Pressemeldinger

​– Næringslivet må heve beredskapen mot digitale angrep

Fem av ti bedrifter har opplevd digitale angrep det siste året, og like mange har avtale med eksterne sikkerhetseksperter. Men to av ti bedrifter har ingen planer for å håndtere digitale angrep. Flere må trappe opp innsatsen, mener Telenor Norges sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen.
Selv om alle norsk bedrifter synes digital sikkerhet er viktig så er det ikke like mange som har planer for hva de skal gjøre hvis de blir rammet av digitale angrep, viser en ny undersøkelse fra Telenor. Foto: Martin Fjellanger.

(Fornebu, 29. oktober 2020) Fem av ti bedrifter har opplevd digitale angrep det siste året, og like mange har avtale med eksterne sikkerhetseksperter. Men to av ti bedrifter har ingen planer for å håndtere digitale angrep. Flere må trappe opp innsatsen, mener Telenor Norges sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen.

Selv om alle norsk bedrifter synes digital sikkerhet er viktig så er det ikke like mange som har planer for hva de skal gjøre hvis de blir rammet av digitale angrep, viser en ny undersøkelse fra Telenor, gjennomført av IPSOS.

60 prosent av bedrifter mener at det er lett å utføre digitale angrep, og nesten fem av 10 bedrifter har opplevd digitale angrep det siste året, viser undersøkelsen.

Høy bevissthet, lavere innsats
Bevisstheten og oppmerksomheten rundt viktigheten av digital sikkerhet er høy blant norske virksomheter. Hele 99 prosent sier ifølge undersøkelsen at dette er et viktig område å ha kontroll på. 84 prosent av bedriftene oppgir at tap av virksomhetskritisk informasjon vil være negativt for dem.

Til tross for disse svarene har bare halvparten av de spurte bedriftene avtale med en ekstern partner for bistand ved sikkerhetshendelser. Det kan selvsagt skyldes at de har egen kompetanse og evne til å håndtere sikkerhetshendelser, om vi legger til grunn at å ha beredskapsplan på plass er tilstrekkelig. Åtte av 10 bedrifter har beredskapsplaner for å håndtere digitale angrep.

Flere må styrke innsatsen
– Det er oppløftende at norske virksomheters bevissthet rundt betydningen av god digital sikkerhet er såpass høy, samtidig viser den at flere bedriftenes må styrke innsatsen. Økt bevissthet om egne sårbarheter og kunnskap om trusselbildet risiko er nødvendig for å forstå hva som skal til for både å forebygge og håndtere hendelser, sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen i Telenor Norge.

Sikkerhetsfokuset står relativt sterkt blant større virksomheter, men det er også viktig at mindre virksomheter blir enda mer bevisste og handlingsorienterte, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger.

Undersøkelsen viser at de bedriftene som ikke er klar over om de har vært utsatt for angrep er mindre forberedt med tanke på hvordan de skal håndtere hendelser og hvordan de skal samarbeide med sine leverandører både for å forebygge og for å kunne håndtere hendelser. Det kan antas at disse virksomhetene har lavere forståelse om hvor enkelt det kan være å begå digitale innbrudd.

Covid-19 påvirker sikkerheten med flere på hjemmekontor
Pandemien har gjort mange arbeidstakere til hjemmekontorister i løpet av siste månedene, og åtte av 10 bedrifter oppgir at de har flere ansatte på hjemmekontor nå enn før COVID-19. Men økt bruk hjemmekontor påvirker også sikkerheten hvis de ansatte ikke utstyres med like trygge løsninger som på kontoret. Fem av 10 større bedrifter sier nye sikkerhetstiltak er viktige nå med flere ansatte på hjemmekontor. Samtidig viser undersøkelsen at det er flere store virksomheter (›200 ansatte) som har styrket sine sikkerhetsløsninger enn mindre bedrifter.

- Disse funnene stemmer godt overens med våre egne opplevelser siden i vår da vi så at mange private og offentlige virksomheter måtte ruste opp eller kjøpe inn hjemmekontor- og sikkerhetsløsninger siden deres egne systemer var knyttet opp til fysisk tilstedeværelsen på kontoret. Sikkerhetsfokuset står relativt sterkt blant større virksomheter, men det er også viktig at mindre virksomheter blir enda mer bevisste og handlingsorienterte når det gjelder sikkerhet fremover, sier Hanne Tangen Nilsen.

Andre funn fra undersøkelsen

  • Åtte av 10 sier det hadde vært svært kritisk for bedriften med tap av tilgang til alle datasystemer
  • Hele 62 prosent av bedriftene er mest bekymret for digitale angrep, mens 24 prosent er mest bekymret for brudd på digitale sikkerhetsrutiner og seks prosent er mest bekymret for fysiske innbrudd
  • Bedrifter er mer bekymret for tap av personalopplysninger, enn tap av utstyr eller kundedata. Dette han ha sammenheng med at ikke alle bedrifter har like mye og sensitive kundedata som detaljer om ansatte, eller oppfatter at kundedata kan være konkurransesensitivt.
  • 62 prosent av større bedrifter (med flere enn 200 ansatte) har styrket sine sikkerhetsløsninger siden Covid-19 pandemien inntraff, og 44 prosent av de mindre bedriftene (med færre enn 200 ansatte) har gjort det samme.
  • 28 prosent anser bruk av skytjenester som en sikkerhetsrisiko

Undersøkelsen er gjennomført av IPSOS i august/september 2020, med besvarelser fra 253 bedrifter.

For ytterligere informasjon:

Fredrik Tangeraas, kommunikasjonssjef Telenor, telefon +47 924 64 699
fredrik.tangeraas@telenor.com eller kontakt oss på pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse