Pressemeldinger

Norsk økonomi vokser med IKT-investeringer

Nærmere 50 prosent av produktivitetsveksten i Norge kommer fra IKT-investeringer. Dette er langt mer enn tidligere antatt. – IKT-sektoren er så viktig at vi burde hatt en «digital nasjonal transportplan», sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

(Fornebu 30. november 2015) Nærmere 50 prosent av produktivitetsveksten i Norge kommer fra IKT-investeringer. Dette er langt mer enn tidligere antatt. – IKT-sektoren er så viktig at vi burde hatt en «digital nasjonal transportplan», sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Ny teknologi forenkler hverdagen, gjør ansatte mer effektive og kan gi store økonomiske gevinster i årene framover. Det slår NyAnalyse og Samfunnsøkonomisk Analyse fast i en utredning utført på oppdrag fra Telenor.

IKT-næringen bidrar til langt mer verdiskaping og produktivitet enn andelen sysselsatte i Norge på rundt seks prosent av privat sektor tilsier. En av årsakene til dette er at IKT-investeringer skjer i langt flere næringer enn i selve IT- og telekomsektorene.

En «digital nasjonal transportplan»
Vi må fortsette å bygge og fornye infrastrukturen, og sørge for investeringer i sikre og robuste nett. Telenor har store forventninger til regjeringens nye digitale agenda for Norge og den nye ekomplanen som legges frem våren 2016.

– Fibernettet er den digitale motorveien som knytter landet sammen. Moderniseringen av fastnettet i Norge er framtidas E18-utbygging. En ny digital agenda og ekomplan fra myndighetene bør bli samfunnets «digitale nasjonale transportplan», er Berit Svendsens klare oppfordring til politikerne.

Kraftig IKT-vekst
I perioden 2006 – 2013 bidro IKT-investeringer, direkte og indirekte, med 47 prosent av produktivitetsveksten i Norge. I perioden 1995 – 2005 var bidraget på nærmere 30 prosent, selv om veksten var høyere i denne perioden, slår Rolf Røtnes fast. Han er fagdirektør i Samfunnsøkonomisk analyse.

– Ï en situasjon der vi får flere eldre og færre i arbeid, samtidig som oljenæringen i øyeblikket bremser må vi utnytte teknologien bedre. Vi må utnytte hoder og hender effektivt med ny teknologi og smartere kommuner. Tilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft her i landet vil være mangelvare fremover. Da er det viktig å analysere hvor vi kan få størst vekstbidrag i samfunnet. Denne studien viser tydelig at IKT-investeringer kan være nøkkelen til fortsatt produktivitetsvekst i Norge, sier Terje Strøm, leder av NyAnalyse.

Digitale løsninger er svaret
Telenor har ambisjon om å spille en rolle i fremtidas teknologi-Norge som leverandør av digitale tjenester.

– Nye investeringer i IKT og bruken av digitale løsninger hjelper nær sagt alle virksomheter til å produsere smartere, i offentlig så vel som privat sektor. For å sikre produktivitet og velferd trengs mer og bedre bruk av IKT-tjenester, fremholder Svendsen.

Både velferdsteknologi i offentlig sektor og smartere mobilbank-løsninger til forbrukermarkedet har enormt potensial, og det kommer frem av casestudier i utredningen.

Mandag 30. november ble konferansen Status Teknologi Norge arrangert i regi av Telenor. Der var produktivitet et av to hovedtemaer på agendaen.

Les også:
Berit Svendsen: Spydspiss for digitalisering
Vekstbidraget fra IKT driver Norge fremover

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 918 85 405, e-post: kristine.meek@telenor.com