Pressemeldinger

​Norge topper ny nordisk digitaliseringsindeks

Norge er best i Norden til å møte den digitale fremtiden. Store byer og stor-kommuner gjør det totalt sett best på digitalisering, men er dårligere enn de små- og mellomstore kommunene på å legge til rette for mobilnettutbygging. Det viser en studie av 60 ulike kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.
Norge er best i Norden til å møte den digitale fremtiden, viser en studie av 60 ulike kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

(Fornebu, 10. september, 2020) Norge er best i Norden til å møte den digitale fremtiden. Store byer og stor-kommuner gjør det totalt sett best på digitalisering, men er dårligere enn de små- og mellomstore kommunene på å legge til rette for mobilnettutbygging. Det viser en studie av 60 ulike kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Norge kommer best ut blant de nordiske landene i årets Nordic Digital Municipality Index, som er laget av analysehuset Analysys Mason, på oppdrag fra Telenor. Norske kommuner gjør det særlig skarpt innen kategoriene «digitale tjenester», og «smarte kommuner». Blant de 60 kommunene som er analysert, så topper danske Aalborg digitaliseringsindeksen, mens Bærum og Halden følger hakk i hæl på henholdsvis andre og tredje plass.

Studien har kartlagt og analysert et utvalg av 60 små, mellomstore, og store kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den fokuserer på viktige områder som å understøtteutbygging av mobilnett, samt tilbud av digitale og smarte tjenester til innbyggerne for å måle hvor godt kommunene legger til rette for en digital fremtid. Kommunene representerer et mangfold når det gjelder størrelse, befolkning og geografisk spredning.

– Det er svært gledelig at Norge kommer best ut og at mange norske kommuner scorer høyt på digitale tjenester og mobilnettutbygging. Det viser at vi gjør mye riktig, men vi skal alltid ha ambisjoner om å bli bedre. Jeg vil ta med meg denne innsikten i arbeidet med ny stortingsmelding om mobil, bredbånd- og internettjenester slik at innbyggerne og bedriftene våre skal oppleve mobil- og bredbåndstjenester i verdensklasse, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Hovedfunn fra rapporten:

 • Samlede nasjonale resultater plasserer Norge på topp blant de nordiske landene foran Danmark, med Sverige og Finland på de neste plassene.
 • Norske kommuner scorer høyest innen kategoriene digitale tjenester, og smarte byer, og nest høyest på utbygging av mobilnett.
 • Fem norske kommuner er blant topp 10 i Norden (Bærum, Halden, Trondheim, Stavanger, Grimstad).
 • Bærum scorer høyest i Norge, og er nest best i Norden.
 • Halden er beste av alle de mellomstore kommunene i hele Norden, og utmerker seg som sterk på digitale tjenester til innbyggerne.
 • Grimstad er best på mobilnett-utbygging i Norden.
 • Froland er best blant de mindre kommunene, tett etterfulgt av Sortland.
 • Alle norske kommuner plasserte seg blant topp 40.

Bekrefter styrken i den norske modellen

– Resultatene gjenspeiler mye av det gode arbeidet som gjøres ute i kommunene, og bekrefter styrken i den norske samarbeidsmodellen for infrastrukturutbygging. Samtidig peker rapporten på store variasjoner mellom store og små kommuner i tjenestetilbud, samt utfordringer knyttet til utbygging av mobilnett. Etter vår oppfatning viser dette at det er viktig at myndigheter prioriterer og legger til rette for de som investerer i infrastruktur. Dette er noe vi må fortsette å jobbe målbevisst sammen om fremover for en effektiv utrulling av 5G og digitale tjenester i kommunene, sier Petter-Børre Furberg, adm. direktør i Telenor Norge.
Det er viktig at myndigheter prioriterer og legger til rette for de som investerer i infrastruktur, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger.

Et viktig fellestrekk blant kommunene som scorer høyt i undersøkelsen, er at de har en etablert og helhetlig digital strategi som favner digitaliserings- og IT-virksomheten i kommunen, og fungerer som en plattform for prioritering, utvikling og styring.

Store byer og stor-kommuner gjør det stort sett best i undersøkelsen, og særlig innen digitale tjenester og smarte byer, der Stavanger, Trondheim, Bærum alle utmerker seg. Oslo scorer nest høyest i Norge i begge disse kategoriene.

Samtidig kommer større byer og kommuner generelt svakere ut når det gjelder utbygging av mobilnett, noe som også påvirker byenes sammenlagtrangeringer:

 • Trondheim og Stavanger er best blant norske storbyer på hhv 6. og 7. plass
 • Oslo er på 18 plass, nest sist blant de nordiske hovedstedene, mens Bergen kom på 22 plass.

Tungvinte prosesser for plassering av utstyr på kommunal eiendom samt mer tidkrevende søknads- og godkjenningsprosesser pekes på som hovedgrunner til bak utfordringene med mobilnett-utbygging.

- Slike utfordringer kan løses med proaktiv planlegging og styrket samarbeid mellom operatører, kommuner og entreprenører, heter det i rapporten.

Selv om en del mindre kommuner presterer bedre enn deres størrelse skulle tilsi, og mer på nivå med langt større kommuner, så er ressurstilgang generelt en av hovedforskjellene mellom små og store kommuner. Derfor er gjerne felles eller interkommunale prosjekter og nasjonale digitaliseringsprogrammer vel verdt å vurdere som virkemidler for å utjevne forskjeller og fremme en digital fremtid, ifølge rapporten.

Om NDMI 2020

Telenor igangsatte høsten 2019 et prosjekt med å utvikle Nordic Digital Municipality Index (NDMI), som sammenligner hvordan 60 utvalgte kommuner på tvers av Norge, Sverige, Finland og Danmark er forberedt på en digital fremtid. Analysys Mason har gjennomført studien, som er en oppfølger/videreutvikling av den tidligere publiserte Nordic City Broadband Index (NBCI), på oppdrag fra Telenor.

Studien har kartlagt og analysert hvordan 15 utvalgte kommuner av varierende størrelse i hvert land scorer innen 27 parametere i tre ulike dimensjoner:

 • tilrettelegging for mobilnett utbygging
 • kommunenes digitale tjenestetilbud
 • tilrettelegging og utvikling av smarte kommuneøkosystemer og –tjenester

NDMI 2020 rapporten kan lastes ned her: https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2020/09/Nordic-Digital-Municipality-Index-2020.pdf

For ytterligere informasjon:

Fredrik Tangeraas, kommunikasjonssjef Telenor, telefon +47 92 46 46 99,

e-post: fredrik.tangeraas@telenor.com

eller kontakt oss på pressetlf. på 800 80 900; Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse