Pressemeldinger

Nå er én av to nordmenn mer bekymret for Norges digitale sikkerhet

En av to nordmenn er mer bekymret for Norges digitale sikkerhet som følge av den spente verdenssituasjonen og usikre økonomiske tider. Det kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av Opinion for Telenor Norge.

sikkerhetspuls q3

Nå er én av to nordmenn mer bekymret for Norges digitale sikkerhet

(Fornebu, 20. oktober 2023) En av to nordmenn er mer bekymret for Norges digitale sikkerhet som følge av den spente verdenssituasjonen og usikre økonomiske tider. Det kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av Opinion for Telenor Norge.

Nordmenn er mer bekymret for sin egen og Norges digitale sikkerhet nå enn tidligere. Dette er også noe Telenor Norge erfarer. Det er økende etterspørsel etter informasjon, sikkerhetsrådgiving og hjelp til å beskytte seg mot svindel eller andre former for digital kriminalitet. Så godt som alle nordmenn med en smarttelefon har opplevd svindelforsøk eller forsøk på annen digital kriminalitet.

- Økt digitalisering av samfunnet innebærer også større spillerom for kriminelle aktører. Dette kan være alt fra svindlere som prøver å lure privatpersoner eller virksomheter, til profesjonelle cyberkriminelle eller hackere med mer alvorlige motiver. I Telenor har vi tro på økt åpenhet rundt sikkerhetsutfordringer, både for å styrke vår felles trusselforståelse, men også for å lære av hverandre. På den måten øker vi beredskapen og vil være bedre i stand til å beskytte oss selv, enten vi er en privatperson eller representerer en virksomhet. Digital sikkerhet er noe som berører oss alle, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. Det markerer vi ved å lansere den aller første utgaven av «Telenor Norges sikkerhetspuls» som vi vil publisere hvert kvartal fremover. Her vil vi dele statistikk og innsikt fra Telenors sikkerhetsmiljø.

Sikkerhetssenteret håndterte 128 hendelser

Telenors sikkerhetssenter (Telenor Security Operations Center) håndterte i dette kvartalet 128 potensielt alvorlige hendelser. Dette er hendelser som kan gjøre stor skade hvis de ikke blir oppdaget og stanset. I perioden var det også 716 bekreftede DDoS-angrep, i 401 av disse var man nødt til å iverksette mitigerende tiltak.

- Flere av hendelsene håndtert av vårt sikkerhetssenter dette kvartalet har startet i enheter som har fått installert programvare for kryptoutvinning eller ondsinnede nettlesertillegg og skadelig programvare. Cyberkriminelle har lenge installert programvare for å utvinne kryptovaluta fra kompromitterte PC-er og servere. Gjennom slik programvare kan de tjene penger på å utføre oppgaver som krever stor datakapasitet, sier Engebretsen.

Det er også flere tilfeller av brukere som har blitt lurt til å følge phishing-lenker i e-poster, og som dermed kan ha gitt fra seg innloggingsinformasjon eller andre sensitive detaljer.

- Telenors sikkerhetseksperter registrerer en økt trend av kjøp og salg av tilganger til virksomheter via såkalte ‘Access brokers’. Dette er kriminelle som skaffer seg tilgang eller bryter seg inn i et system eller infrastruktur for så å selge denne tilgangen videre til andre på det mørke nettet. Tilgang via Access brokers har mer enn doblet seg siste året, sier Engebretsen.

birgitte engebretsen

227 millioner blokkeringer på nett

Antall digitale svindelforsøk har økt voldsomt de siste årene, og metodene blir stadig mer avanserte. I flere tilfeller vil man trenge fageksperter for å avdekke svindelforsøkene. Over 70 prosent av alle nye nettsider som lages er falske eller skapt for å svindle besøkende.

- I 3. kvartal utførte våre sikkerhetsfilter 227 millioner blokkeringer på nett. Den største kategorien blant disse blokkeringene var kjente svindelsider, i denne gruppen alene ble det foretatt 166 millioner blokkeringer bare i disse tre månedene. Gjennom arbeidet med å sikre Telenor-kundene har vi dermed avverget hele 166 millioner svindelforsøk fra allerede kjente svindelsider dette kvartalet. Det er et enormt tall, sier Engebretsen.

Telenor stanset også 7,75 millioner svindelanrop i Norge 3. kvartal.

- Selv om det fortsatt er et høyt antall svindelanrop som fortsatt stoppes i våre nett, er det gledelig å se at antall forsøk på svindelanrop mot Telenor-kunder likevel har gått ned de siste årene. Vi stopper dermed færre svindelanrop enn tidligere, dette skyldes at Telenor har funnet teknologi og iverksatt tiltak for å bekjempe denne formen for kriminalitet, som har fungert. Når de kriminelle ikke lykkes med å tjene penger på forsøkene sine, prøver de heller andre steder. Antall svindelforsøk som gjøres mot Telenor-kunder har dermed gått ned, avslutter Engebretsen.

Her kommer det snart en forklarende og pedagogisk tekst som beskriver dette bildet.
sikkerhetspuls

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Julie Hæhre, informasjonssjef Telenor Norge

telefon: 419 01 011, e-post: julie.haehre@telenor.no