Pressemeldinger

Ministermøte om fremtidens omsorg hos fru Lund

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fikk sammen med nærings- og handelsminister Trond Giske testet ut digital omsorg hjemme hos Inger Marie Lund i Selbu. Selbu og Stjørdal er de første kommunene som tar i bruk velferdsteknologi integrert med elektronisk pasientjournal i Norge.

(Fornebu 21. juni 2013) Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fikk sammen med nærings- og handelsminister Trond Giske testet ut digital omsorg hjemme hos Inger Marie Lund i Selbu. Selbu og Stjørdal er de første kommunene som tar i bruk velferdsteknologi integrert med elektronisk pasientjournal i Norge.  

Gjennom omsorgsløsningen «Bo lenger hjemme», som leveres av Telenor Objects og Visma, kan pleietrengende eldre bli værende i sitt eget hjem under trygge og gode forhold. Fredag fikk helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sammen med nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) oppleve hvordan Inger Marie Lund lever med ulike sensorer i sin leilighet i Selbu. Hennes sønn Gjermund Lund forteller om en helt ny hverdag etter at moren fikk installert velferdsteknologi.

- Før var jeg urolig og mor hadde en tendens til å vandre ut og ikke finne hjem igjen. Med dørsensor og bevegelsessensor får hjemmehjelpen straks beskjed. Det gir oss en stor trygghet i hverdagen, sier Gjermund Lund. 

Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på flere tekniske løsninger som gjør at pleietrengende eldre kan bo trygt i sitt eget hjem. Det kan for eksempel være ulike sensorer som registrerer hendelser som fall, blodtrykk, trygghetsalarm eller GPS-sporing. Selbu og Stjørdal er de første kommunene i Norge som har tatt i bruk løsningen som heter «Bo lenger hjemme». Alta og Kongsvinger kommune vil starte opp med tilbudet nå i sommer.

- Jeg vil berømme kommunene for å være offensive og løsningsorienterte. De setter tydelige krav til oss som leverandør og sammen klarer vi å tilby den tryggheten som både den pleietrengende og pårørende ønsker. Gjennom «Bo lenger hjemme» får de ansatte i pleie- og omsorgssektoren mulighet til å oppdage hendelser og raskt tilby hjelp og omsorg der den trengs, sier Berit Svendsen administrerende direktør i Telenor Norge.

Gjennom sensorløsningen har kommunen blant annet oppdaget et fall klokken 14:00 som de ellers kun ville oppdaget på den faste runden som var planlagt til klokken 17:00. Elleve pleietrengende har til nå fått installert velferdsteknologi i Værnesregionen og flere personer står for tur.

- Vi er stolte over å være først ut, og at vi bidrar til å utvikle tjenesten med våre erfaringer. Vi som de fleste andre kommuner vil få store utfordringer med å løse innbyggernes pleie- og omsorgsbehov i årene fremover, og derfor er det svært viktig at vi klarer å ta i bruk nye løsninger som velferdsteknologi. Dette er viktig for å øke friheten og gi bedre trygghet til de som ønsker å ta det i bruk, sier ordfører Inga Johanne Balstad (Ap) i Selbu.

Elektronisk pasientjournal fra Visma er et godt integrert verktøy i kommunenes helse- og omsorgstilbud. Nå har kommune-Norge også mulighet til å få integrert smart velferdsteknologi som automatisk integreres med elektronisk pasientjournal.

- For å lykkes med velferdsteknologi må det hele henge sammen, fra sensor til mottak og distribusjon av alarmer, og helt inn i kommunens pasientjournal. Dette har vi lykkes med i Selbu og Stjørdal, sier Leif-Inge Jakobsen, produktsjef Pleie-og Omsorg i Visma.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Johan Ivarson, adm. direktør Telenor Objects, tlf. 928 22 403, johan.ivarson@telenor.com

Leif-Inge Jakobsen, Produktsjef Visma, Pleie- og Omsorg, tlf: 478 13 462,
Leif.inge.jakobsen@visma.no