Pressemeldinger

Redningsselskapet og Telenor Kystradio styrker beredskapen

Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.
Redningsselskapet og Telenor Kystradio har inngått en avtale for å styrke beredskapen og sikkerheten for sjøfarende. Foto: Redningsselskapet.

(Fornebu, 29. april 2021) Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.

Telenor Kystradio sitt hovedoppdrag er å ivareta Norges maritime nød- og sikkerhetskommunikasjon til sjøs. Gjennom en ny treårig samarbeidsavtale forlenger Telenor Kystradio ansvaret for betjeningen av Redningsselskapets servicetelefon 02016.

- Redningsselskapet og Telenor Kystradio har lang erfaring med å samarbeide innen beredskapsarbeid for alle på sjøen med behov for hjelp. Avtalen vi nå inngår er godt nytt for båtfolket fordi formålet er å styrke beredskapen og sikkerheten for sjøfarende, sier Terje Hammer, leder av Telenor Kystradio.

Redningsselskapet og Telenor Kystradio skal sammen sørge for at beredskap og samhandling blir mer skjerpet enn noen gang. Her er kystradiooperatør Anne Kristine Hagen ved Kystradio Nord i aksjon. (Foto: Kent Even Grundstad).

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon. Visjonen er «Ingen skal drukne».

Redningsselskapet har 1.500 redningsmenn og -kvinner, som bemanner 52 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene.

Om Telenor Kystradio

Telenor Kystradio har to døgnbemannede Kystradiostasjoner som er samlokalisert og samarbeider tett med Hovedredningssentralene (HRS) i Sør og Nord. Sammen bidrar de til å sikre trygghet på sjøen og dekker Norges forpliktelser for nød- og sikkerhetskommunikasjon til sjøs.


Kystradiostasjonene er tilgjengelig 24/365 for alle som ferdes på sjøen, og yter service, assistanse og bistand ved nød til både yrkes- og fritidsfartøy.

Telenor Kystradio har også ansvar for teknisk plattform og infrastruktur for Norges maritime nødnett langs hele kysten og helt nord til Svalbard.

Telenor Kystradio har overordnet ansvar for radiooperatøropplæring, samt akkrediteringer av skoler og kurs. Det utstedes lisenser for maritimt radioutstyr, godkjennelse og utstedelse av radiooperatørsertifikat for bruk av maritimt radioutstyr. Telenor Kystradio utfører også inspeksjon av radioutstyr på fiske- og yrkesfartøy, og offshore installasjoner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse