Pressemeldinger

Omorganisering av Telenors kundeservice

Telenor Norge har i dag besluttet å legge ned kundeservice på Finnsnes, som har 50 ansatte. Disse vil få tilbud om ny jobb andre steder i Telenor.

(Fornebu, 9. april 2014) Telenor Norge har i dag besluttet å legge ned kundeservice på Finnsnes, som har 50 ansatte. Disse vil få tilbud om ny jobb andre steder i Telenor.

Beslutningen om å legge ned kundeservice på Finnsnes kommer som en konsekvens av endringer i markedet. Telenor Norge er i en situasjon hvor inntektene reduseres, som følge av prisnedgang på mobilsiden og færre kunder med fasttelefon. Rask utvikling av nye tjenester og produkter stiller også stadig større krav til kompetanse og utvikling hos våre kundeservicemedarbeidere.  Telenors egne erfaringer og internasjonale analyser viser at kundesentre med mer enn 100 medarbeidere gir best kvalitet og mest effektiv drift. Telenor ønsker derfor å satse på færre og større kundesentre enn i dag.

- Det er ingen lett beslutning å legge ned kundeservice på Finnsnes. Vi har 50 flinke medarbeidere der, som har gjort en svært god jobb for Telenor. Samtidig er det slik at Finnsnes er vårt minste kundesenter, og vi har ikke klart å rekruttere nok nye medarbeidere dit de siste årene. Dette gjør at vi mener det er riktig å legge ned kundesenteret på Finnsnes nå, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge

Samler kompetansen på større kundeservicesentre

- Utviklingen i telekommarkedet går svært raskt, og i dag har flertallet av kundene våre en smarttelefon med tjenester vi ikke kunne drømme om for få år siden. Dette er veldig spennende, og vi er glade for å kunne ta med kundene våre på denne reisen inn i kommunikasjonsfremtiden. Samtidig stiller det stadig større krav til opplæring og kompetanse hos våre medarbeidere. Dette klarer vi lettere å sørge for på større avdelinger, hvor opplæring og utvikling kan gjennomføres mer effektivt, sier Berit Svendsen.

De ansatte på Finnsnes får tilbud om jobb andre steder i Telenor, for eksempel i Harstad. Etter omstillingen vil Telenor Norge ha totalt 8 kundeservicesentre som besvarer henvendelser fra privat- og bedriftskunder. Disse ligger i Harstad, Rørvik, Kongsvinger, Gjøvik, Fornebu, Skien, Kristiansand og Stavanger. 

Gode overgangsordninger

For å ivareta den kompetansen Telenor Norge har, vil alle berørte ansatte få tilbud om jobb andre steder i Telenor. Ansatte som ikke har mulighet til å begynne å jobbe et annet sted vil få tilbud om sluttpakker, samt bistand i arbeidet med å få ny jobb utenfor Telenor.

- Det er svært viktig for oss å understreke at vi ønsker å ta med oss videre våre flinke kolleger på Finnsnes, og vi håper at flest mulig vil takke ja til å jobbe andre steder i Telenor. De av våre medarbeidere på Finnsnes som ønsker å prøve ut arbeid ved en annen kundeserviceavdeling og ukependle får mulighet til å gjøre det i 6 måneder.  Dersom de ikke ønsker å jobbe videre på nytt sted vil de fortsatt motta sluttpakke, sier Berit Svendsen.

Kundeservicesenteret på Finnsnes vil bli lagt ned 1. juli.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge
Torild Lid Uribarri: mobil 911 55 381
Torild.Uribarri@telenor.com