Pressemeldinger

Ny app i kampen mot digital mobbing

En ny app er utviklet i kampen mot digital mobbing. Den femte sesongen av Bruk Hue ble åpnet av barneministeren torsdag.

(Fornebu, 29. august 2013): En ny app er utviklet i kampen mot digital mobbing. Den femte sesongen av Bruk Hue ble åpnet av barneministeren torsdag. 

Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen  (SV) åpnet den femte sesongen av den viktige kampanjen. Bruk Hue er Norges største  antimobbekampanje for barn og unge. Telenor, Røde Kors v/ Kors på halsen, Medietilsynet og Barnevakten samarbeider om å bekjempe digital mobbing gjennom bevisstgjøring og kunnskap om temaet. Kampanjen er en landsdekkende skoleturné med praktiske eksempler i dialog med ungdom og voksne.

Egen Bruk Hue-app
Nå lanseres Bruk Hue-appen for å nå flere som opplever mobbing. Den gjør det enklere å få hjelp i vanskelige situasjoner for den som mobbes, men også for de som vil hjelpe andre. 

I appen treffer vi Bruk Hue-ambassadørene Aksel Lund Svindal, Ingvild Isaksen, og Tone Damli som alle har opplevelser knyttet til mobbing enten de har sett på, mobbet selv eller opplevd å bli mobbet. De forteller om sine opplevelser og hva som burde vært gjort annerledes.

- Vi må fortsette å bekjempe digital mobbing. Kampanjen gir både unge og voksne gode verktøy for å forebygge og bekjempe digital mobbing, og kan vise til gode resultater. Bruk Hue-turneen viser at du med kunnskap kan være med på å løse vanskelige floker. Derfor bygger vi videre på det gode arbeidet som gjøres, og får dette ut i enda en ny flate sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Glad for engasjement

Så langt har over 400 skoler hatt besøk av Bruk Hue, nærmere 120 000 elever og 22 000 voksne har fått mer kunnskap. Høstens Bruk Hue-turné startet på Bugården ungdomsskole i Sandefjord den 29. august. Der deltok blant andre Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen  (SV) og Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. Regjeringen har siden Bruk Hue-start i 2009 engasjert seg og støttet saken blant annet gjennom Tiltaksplanen for barn og unge Internett.

- Vi vet at mange barn og unge opplever mobbing. Å bli utsatt for mobbing er krenkende, skaper utrygghet og kan få alvorlige følger seinere. Jeg er glad for at så mange engasjerer seg i denne kampen. Bruk Hue-kampanjen er et godt eksempel på hva som kan gjøres for å få flere til å tørre å si ifra, både om de selv blir mobbet eller ser andre bli det, sier Inga Marte Thorkildsen.

Mobbing er et stort problem

I en undersøkelse fra januar 2013 gjennomført av Norstat for Telenor svarer fire av ti av de spurte barna at de har opplevd å bli mobbet.

Det er særlig den digitale mobbingen Bruk Hue-kampanjen ønsker å komme til livs gjennom innovasjon og holdningsendrende arbeid, og det nytter. I den samme undersøkelsen  svarer 78 prosent av barn som har hatt besøk av kampanjen at de har kunnskap om digital mobbing og hvordan det kan håndteres, blant de som ikke har hatt besøk av turnéen svarer 50 prosent det samme.

- Vi er i kontakt med mange av dem som sliter med mobbing, og vi ser hvor kort veien er til  ensomhet og psykiske plager. At tallet på barn og unge som har opplevd mobbing er så høyt, er noe vi ikke kan akseptere, ei heller ut fra et folkehelseperspektiv. Vi håper den nye appen fører til at flere barn og unge kontakter oss, slik at vi kan trøste, inspirere og hjelpe dem. Det er viktig at de ikke blir stående alene med sine vonde følelser og tanker, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

Skjult mobbing

Noe av problemene ved mobbing gjennom digitale kanaler er at det er lettere å skjule for foreldre eller andre voksenpersoner.  For å bekjempe denne typen mobbing er det viktig at voksne og barn kan møte hverandre og snakke om dette.

- Vi ser gjennom turneen at det er effektivt å gi både unge og voksne mer kunnskap rundt temaet. På den måten er det lettere for unge å spørre om hjelp og samtidig gjør vi de voksne oppmerksom på hva de bør se etter. Vi håper og tror at appen vi nå lanserer vil gjøre det enda enklere, og at vi også kan nå  dem som vi ennå ikke har rukket å besøke med turneen, avslutter Berit Svendsen.

Slik laster du ned Bruk Hue-appen: Send BRUKHUE til 2244 og dere kommer rett inn i Mac App Store eller Google Play.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar i Telenor, tlf. 902 09 832, eller e-post: ana.brodtkorb@telenor.com

Røde Kors pressevakt, tlf. 948 72 999, eller e-post: media@redcross.no

Pia Kristine Lang, prosjektleder for Medietilsynet Trygg bruk, tlf. 915 55 029, eller e-post: pia.lang@medietilsynet.no

Kjellaug Tonheim Tønnesen, rådgiver i Barnevakten, tlf. 47474345, eller e-post: kjellaug@barnevakten.no

Se også www.brukhue.com for ytterligere informasjon.