bruk av digitale verktøy og teknologier, sier Sandberg.

Trend 5: Se opp for det digitale utdanningsgapet!

Samtidig som koronapandemien har ført til en enorm innovasjonsflom og viktige digitale fremskritt, har den også satt kjepper i hjulene på arbeidet med å redusere utdanningsgapet globalt. Millioner av barn og unge som bor i hjem uten internettilgang gikk glipp av viktig skolegang i 2020 da nedstengingene begynte.

I 2021 forventer vi et økende antall nye og kreative digitale læringsmetoder i skolen, noe som tilrettelegger for mer hjemmeskole. De som har internettilgang og de nødvendige digitale verktøyene, vil kunne delta og dra nytte av skoleverkets digitaliseringssprang. De som mangler utstyr, blir hengende etter.

- Om ikke samfunnene iverksetter nødvendige tiltak, både nasjonalt og globalt, er det en betydelig risiko for at vi vil oppleve et økende utdanningsgap i 2021 og fremover. Vi tror nøkkelen blant annet ligger i økt samarbeid mellom utdanningsaktører og teknologibedrifter, slik at man sikrer robuste og raske nettverk, og utvikler digital kompetanse blant barn og unge, påpeker Sandberg.

Du kan lese mer om teknologitrendene i Tech Trends 2021-rapporten fra Telenors forskningsavdeling.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Stian Kristoffer Sande, kommunikasjonsrådgiver i Telenor ASA

Mob: +47 975 39 221 | stian-kristoffer.sande@telenor.com