Pressemeldinger

Enorm økning i politisvindel: – Ikke politiet som ringer

De siste ukene har Telenor blokkert svært mange svindelanrop, men det er bare toppen av isfjellet. – Politiet vil aldri spørre deg om BankID, sier politiinspektør.

politisvindel

Enorm økning i politisvindel: – Ikke politiet som ringer

De siste ukene har Telenor blokkert svært mange svindelanrop, men det er bare toppen av isfjellet. – Politiet vil aldri spørre deg om BankID, sier politiinspektør.

Har du nylig fått en overraskende telefon fra noen som utgir seg for å være politiet? Da er du ikke alene.

– Vi opplever nå en veldig stor svindelbølge, sier Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor Norge.

I uke 45 fanget Telenors svindelfiltre i mobilnettet opp like over 1,1 millioner uønskede samtaler. I en vanlig uke ligger antallet på rundt 400 000.

– Det er ikke urimelig å anta at dette knytter seg til en økning i tilfeller av politisvindel. For samtalene som nå renner inn til nordmenn over hele landet, er ikke fra politiet – men fra kyniske kriminelle. Og det ser ikke ut til å avta med det første, forteller Busch.

– Politiet ber aldri om BankID

I noen av samtalene blir du møtt av en automatisk stemme som på engelsk forteller at du er under etterforskning. I andre tilfeller kan en person på flytende norsk opplyse om at du er blitt svindlet – og at det haster med å få stoppet dette.

I de fleste tilfellene prøver de kriminelle å skremme deg til å oppgi personlig informasjon, forteller Busch – og da gjerne BankID.

At det ekte politiet ikke ville bedt deg om dette, kan politiinspektør og næringslivskontakt Christina Rooth ved Oslo politidistrikt tydelig bekrefte:

– Politiet vil aldri, aldri, aldri spørre deg om din BankID. Dette er det utrolig viktig at folk forstår og husker på, sier Rooth.

Politi
Foto: Stig B. Fiksdal ADVARER: – Politiet vil aldri, aldri, aldri spørre deg om BankID, sier politiinspektør og næringslivskontakt Christina Rooth ved Oslo politidistrikt.

De kriminelle utgir seg for å være politi fordi de ønsker å sette en støkk i deg. Gjerne skjer det også under tidspress. 

– Det er fint at folk har tillit til politiet. Men om noen ber om opplysninger over telefon og sier at det haster, bør du gå noen runder med deg selv. STOPP, TENK og SJEKK om dette virkelig stemmer, sier Rooth.

– Ta deg tid til å puste med magen og rådføre deg med noen andre da slike henvendelsene ofte er svindel. Og er du likevel i tvil, kan du heller ringe opp igjen på politiets offisielle telefonnummer.

Politiet har laget denne videoen for å minne deg på å aldri oppgi BankID til noen – selv ikke til politiet:

Hva sier «det falske politiet»?

De siste ukene har Telenors sikkerhetsavdeling fått inn en mengde henvendelser knyttet til ulike former politisvindel fra kunder som er blitt forsøkt svindlet.

– Felles for mange av disse er at svindelaktørene prøver skape voldsom frykt hos ofrene. Enten ved å anklage dem for alvorlige lovbrudd, eller ved å påpeke at de er i ferd med å bli loppet for penger, sier Busch.

– Når man har puls på 140, kan jeg forstå at det kan være vanskelig å bevare fatningen, tenke rasjonelt og huske gode råd. Det er likevel da du må prøve å minne deg selv på at dette kan være svindel.

Her er noen eksempler på hva de som utgir seg for å være politi har sagt i telefonen, i forsøket på å få oppgitt personlig informasjon og BankID fra sine ofre.

  • En kvinne fikk beskjed fra «The Norwegian Police Department» med en automatisk stemme på engelsk at hennes nasjonale ID var sperret fordi hun var mistenkt for hvitvasking av penger. En stjålet bil var funnet, og i den fant politiet både hennes kredittkort og kokain. Kvinnen ble bedt om å taste ‘1’ for å snakke med en «etterforsker».

  • En annen fikk en beskjed på engelsk om at vedkommendes kredittkort var brukt til kriminell aktivitet («drug trafficking»), og at det var utstedt arrestordre på offerets navn. Her får man opplyst om at man kan slippe unna ved å betale en «bot», med beskjed om å taste inn betalingsinformasjon.

  • Flere opplever også å bli ringt opp av veltalende folk som på godt norsk presenterer seg som politi, og forteller at det er oppdaget at offeret er i ferd med å bli svindlet. Slike samtaler kan vare lenge, og ofre blir bedt om å oppgi BankID flere ganger – i forsøket på å «stoppe svindelen». I realiteten blir offerets kontoer tømt underveis i samtalen.

  • Enkelte slike anrop er også målrettet, ved at de kriminelle bruker offerets navn og/eller adresse. Dette kan de ha hentet fra åpne kilder, eller fra lekkede data på det mørke nettet.

Skjuler seg bak norske mobilnumre

En av grunnene til at mange tror det faktisk er politiet som ringer, er fordi anropene ofte kommer fra vanlige norske mobilnumre.

– Her benytter de kriminelle seg av en metode som heter spoofing for å skjule sitt egentlige telefonnummer bak et helt tilfeldig norsk mobilnummer. Det gjelder også om de ringer fra utlandet. Slik øker de sjansen for at du faktisk tar telefonen, fordi det ser ut som at anropet kommer fra en norsk mobiltelefon, sier Busch.

Telenor har de siste årene innført en rekke tiltak i sitt mobilnett for å hindre kriminelle i å svindle folk gjennom spoofing.

– Blant annet kan ikke de kriminelle lenger spoofe fastnettnumre, noe som gjør at de ikke kan ringe fra politiets faste telefonnumre, sier Busch.

Dette er hovedårsaken til at «det falske politiet» nå tilsynelatende ringer fra norske mobilnumre.

Thorbjørn Busch
– SPILLER PÅ FRYKT: De kriminelle utnytter autoriteten mange har til politiet når de ringer. Da er det ekstra viktig å ikke bli stresset, påpeker senior sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor Norge.

– I tillegg vil ikke Telenors mobilabonnenter oppleve at deres numre blir misbrukt i spoofing, ettersom filteret «sladder» disse anropene om samtalen går i Telenors nett. Mottakeren av disse anropene vil dermed bare se «ukjent nummer» i sitt display, og kan lettere velge å ikke ta telefonen.

For den som får sitt mobilnummer misbrukt, kan belastningen nemlig også være stor, minner Busch om:

– Mange legger ut disse numrene på sosiale medier for å advare andre mot svindelen. De som eier disse numrene blir da hengt ut, selv om de ikke har noe med svindelen å gjøre. Det er heller ikke noe hyggelig å bli ringt opp og skjelt ut for noe du ikke har gjort.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Julie Hæhre, informasjonssjef Telenor Norge

telefon: 419 01 011, e-post: julie.haehre@telenor.no