Pressemeldinger

Verdens nordligste bosetting får mobildekning

Ny-Ålesund er siste norske bosetting uten mobildekning. Nå kobles også dette lille samfunnet på Telenors mobilnett idet verdens nordligste basestasjon i dag åpnes.

nord

Verdens nordligste bosetting får mobildekning

(Ny-Ålesund, 28. november 2023) Ny-Ålesund er siste norske bosetting uten mobildekning. Nå kobles også dette lille samfunnet på Telenors mobilnett idet verdens nordligste basestasjon i dag åpnes.

79 grader nord og 1111 kilometer fra Nordpolen ligger Ny-Ålesund, et lite samfunn som ble etablert for å drive gruvedrift. I dag er det forskning det her handler om, med forskere fra flere enn ti land knyttet til forskningsstasjonen.

Leder for Telenor Svalbard, Christian Skottun, vektlegger at godt samarbeid med lokalmiljøet ligger til grunn for opprettelse av mobildekning i Ny-Ålesund. Spesielt fremhever han Kings Bay og Norsk Polarinstitutt.

– Det har vært en god dialog med Kings Bay AS og Norsk Polarinstitutt om de mulighetene et mobilnett i Ny-Ålesund gir. Det gir økt sikkerhet og beredskap, og nye muligheter for forskning og miljøovervåking i Kongsfjorden-området. Mobilen kobler deg ikke bare mot de viktigste menneskene i livet ditt, men gir også tilgang til viktige tjenester som BankID og tofaktor-autentisering, sier Skottun. 

– Øker sikkerheten
Kings Bay AS er heleid av staten gjennom Klima- og miljødepartementet, og eier og drifter infrastrukturen i Ny-Ålesund. Administrerende direktør i Kings Bay, Lars Ole Saugnes, kommenterer:

– Verdens nordligste samfunn kommer nå tettere på normalsamfunnet i positiv forstand. Mobildekning vil gjøre det mulig for oss å utnytte fordelene ved mobilkommunikasjon samtidig som sikkerheten økes for alle som bor her, så dette er en stor dag.

Ikke tillatt med Wi-Fi og Bluetooth
– Vi begynte samtaler med Kings Bay tilbake i 2001 om å etablere mobildekning, og det er mange årsaker til at de bofaste i Ny-Ålesund får mobildekning først nå. Det er kostbart å etablere dekning her, men vel så viktig har det vært å ta hensyn til at sensitivt måleutstyr ikke utsettes for radioforstyrrelser, sier dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

Som en konsekvens av dette, er det i Ny-Ålesund ikke tillat å bruke Wi-Fi og Bluetooth. Nå som mobildekning er etablert, sørger Telenor for at alle ved ankomst til Ny-Ålesund får tekstmelding om at de må slå av Wi-Fi og Bluetooth på alt utstyr de har med seg.

Samarbeidsprosjekt
Bjørn Amundsen påpeker at mobildekning i Ny-Ålesund først og fremst etableres for å øke samfunnssikkerheten, og en god dialog har vært en forutsetning for etableringen.

Kings Bay AS, stiller arealer til disposisjon for plassering og leverer krafttilførsel og lokal fibertilkobling. Telenor bærer kostnadene med radioutstyr, antenner og samband til og fra Ny-Ålesund.

– Det er sterkt at vi sammen har fått etablert mobildekning i verdensklasse i verdens nordligste bosetting, sier Amundsen.

Fakta om Ny-Ålesund:

  • Forskingsstasjon på Svalbard med vekt på studier av Arktis og klimaendringer.

  • Flere nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner er tilknyttet forskningsstasjonen.

  • Nordligste bosetting i verden.

  • Opprinnelsen til bosettingen var gruvedrift på 1900-tallet.

  • Stasjonen er også kjent for sitt vakre og øde arktiske landskap, med spektakulær utsikt over isbreer og fjorder.

  • Ny-Ålesund er et av de få stedene hvor du kan se både midnattssolen om sommeren og polarnatten om vinteren.

  • Samfunnet i Ny-Ålesund er lite, med et begrenset antall fastboende, som har ansvar for samfunnsdrift og for oppfølging av forskningsprosjekt og miljøovervåking.

  • Ny-Ålesund spiller en viktig rolle i overvåkingen og forståelsen av klimaendringer i Arktis, noe som gjør det til et strategisk sted for globale klimastudier.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, 90021000, bjorn.amundsen@telenor.no

eller

Anders Krokan, pressesjef i Telenor Norge, 95209037, anders.krokan@telenor.no