Pressemeldinger

Sju av ti foreldre kjenner ikke til mobbeside

Ask.fm har blitt kalt mobbeappen og har blitt beryktet etter tilfeller hvor ungdom har blitt oppfordret til å begå selvmord. Nå viser en undersøkelse fra Telenor at hele sju av ti foreldre ikke engang har hørt om appen
Alt-tekst

(Fornebu 22. juni 2015) Ask.fm har blitt kalt mobbeappen og har blitt beryktet etter tilfeller hvor ungdom har blitt oppfordret til å begå selvmord. Nå viser en undersøkelse fra Telenor at hele sju av ti foreldre ikke engang har hørt om appen

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for Telenor ogviser at foreldrene har god kontroll på barnas bruk av nettstedene hvor de selv er aktive og tilstede som Facebook, Instagram og Snapchat, men på det sosiale nettstedet Ask.fm er det mange foreldre som mangler oversikt og kunnskap.

- Ask.fm har 150 millioner månedlige brukere over hele verden, og fra skolene vet vi at mange norske barn også bruker dette. Det som er spesielt med nettstedet er at brukerne kan sende anonyme spørsmål til hverandre, og dette kan gjøre nettstedettil en arena for digital mobbing og sjikanering. Vi mener dette er en side foreldre bør kjenne til, sier Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge.

Grov mobbing
Ask.fm har 13-årsgrense for å opprette profil. Alt innhold som postes på nettsiden er offentlig og kan ses av alle, også de som ikke har profil.

- Ask.fm har som andre sosiale medier også positive sider ved seg, men fordi alt ligger offentlig tilgjengelig, man har muligheten til å være anonym og brukerne til dels er svært unge, er dette et nettsted foreldre bør kunne mer om enn de gjør i dag, sier Ana Brodtkorb.

I utlandet har det vært skrevet om flere episoder hvor ungdom har valgt å begå selvmord etter å ha bli mobbet på nettstedet. I Norge har Ask.fm skapt uro i enkelte kommuner og blant annet i Trondheim har kommunen sett seg nødt til å stenge tilgangen til nettsiden fra skolens nett fordi barn har opplevd grov sjikanering og mobbing.

- Vi opplevde at Ask.fm skapte uro og mobbing, til dels svært grov mobbing, der mobberen hadde mulighet til å operere helt anonymt. Vi har nulltoleranse for mobbing. Etter et initiativ fra Ungdommens Bystyre valgte vi å stenge nettstedet, siden det foregikk aktiviteter her vi ikke ønsker på våre skoler, sier May-Iren Skamfer Evenmo ved oppvekstkontoret i Trondheim kommune.

Snakk med barna
I Telenors undersøkelse svarer 79 prosent av foreldrene at det kan være en utfordring å holde seg oppdatert på den digitale hverdagen. Samtidig oppgir nesten halvparten av foreldrene at de snakker med barna sine ukentlig eller oftere om utfordringer i den digitale hverdagen.

- Utvikling av nye sosiale medier går fort og det kan være utfordrende å holde seg oppdatert. Vi ser at mange er flinke til å snakke med barna sine om dette ofte, og det er veldig bra! Da får man bedre forståelse for hva barna bruker nettet til, samtidig som man bygger tillit, slik at det større sjanse for at barna melder fra hvis det skjer noe uønsket, sier Ana Brodtkorb.

Telenor, Røde Kors, Barnevakten og Medietilsynet ønsker å være aktive pådrivere for å bekjempe digital mobbing, og har derfor utarbeidet Bruk Hue-programmet – som inkluderer en egen skoleturné som setter fokus på nettvett og hvordan både unge og voksne kan bekjempe digital mobbing. Hvis du trenger konkrete tips og råd for hvordan å takle digital mobbing, kan du gå inn på BrukHue.com og lese mer.

Fakta
• Ask.fm er et sosialt nettsted hvor brukerne stiller hverandre spørsmål anonymt.
• Siden ble lansert i Latvia i 2010, men har siden vokst til en stor internasjonal side.
• I februar 2015 hadde de 150 millioner brukere i 49 land.
• I en undersøkelse gjennomført av Norstat for Telenor svarer 7 av 10 norske foreldre at de ikke kjenner til Ask.fm.
• Høsten 2014 ble Ask.fm kjøpt av IAC som også eier sjekkeappen Tinder. De nye eierne har uttalt at de ønsker mobbingen som har forekommet på siden til livs, etter dette har det blitt lansert nye muligheter til å blokke og rapportere brukere.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft
Mob: 902 09 832, e-post: ana.brodtkorb@telenor.com