Pressemeldinger

– Nett viktigere enn vei og bane

Flere nordmenn mener at digital infrastruktur er viktigere enn fysisk infrastruktur, ifølge en fersk undersøkelse. – Vi tror 5G vil skape en enorm effekt for samfunnet og norsk økonomi, men da må myndighetene også være på ballen, sier Berit Svendsen.
 5G-nettet tåler en million påkoblede «ting» som biler, hus, ambulanser og sensorer som snakker sammen, sa Berit Svendsen på konferansen Status teknologi-Norge. Foto: Martin Fjellanger.

(Fornebu, 15. mars 2018) Flere nordmenn mener at digital infrastruktur er viktigere enn fysisk infrastruktur, ifølge en fersk undersøkelse. – Vi tror 5G vil skape en enorm effekt for samfunnet og norsk økonomi, men da må myndighetene også være på ballen, sier Berit Svendsen.

Nordmenns tro på viktigheten av digital infrastruktur kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Kantar for Konsernsjef Sigve Brekke og Berit Svendsen, leder for Telenor Norge, inviterte statsminister Erna Solberg på konferansen Status teknologi-Norge til dugnad for digitalisering av Norge. Foto: Martin Fjellanger.

5G mer enn fart
5G-teknologien ble testet for første gang i Norge av Telenor i fjor. Forventede hastigheter i 5G-nettet vil kunne være 20 ganger raskere enn 4G har vært, og kapasiteten kan økes med hundregangeren. I tillegg har 5G ti ganger så stor kapasitet for antall påkoblede enheter.

– 5G er mye mer enn ekstreme hastigheter. Dette er teknologi som er så pålitelig, kraftfull og presis at vi kan basere samfunnskritiske tjenester som samferdsel, helse og nødkommunikasjon over et mobilnettverk. Tjenester som i dag har nulltoleranse for utfall kan baseres på 5G-teknologien i fremtiden, forteller Svendsen.

Fremtidens 5G-nett tåler en million påkoblede «ting» som biler, hus, ambulanser og sensorer som snakker sammen.

– Dette vil drive både næringsliv og offentlig sektor, og muliggjøre økt produktivitet, smarte løsninger, massive sensornettverk, kunstig intelligens, fjernstyrte systemer og selvkjørende kjøretøy. Den massive veksten i data og ting koblet til nettet, vil kreve 5G-teknologi for å realiseres, forklarer hun.

Fysisk- eller digital infrastruktur?
I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget 67,5 milliarder kroner til samferdsel. Kun 230 millioner kroner er bevilget til utbygging, sikkerhet og et mer robust digitalt transportnett.

– Kartlegging av bruks- og investeringsområder vil være kritisk for utbygging av 5G-teknologi i mobilnettet. Næringslivet viser stor interesse for å ta del i denne utviklingen. Jeg etterspør den samme iveren fra landets øverste ledelse slik at det også kommer velferdssamfunnet vårt til gode, konstater Svendsen.

Utbyggingen av 5G skiller seg fra 3G og 4G ved at det krever en mer omfattende infrastruktur med fiber i bakken og sendere i lufta. 5G vil bygges ut trinn for trinn etter hvor det er størst bruksbehov.

Nordmenns tro på viktigheten av digital infrastruktur kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Kantar for Telenor. Undersøkelsen ble presentert på konferansen Status teknologi-Norge. Foto: Martin Fjellanger.

Tror ikke på selvkjørende biler

Selvkjørende biler må evne å bremse samtidig som de kommuniserer med andre biler, registrere hva som skjer rundt seg og beregne med matematisk presisjon hva som blir neste manøvrering . Dette krever stor datakapasitet. 5G vil på sikt muliggjøre samkjøring av biler som snakker sammen med ekstremt lav forsinkelse og sterk robusthet. Dette vil gjøre det mulig å synkronisere biler og trafikksignaler for optimal kjørehastighet og tetthet av biler under alle forhold.

Allikevel er det få nordmenn som tror de vil oppleve selvkjørende biler i løpet av de neste fem årene. Kun én av ti svarer at de tror de selv kjører en selvkjørende bil innen fem år.

– De fleste tror det nok ikke før de ser det, men jeg håper mange nordmenn og miljøet vil nyte godt av selvkjørende biler innen noen få år. Det gleder jeg meg til, avslutter Berit Svendsen.

Les mer om 5G, selvkjørende biler, Kongsberg-piloten og mye mer i rapporten Status teknologi-Norge 2018: Er vi klare for 5G-samfunnet?

Flere funn fra spørreundersøkelsen til Status teknologi-Norge:

 • Over halvparten svarer at de tror digitaliseringen er positiv både for norsk økonomi, arbeidsliv og samfunnet generelt.
 • Mer enn halvparten mener det er usannsynlig at vi ser selvkjørende biler på norske veier innen fem år.
 • Kun én av ti tror de selv har en førerløs bil innen fem år.
 • 62 prosent mener de har blitt mer effektive på arbeidsplassen som følge av digitaliseringen.
 • Litt færre (59 prosent) tror de vil bli mer effektive på grunn av digitaliseringen i årene fremover.
 • Det er svært få som frykter at kunstig intelligens og stordataanalyse vil påvirke deres arbeidsplass:
 • 4 prosent frykter at deres jobb blir overflødig som følge av digitalisering
 • 16 prosent tror viktige aspekter ved deres jobb vil bli glemt
 • 37 prosent tror ikke deres arbeidsplass vil påvirkes vesentlig
 • 31 prosent tror det vil gjøre arbeidsplassen mer effektiv
 • 42 prosent frykter at digitaliseringen vil gjøre samfunnet mer utrygt, mens 24 prosent tror det vil gjøre samfunnet tryggere.
 • Et flertall mener det er usannsynlig at vi ser selvkjørende biler på norske veier innen fem år. Kun en av ti tror de selv har en førerløs bil innen fem år.

Fakta om undersøkelsen

Spørreundersøkelsen er gjennomført av analyseselskapet TNS Kantar på vegne av Telenor, med et landsrepresentativt utvalg og mer enn 1000 respondenter (to prosents feilmargin). Feltperiode februar 2018.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Caroline Lunde, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 971 55 855, e-post: caroline.lunde@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse