Pressemeldinger

Samarbeider om mobildekning i utkant-Norge

Et unikt samarbeid mellom Telenor og kommune-Norge sørger for mobildekning i områder som er helt uten kontakt med omverden. Koronakrisen har ført til økt etterspørsel etter slike spleiselag. I år bruker Telenor 30 millioner på disse spleiselagene.
Telenor investerer årlig millionmsummer sammen med kommuner og fylkeskommuner for å bedre mobildekningen i utkantene.

(Fornebu, 20. juli 2020) Et unikt samarbeid mellom Telenor og kommune-Norge sørger for mobildekning i områder som er helt uten kontakt med omverden. Koronakrisen har ført til økt etterspørsel etter slike spleiselag. I år bruker Telenor 30 millioner på disse spleiselagene. Samtidig bruker Telenor betydelige summer på fiberutrulling.

Nordmenn ønsker mobildekning der de bor og ferdes. Ikke alltid er det like lett å skaffe dekning utenfor allfarvei. Det kan være flere årsaker til dette, blant annet mangel på strømtilførsel i området, eller at det er forholdsmessig dyrt å bygge dekning. Gjennom over 380 samarbeidsprosjekter de siste 12 årene har Telenor sammen med kommuner, lokale kraftlag og grunneiere skaffet mobildekning til områder «der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

Godt samarbeid med kommunene

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor er sammen med kollega Pål Lukashaugen stadig på farten landet rundt for å vurdere mobilutbygging.

– Vi har et godt og omfattende samarbeid med kommunene rundt om i landet for å sikre mobildekning. For mange er mobildekning selve grunnlaget for tilværelsen, det være seg bedrifter eller privatpersoner. Vi strekker oss langt for å skaffe god mobildekning, og jobber godt sammen med kommuner og lokalt næringsliv for å få til dette, forteller Amundsen.

Siden Norge er et langstrakt land med stedvis spredt bosetting, er det ikke alltid regningssvarende for Telenor å ta kostnadene med utbyggingene alene. Løsningen ble det som nå er flere hundre spleiselag med kommuner, fylkeskommuner og lokale kraftverk. Det første samarbeidsprosjektet ble ferdigstilt sammen med Flesberg kommune i Buskerud, nå Viken i 2008. Siden den gang er det inngått over 380 samarbeidsavtaler i alle landets fylker, unntatt Oslo.
Pål Lukashaugen og Telenor deltar i år på totalt 40 spleiselag. Her er han i blå trøye på en tilstelning i Åfjord i Trøndelag tidligere i sommer. 

40 spleiselag i år

Samarbeidsavtalene går som regel ut på at kommunen sørger for hytte til mobilutstyret, mast og kraft, mens Telenor står for investering og drift av basestasjonen.

I år er det planlagt 40 samarbeidsprosjekter. Telenor har avsatt 30 millioner kroner i år, og planlegger om lag samme investering i samarbeidsprosjekter i årene fremover.

Koronakrisen har medført ekstra stor pågang for enda bedre mobildekning. Stadig flere jobber hjemmefra, og da er god mobildekning helt avgjørende for at de skal kunne ha gode arbeidsforhold.

– Vi ser at kommuner som tidligere ikke har ønsket samarbeid kommer tilbake og faktisk krever samarbeid for å tilby god 4G dekning til sine innbyggere, forteller Amundsen,

Betyr mye for utkantene

Kvinesdal kommune i Agder har signert tre samarbeidsprosjekter med Telenor i år. Kommunen er i full gang med å arrangere grendelagsmøter for å få med innbyggere på dugnad.

– Disse samarbeidsavtalene med Telenor betyr mye for oss. Takket være disse avtalene er det realistisk å få til mobildekning i områder som ellers ikke ville fått dekning, sier ordfører ordfører Per Sverre Kvinlaug, i Kvinesdal.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 900 21 000, e-post: bjorn.amundsen@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse