Pressemeldinger

Ny leder for Telenor Norge

Birgitte Engebretsen er utnevnt som ny leder av Telenor Norge, mens nåværende leder, Petter-Børre Furberg, skal lede Telenors virksomheter i Norden. I Telenor Norge tiltrer også Christer Eneroth som teknologidirektør og Knut Giske blir ny finansdirektør.
Birgitte Engebretsen begynner i den nye stillingen 1. september. Foto: Martin Fjellanger, Telenor.

(Fornebu, 24. august 2022) Birgitte Engebretsen er utnevnt som ny leder av Telenor Norge, mens nåværende leder, Petter-Børre Furberg, skal lede Telenors virksomheter i Norden. I Telenor Norge tiltrer også Christer Eneroth som teknologidirektør og Knut Giske blir ny finansdirektør.

Lederskiftene skjer som konsekvens av at Telenor gjennomfører endringer for å styrke regionene i Norden og Asia. Digitaliseringen forandrer livene til folk, og endringene som nå gjøres skal gi mer verdi til Telenors kunder og hjelpe dem å møte både nye utfordringer og muligheter. Se mer i pressemelding om endringen.

– Birgitte har den kompetansen og de erfaringene som skal til for å skape fremtidens Telenor Norge. Hun har lang erfaring innen IT og forretningsmarkedet, og har som leder av Bedriftsdivisjonen vår vist at hun har høy forståelse for kundenes behov, evner å sette retning, og har et sterkt driv for å vinne som team, sier Petter-Børre Furberg.

Engebretsen begynner i den nye stillingen 1. september. Hun vil inngå i ledergruppen i Telenor Norden.

– Det er en stor ære å få lede Telenor Norge. Vi står midt oppe i tidenes moderniseringsløp med utallige muligheter og utfordringer. Vi bygger nett i verdensklasse, utvikler tjenester som virkelig utgjør en forskjell, og skal skape suverene kundeopplevelser. Samtidig hviler det et stor samfunnsvar på oss for å knytte kundene til det som betyr mest for dem, sier Engebretsen.

Hun vektlegger særlig tre områder for å skape verdi for kundene:

– For det første skal Telenor tilby de beste nytte-, sikkerhets- og underholdningstjenestene, videre skal mer smidige arbeidsmåter sikre at vi dekker kundebehovene enda bedre, og sist, men ikke minst, skal kundereisene bli langt bedre og enhetlige, sier Engebretsen.

Telenor Norge gjør nå også andre endringer i ledelsen. Nåværende teknologidirektør, Ingeborg Øfsthus, får samme tittel i Telenor Norden, mens Christer Eneroth blir hennes etterfølger i Telenor Norge. Torbjørn Hulbak skal fungere som leder for Bedriftsdivisjonen.

Videre går Telenor Norges finansdirektør Terje Borge over i ny stilling i Telenor Group Treasury, og Knut Giske tar over stafettpinnen fra Borge.

Bakgrunnsinfo om de nyutnevnte lederne i Telenor Norge:

Birgitte Engebretsen (født 1972) startet i Telenor Norge i januar 2020, før dette kom hun fra Telenors datterselskap Telenor Inpli AS (tidligere Datametrix) hvor hun var leder for Salg & Business Area Norge. Birgitte har over 20 års erfaring fra ulike lederstillinger i IT, Software og telekombransjen samt erfaring som gründer av flere selskap. Hun er utdannet Bedriftsøkonom fra BI.

Christer Eneroth (født 1968) er Bachelor i Computer Science fra University of Massachusetts. Han begynte i Telenor Mobil i 1997 som utvikler, og har jobbet som sjefarkitekt både i IT- og teknologidivisjonen, og har hatt det tekniske ansvaret for flere av Telenors sentrale utviklingsprogram. Senere har han hatt ansvaret for CTO Office & Projects. Han tok over som Chief Security Officer i 2020. Eneroth har vært fungerende CTO fra februar 2022 til nå.

Knut Giske (født 1966) er utdannet Master of Business and Administration med finans som spesialisering fra Northern Illinois University. Han er også statsautorisert revisor. Giske kommer fra stillingen som SVP and Group Controller i Telenor Group, der han har ledet flere finanstiltak- og prosjekter. Videre har han vært medlem i styret i Telenor Norge, Telenor Myanmar samt flere av Telenors virksomheter internasjonalt. Han kom i år 2000 fra Arthur Andersen & Co. til Telenor.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, anders.krokan@telenor.no eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse