Pressemeldinger

Kobler app til trygghetsalarmen

Åtte av ti sier de bekymrer seg for eldre familiemedlemmer som bor alene. Telenor utvikler nå i samarbeid med Pensjonistforbundet og seniorer i Grue kommune en app som er koblet til trygghetsalarmen og som gir pårørende rask beskjed om noe er galt.
Helga Forslund (80) har fått en tryggere hverdag med den nye Tryggi-appen, forteller hun til Ove Fredheim, leder av bedriftsenheten i Telenor Norge. (Foto: Martin Fjellanger)

(Fornebu 2. mars 2017) Åtte av ti sier de bekymrer seg for eldre familiemedlemmer som bor alene. Telenor utvikler nå i samarbeid med Pensjonistforbundet og seniorer i Grue kommune en app som er koblet til trygghetsalarmen og som gir pårørende rask beskjed om noe er galt.

Den nye trygghetsappen «Tryggi» er koblet til den digitale trygghetsalarmen, og utvikles og testes nå ut i samarbeid med eldre i Grue kommune. Denne uken ble løsningen for første gang demonstrert for 70 seniorer som hadde funnet veien til mobil- og nettbrettkurs på Grue rådhus. 

– Vi er svært glade for endelig å kunne snakke om vår nye trygghetsløsning som mange kommuner har etterspurt. Vi ønsker med Tryggi å bidra til økt trygghet for eldre og deres familier, og øke sannsynligheten for rask hjelp ved uhell og hendelser, sier Ove Fredheim, leder for Telenor bedrift. 

Telenor leverer i dag ulike former for e-helse og velferdsteknologi, deriblant digitale trygghetsalarmer til 120 norske kommuner, og med Tryggi får også pårørende snart en mulighet til å følge opp sitt familiemedlem tettere.

Økt trygghet med teknologi
I en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Norstat/Penetrace på vegne av Telenor svarer:

  •  84 prosent at de bekymrer seg for et eldre familiemedlem som er pleietrengende eller bor alene, en gang i blant (57%), ofte (21%) eller alltid (6%).
  • 75 prosent at de tror moderne teknologi som mobil- og videosamtaler, digitale trygghetsalarmer, GPS og andre sensorer i hjemmet kan øke tryggheten til eldre.
  •  59 prosent at de tror velferdsteknologi kan redusere deres bekymring som pårørende.
  •  69 prosent at de kunne tenke seg å få oppdateringer og varsler på sin mobil fra sin pårørendes trygghetsalarm, for eksempel varsler ved hendelser i hjemmet.
  •  70 prosent at de ønsker å vite hvor ofte familiemedlemmet får tilsyn av helse- og omsorgstjenesten og hvem som har vært på besøk og når via en app.

– Vi vet at mange bekymrer seg for et eldre familiemedlem som bor alene, og mange ønsker å få informasjon på mobilen om statusen på trygghetsalarmen, eller få rask beskjed om noe er galt. Dette er et eksempel på at teknologien kan bidra til økt trygghet i eldreomsorgen. Vi er veldig glade for et tett og godt samarbeid med Grue kommune og Pensjonistforbundet i utviklingen av denne tjenesten, sier Fredheim.

Trygghetsalarmen er min livlinjeHelga Forslund og Line Ebbel har stor glede av Trygge-appen.
Helga Forslund (80) en av de eldre i Grue som har trygghetsalarm og som tester ut Tryggi. Familien hennes bor ikke i nærheten og det er naboen til Helga, Line Ebbel som har fått Tryggi installert på mobilen sin. 

Hun deltar også i utviklingen av selve appen, og gir tilbakemeldinger til produktutviklerne i Telenor.

– Her i Grue bor vi litt spredt og av og til kan man føle seg noe isolert. Trygghetsalarmen er min livlinje og nå føler jeg meg enda tryggere når jeg vet at naboen min, som har installert Tryggi på mobilen sin, vil få beskjed om noe går galt og jeg trenger hjelp, sier Forslund.

Vi er nødt til tenke nytt                                 
Grue er en av kommunene i Norge med størst andel eldre og mer enn hver femte innbygger er over 67 år. Med store avstander er det stort behov for ny teknologi som kan lette arbeidsdagen til hjemmesykepleien, samt øke tryggheten for den eldre og pårørende.

– Vår ambisjon er å tilby den beste eldreomsorgen som det er mulig å tilby, og da må vi tenke nytt og ta i bruk velferdsteknologi og smarte løsninger for å øke trygghet og kvalitet i vårt tilbud. I dag tilbringer hjemmetjenesten store deler av tiden i bilen mellom brukere som bor spredt i vår langstrakte kommune, og med Tryggi og andre velferdsteknologiske løsninger så håper vi å kunne knytte pårørende og eldreomsorgen tettere sammen, sier Grue ordfører Wenche Huser Sund (H).

Kan kobles til røykvarsler
Med Tryggi på mobilen så vil man se om trygghetsalarmen fungerer som den skal, få varsel om noe er galt med trygghetsalarmen eller få varsler om alvorlige hendelser. Etter hvert vil man også kunne se når hjemmetjenesten har vært på besøk og slik følge bedre med på den pleien og omsorgen som gis. 

Tryggi kan kobles til digitale røykvarslere, og vil etter hvert kunne kobles til flere sensorer i hjemmet.

– Alle alarmer vil fortsatt gå til kommunens responssenter, hvor fagpersoner snakker med den eldre og vurderer om ekstra hjelp må tilkalles. Det er mange som utløser alarmer ved uhell og det er ikke slik at alle anrop kommer rett til familiens mobil. Men om noe skjer så skal man være trygg på at man får varsel raskt, sier Fredheim.

Møter eldrebølgen
For å kunne ta i bruk Tryggi må kommunen tilby digital trygghetsalarm. Det er i dag om lag 80.000 som har trygghetsalarm i Norge og antallet forventes å øke til 120.000 i 2020.

– Vi har valgt å samarbeide med Telenor om utviklingen av «Tryggi», nettopp fordi prosjektet tar de eldre på alvor og tar de som skal bruke den med i utviklingen av appen. Vi tror appen vil være et godt bidrag til at eldre kan føle seg trygge og bo hjemme lengere, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Tryggi utvikles nå i samarbeid med Grue kommune og Ullern bydel i Oslo, og vil etter planen bli tilgjengelig som en del av Telenors digitale trygghetsalarmtilbud i juni. 

For ytterligere informasjon:
Kristine Meek, kommunikasjonssjef Telenor Norge
Tlf: 918 85 405, epost: kristine.meek@telenor.com