Pressemeldinger

Stor mobilleveranse til Landbrukssamvirket

Telenor har vunnet kontrakt på leveranse av mobiltjenester til AgriKjøp. Avtalen har en verdi på 180 millioner kroner over tre år.
Alt-tekst

Fornebu, 16. januar 2013 - Telenor har vunnet kontrakt på leveranse av mobiltjenester til AgriKjøp. Avtalen har en verdi på 180 millioner kroner over tre år.

AgriKjøp er en felles innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirkets bedrifter med datterselskaper, tilsammen om lag 100 selskaper. Kontrakten er en utvidelse av eksisterende rammeavtale med Telenor, og innebærer et mer standardisert og forenklet tilbud med økt funksjonalitet til medlemsbedriftene.

- AgriKjøp har en fragmentert sammensetning av selskaper, fra store industrikonsern til mindre selskaper, som har ulike behov og utfordringer. Den nye avtalen gir selskapene en enklere løsning med en pakke av tale- og datatjenester, som også legger til rette for bruk av andre kommunikasjonsløsninger fra Telenor og deres samarbeidspartnere. Samtidig innebærer avtalen mindre administrasjon og reduserte kostnader for våre medlemsbedrifter, sier Gunnar Vandvik, direktør for Avtaler og systemutvikling i AgriKjøp AS.

AgriKjøp og Telenor har i tillegg en intensjon om å ta inn nye tjenester, som Telenor Samordnet kommunikasjon og Lync, som en del av dagens rammeavtale på telefoni.

Nye samarbeidsmuligheter
- AgriKjøp er en spennende og viktig kunde som utfordrer Telenor på mange områder, og denne avtalen åpner for nye samarbeidsmuligheter. Vi er svært glade for å få være med i den videre verdiskapingen til Landbrukssamvirkets bedrifter, og levere tjenester som styrker deres konkurransekraft i markedet, sier Bjørn Ivar Moen, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge.

- En langsiktig avtale over tre år gir oss mulighet til å konsentrere vår innsats om gode løsninger og rådgivning, som gir verdi for de enkelte medlemsbedriftene, sier Moen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kristin V. Tønnessen, informasjonssjef Telenor Norge, tlf. 934 80 648, kvt@telenor.com 

Gunnar Vandvik, direktør Avtaler og systemutvikling  i AgriKjøp AS, tlf.  22 05 71 13,gunnar.vandvik@agrikjop.no)