Pressemeldinger

Øker farten på bredbåndet med 150 prosent

Kundene får opptil 150 prosent mer fart når Telenor og Canal Digital Kabel nå trapper opp hastigheten på alle bredbåndsabonnement over fiber og kabel. Samtidig er bredbånd med 500 Mbit/s tilgjengelig på over 500.000 adresser over hele landet.

(Fornebu, 20. november 2017) Kundene får opptil 150 prosent mer fart når Telenor og Canal Digital Kabel nå trapper opp hastigheten på alle bredbåndsabonnement over fiber og kabel. Samtidig er  bredbånd med 500 Mbit/s tilgjengelig på over 550.000 adresser over hele landet.

– Trafikkveksten i bredbåndsnettet er enorm. For å kunne tilby gode bredbåndsopplevelser over hele landet, bruker vi et milliardbeløp på å oppgradere nettet hvert år, samtidig som vi nå skrur opp farten for de fleste bredbåndskundene, sier Birgit Bjørnsen, leder for TV og bredbånd i Telenor Norge. 

De nye hastighetene fra 1. januar 2018 på fiberbredbånd og kabelbredbånd:

  • Kunder med bredbånd 30 Mbit/s oppgraderes til 50 Mbit/s.
  • Kunder med bredbånd 60 oppgraderes til 100 Mbit/s.
  • Kunder med bredbånd 100 oppgraderes til 250 Mbit/s.
  • Kunder med bredbånd 500 Mbit/s beholder hastigheten de har.

– Årlig øker den samlede trafikken i Telenors bredbåndsnett med rundt 50 prosent. Veksten er i stor grad drevet av seervaner med hyppig TV- og videostrømming. I tillegg er det gjerne flere i samme husstand som deler båndbredden med hver sin skjerm. For å sikre dagens og morgendagens kundebehov må vi tilby bredbånd som holder tritt med utviklingen, sier Bjørnsen.

Mindre behov for opplasting
På fiber er hastighetsendringen på opplasting og nedlasting lik. På kabel gjelder hastighetsøkningen kun på nedlasting.

Birgit Bjørnsen, leder for TV og bredbånd i Telenor og Canal Digital Kabel. (Foto: Martin Fjellanger/Telenor)

– Internett er ikke symmetrisk, altså er det fremdeles slik at kundene har mest behov for nedlasting. Folk laster langt mer ned fra for eksempel YouTube enn de laster opp. Gjennomsnittskunder har sluttet med fildeling, fordi det er så mye innhold tilgjengelig på internett allerede, forklarer hun.

Etter hastighetsøkningen vil over halvparten av bredbåndskundene via fiber eller fiberbasert bredbånd (kabel) ha en hastighet på 100 Mbit/s eller mer. 

De som får ny hastighet med bredbånd 50 eller 100, får en prisøkning på 20 kroner for Canal Digital Kabel-kundene og 30 kroner for Telenor fiber-kundene. Kunder som oppgraderes til bredbånd 250 eller har bredbånd 500, får ingen prisendring.

Telenors DSL-kunder blir ikke berørt av endringene i denne omgang.

Oppgraderte kabelsentraler
Telenor har også oppgradert og modernisert bredbåndsnettet slik at samtlige kabelkunder innen utgangen av året kan få hastighet på 500 Mbit/s. Totalt omfatter dette over 550.000 husstander i Norge.

– Dette får vi nå til ved at vi har utvidet det sentrale, fiberbaserte bredbåndsnettet, samt bygd flere bredbåndsentraler nærmere kundene. Vi er likevel åpne om at de færreste har behov for bredbånd med 500 Mbit/s. Vi registrerer imidlertid at noen ønsker å teste det som etter alt å dømme blir fremtidens hastighetsstandard, avslutter Bjørnsen.

Alle bredbånd fra Telenor og Canal Digital Kabel leveres med Alltid på nett-garanti. Skulle det oppstå feil i bredbåndsnettet og kunden ikke kommer på nett, gir Telenor alle medlemmer i husstanden en mobil datapakke som kan avhjelpe situasjonen til problemet er løst, i tillegg til en økonomisk kompensasjon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Magnus Line, pressekontakt i Telenor Norge
Tlf: 415 00 632, e-post: mli@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse