Status Teknologi-Norge 2018

5G-teknologien ble testet for første gang i Norge av Telenor og vil gi hastigheter 20 ganger raskere enn 4G har vært. Men 5G er mye mer enn ekstreme hastigheter. Dette er teknologi som er så pålitelig, kraftfull og presis at vi kan basere samfunnskritiske tjenester som samferdsel, helse og nødkommunikasjon over et mobilnettverk.

Fremtidens 5G-nett tåler en million påkoblede «ting» som biler, hus, ambulanser og sensorer som snakker sammen. Dette vil drive både næringsliv og offentlig sektor, og muliggjøre økt produktivitet, smarte løsninger, massive sensornettverk, kunstig intelligens, fjernstyrte systemer og selvkjørende kjøretøy.

Er vi klare for 5G-samfunnet?

5G kommer med unike egenskaper som muliggjør helt ny bruk av teknologi, og vil være en driver for at digitaliseringen skyter fart i norsk næringsliv og offentlig sektor.

Les mer ›

Dette er 5G

Det hyper-tilkoblede samfunnet med revolusjonerende teknologi på 5G er snart en realitet. Det betyr et enormt antall ting koblet til nettet, høye hastigheter, minimale forsinkelser, økt pålitelighet og helt nye muligheter for bruk av nettet.

Les mer ›

Det som betyr mest

I alt snakket om digitalisering, automatisering og kunstig intelligens er det noen ganger lett å glemme det viktigste: Å koble deg til det som betyr mest.

Les mer ›

Alt på nett, alltid

Den teknologiske utviklingen gir muligheter som det er opp til oss å utnytte. Der kan 5G bidra. Det er ingen grunn til å vente og se hva det betyr.

Les mer ›

Vil gjøre Kongsberg sykehus til Norges smarteste lokalsykehus

Nøkkelen for få de nye teknologiene til å spille på lag med oss og pasientene, er sikker tilgang til robuste høyhastighets kommunikasjonsløsninger. Vi tror at ny teknologi og kommunikasjon med 5G kan være med på å gjøre lokalsykehus bærekraftige for fremtiden.

Les mer ›

Bilen blir en bestillingstjeneste i 2025

Selvkjørende biler uten ratt og pedaler vil være tilgjengelig på markedet i 2022 i stort omfang. Bilene blir stadig smartere, og nettverksteknologiene kraftigere og mer robuste. I 5G-piloten på Kongsberg skal vi teste hvordan folk opplever det.

Les mer ›

Teknologitrender 2018

Store endringer skjer når lovregulering, brukerpreferanser og teknologi sammenfaller. I 2018 vil vi se viktig utvikling i alle tre dimensjonene. Telenor Research fremhever seks trender det er lurt å ligge i forkant av.

Les mer ›

Smarte kommuner og byer tar i bruk teknologi og jobber smartere

Norske kommuner står foran store utfordringer, samtidig som de pålegges stadig flere oppgaver. Hva skiller de beste fra de som henger etter?

Les mer ›

Tingenes internett i praksis

I 2016 kastet amerikanerne alene bort 8 milliarder timer i kø. Ny teknologi og en stadig mer digitalisert begfolkning med store forventninger til fremtiden, gir oss et fantastisk fremtidsperspektiv for implementering av nye løsninger.

Les mer ›

Åpen innovasjon krever tett samarbeid med gründere

Innovasjon lykkes best i et økosystem preget av samarbeid og samspill, gjerne mellom større industrilokomotiv og mindre startups. Det krever ryddige prosesser, klare forventninger og gode spilleregler.

Les mer ›

Offentlig sektor - propp eller propell?

Skal vi få realisert smart-by-satsinger i Norge, så trenger vi 5G. Men først må alle involverte etater og direktorater sammen utarbeide en løsning basert på oppdraget som skal løses, fremfor å løse oppdraget i hver sin silo. Vi må danne helt nye partnerskap.

Les mer ›

Kompetansebristen

Alt som kan digitaliseres skal digitaliseres og vil gi oss muligheter for forbedring i vekst- og levekår. Til det trenger vi mange flere arbeidstakere som kan skape, omforme og ta i bruk ny teknologi.

Les mer ›

Blir det plass til alle i fremtidens arbeidsliv?

Pessimistene står mot optimistene: Gir automatisering og digitalisering bare tap av jobber, eller nye muligheter for flere? La oss ikke sitte rolig og vente på fasiten. Norge må selv gjøre de riktige valgene for å sikre at det blir mange nok jobber fremover.

Les mer ›

Kommer robotene virkelig og tar oss?

Vi aner ikke. Studier og analyser spriker i alle retninger, og uenighetene handler om hvor, hvor mye, når og hvem som utfordres.

Les mer ›

Teknologien endrer samfunnet – bør det glede eller bekymre?

Hvordan ser teknologiekspertene i landets to viktigste tankesmier på teknologi og digitaliseringens effekt på hvilket samfunn vi får? Er de pessimister eller optimister?

Les mer ›

Vellykket digitalisering med verdens beste nett

Mange har store visjoner for hva teknologi kan levere i fremtiden, samtidig viser færre samme engasjement for den digitale infrastrukturen. Vi må ha bredbånd til alle for å vinne det teknologiske kappløpet og unngå digitale klasseskiller.

Les mer ›

Kunstig intelligens og menneskelig etikk

De store internett-selskapene utnytter data for å få innsikt i kundemassen og tilby skreddersydde opplevelser, ved hjelp av kunstig intelligens. Dette gir oss enorme muligheter og etiske dilemmaer.

Les mer ›

Beskyttelse av det som er sårbart

Når alt kobles opp på nett, øker behovet for å styrke sikkerheten. Samfunnet må beskyttes mot menneskelige og tekniske feil, så vel som bevisste handlinger utført av aktører som vil manipulere, paralysere eller ramme samfunnet.

Les mer ›

Barns sikkerhet på internett

For å sikre barn både frihet, trygghet og rettigheter på nett må modige aktører gå sammen om å utvikle innovative løsninger som setter barna i sentrum. Men det er bare foreldre som kan være foreldre. Også på nett.

Les mer ›