Pressemeldinger

Rekordtrafikk i hyttekommunene i jule- og nyttårshelga

Nordmenn valfartet til hytta i jule- og nyttårshelga, viser tall fra Telenor. Tallene for mobiltrafikk og folketilstrømming i de største hyttekommunene er rekordhøye. Veksten i mobiltrafikken skyldes at det var flere personer enn normalt som var på hytta jul og nyttår 2020 sammenlignet med året før.
Trafikktallene for perioden 24. – 31. desember viser at databruken mange steder er mer enn fordoblet. Her fra Gautefall i Telemark. (Foto: Magnus Line)

(Fornebu, 7. januar 2020) Nordmenn valfartet til hytta i jule- og nyttårshelga, viser tall fra Telenor. Tallene for mobiltrafikk og folketilstrømming i de største hyttekommunene er rekordhøye. Veksten i mobiltrafikken skyldes at det var flere personer enn normalt som var på hytta jul og nyttår 2020 sammenlignet med året før.

Med sterkt begrensede muligheter til å reise utenlands, samt til å samle flere til jule- og nyttårsfest, valgte mange nordmenn å dra på hytta. Trafikktallene for perioden 24. – 31. desember viser at databruken mange steder er mer enn fordoblet. Tradisjonelle hyttekommuner som Ringerike, Hvaler og Ringsaker hadde over 100 prosent vekst på mobildata.

Utvidet dekning for å tåle økt trafikk
Administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge er ikke overrasket over veksten.

– Nett-tilgang er i dag avgjørende for at hele familien skal ha glede av hyttelivet. Når du har like god mobildekning og fart på hytta som hjemme, og når du kan bruke mobilnettet både til gaming, TV-strømming og jobbing, øker bruken av fritidsboligen både til jobb og rekreasjon. Telenor bruker store ressurser på å bygge et robust nett i typiske fritidsområder. Vi har dessuten utvidet kapasiteten på flere tusen basestasjoner, noen steder både to og tre ganger bedre kapasitet. Mobilnettet har derfor tålt trafikkøkningen fint, og vi har nesten ikke hatt utfall, sier Furberg.

Her er trafikktallene for utvalgte hytteområder (vekst i bruken av mobildata)

Ringerike 144 prosent
Hvaler 135
Fredrikstad 124
Larvik 110
Ringsaker 101
Nord-Aurdal 90
Sigdal 85
Oppdal 83
Vinje 80
Nore og Uvdal 74
Ringebu 73
Sirdal 65
Hol 62
Trysil 13

Unntaket Trysil
Trysil er unntaket i den sterke veksten. Dette henger sammen med at denne grensekommunen er et sted som tiltrekker seg mange utenlandske turister og svensk arbeidskraft. Nedgangen i tilstrømming fra turister og gjestearbeidere kan leses tydelig av trafikktallene til Telenor.

Flere mobilbrukere i nyttårshelga
Tall fra Telenors statistikkverktøy Mobility Analytics bekrefter at veksten i mobiltrafikken skyldes at det var flere personer enn normalt som var på hytta jul og nyttår 2020 sammenlignet med 2019.

Sirdal i Agder hadde 16,3 prosent flere mobilkunder julaften i fjor sammenlignet med året før. En annen kommune som opplevde kraftig vekst i tilreisende mobilbrukere julaften var Ringebu. Her var veksten 14 prosent. Og nevnte Trysil hadde en nedgang på 30,8 målt i simkort som var i bruk julaften 2020 sammenlignet med året før.

Et annet trekk er at trafikken i hytteområdene steg fra julaften til nyttårsaften. Det tyder på at flere startet jula hjemme, og tok nyttårsfeiringa på hytta.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 900 21 000, e-post: bjorn.amundsen@telenor.no eller ring pressetlf. på 800 80 900Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse