Pressemeldinger

Politiet velger Telenor

Politiet velger Telenor som leverandør for et nytt, moderne datanettverk (SD-WAN) som knytter politiets lokasjoner sammen i et lukket og sikkert nett. Nettkapasitet, sikkerhetsnivå og robusthet vil gjøre det enda enklere og tryggere å tilby nye digitale tjenester til publikum fremover.
Administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen og plattformdirektør i Politiets IT-enhet, Erlend Wiig

(Fornebu, 16. februar 2023) Politiet velger Telenor som leverandør for et nytt, moderne datanettverk (SD-WAN) som knytter politiets lokasjoner sammen i et lukket og sikkert nett. Nettkapasitet, sikkerhetsnivå og robusthet vil gjøre det enda enklere og tryggere å tilby nye digitale tjenester til publikum fremover.

- Både politiet og Telenor skaper på hver sin måte trygghet for landets innbyggere og virksomheter, samtidig som man tilbyr effektive tjenester for publikum. Sammen med Telenor får politiet en fremtidsrettet og fleksibel nettverksløsning som vil gjøre det raskere og enklere å rulle ut nye digitale publikumstjenester. Det gleder vi oss til å bidra til, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Avtalen innebærer blant annet at alle politiets lokasjoner skal oppgraderes med et redundant, robust og sikkert nett. Løsningen består av mobil- og fiberaksesser for transport av data som sørger for krypterte, sikre forbindelser og intelligent trafikkstyring. Datanettverket har innebygget brannmurfunksjonalitet og sikker integrasjon mot skytjenester.

Avanserte sikkerhetsfunksjoner

- En av de store fordelene med denne løsningen er de avanserte sikkerhetsfunksjonene, som er en integrert del av nettet vårt. Det innebærer at applikasjonene er beskyttet uavhengig av om virksomheten har egne datasentre eller benytter offentlige datasentre i skyen, sier Engebretsen.

For at politiet også skal kunne tilby gode digitale tjenester til publikum, er det også viktig med et sikkert, stabilt og fleksibelt nettverk. Med det nye nettverket vil man være mindre sårbar for feil, og med trafikkstyring vil man også kunne styre datakapasitet til prioriterte oppgaver ved for eksempel en krise.

- Vi gleder oss til sammen med politiet å ta fatt på jobben å rulle ut dette nettverket på politiets lokasjoner, avslutter Engebretsen.