Pressemeldinger

Sier farvel til kobber og velkommen til 5G

Når dekningsdirektør Bjørn Amundsen legger ut på sin 28. dekningstur på like mange år, er Telenor midt i det største teknologiskiftet i landet i nyere tid. Fasttelefonen over kobbernettet avvikles 31. desember 2022. Til gjengjeld får kundene tilbud om bredbånd over mobil og fiber.
Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor er på tur landet rundt igjen. Dekningsdirektøren vil fra nå og ut oktober være innom alle landets regioner og de største byene.

(Fornebu, 26, august 2022) Når dekningsdirektør Bjørn Amundsen legger ut på sin 28. dekningstur på like mange år, er Telenor midt i det største teknologiskiftet i landet i nyere tid. Fasttelefonen over kobbernettet avvikles 31. desember 2022. Til gjengjeld får kundene tilbud om bredbånd over mobil og fiber.

Dekningsdirektøren vil fra nå og ut oktober være innom alle landets regioner og de største byene. Totalt legger han bak seg 15.000 km med dekningsbilen, som er stappfull av teknisk utstyr, for å måle hver meter av strekningen.

Historisk moderniseringsprosess

Telenor er midt i moderniseringen av mobil- og fibernettet. I løpet av de nærmeste årene skiftes alt utstyr på alle basestasjonene, og det bygges en del nye der kobberlinjene avvikles.

– Det er et gigantisk prosjekt å bygge 5G i hele Telenors nett, og vi er godt i gang. Vi øker antall basestasjoner til omkring 9000. Telenor bygger nærmere 250 nye basestasjoner der det i dag er mangelfull eller ikke-eksisterende dekning. Utbyggingen gjøres i forbindelse med utfasingen av det over 100 år gamle kobbernettet.

– Dette er basestasjoner det under normale omstendigheter ville blitt for dyrt å bygge ut, men som vi likevel bygger ut for å gi dekning når kobbernettet er borte. Vi har lovet at alle skal få et nytt og bedre nett, og det løftet holder vi, forteller Amundsen. Han sier dette om hvorfor Telenor faser ut fasttelefoniplattformen.

– Kobbernettet har tjent oss godt i mange år. Men etter hvert som nye teknologier som fiber og mobil tilbys, velger kundene de nye løsningene. Jeg bruker å si at avviklingen av fasttelefonitjenesten over kobbernettet i stor grad er kundestyrt. Med nye behov, er ikke kobber lenger attraktivt for kundene, sier Amundsen.

Bygger 5G

Mange kunder kan nå glede seg over 5G i mobilnettet. 5G gir betydelig høyere stabilitet og kapasitet, og raskere responstid – akkurat det kundene forventer av bredbånd uansett om det er hjemme, på hytta eller i jobben.

På ferden landet rundt skal Amundsen i tillegg til å måle fart, kapasitet og dekning i nettet, møte kunder og myndigheter.

– Jeg pleier å si at det er en dårlig idé å bygge mobilnett fra en pult på hovedkontoret på Fornebu. Å forstå kundenes behov, og å sjekke hvordan dekningen faktisk er, må gjøres på stedet. Derfor tar jeg denne turen hvert år. Med måleutstyret i bilen får jeg nøyaktige målinger i nettet. Resultatet av målingene bruker vi til å forbedre der det er behov, sier Amundsen.

Avviklingen av kobbernettet gjelder for privat- og bedriftskunder av Telenor. Andre bredbåndsaktører har en lovpålagt rett til å bruke kobbernettet til å levere bredbånd til høsten 2025.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 900 21 000, bjorn.amundsen@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse