Pressemeldinger

– Miljøkrav i innkjøp kan flytte fjell

Med store investeringer følger også stort ansvar. Telenor Norges nye klima- og bærekraftsdirektør, Tina Sølvberg, vil sikre at Telenors moderniseringsarbeid skaper en positiv miljøeffekt og utslippskutt.
Tina Sølvberg er ny bærekraftsdirektør i Telenor Norge, hun har tidligere jobbet med miljø og bærekraft i EFTA, NHO, FN og Norad.

(Fornebu, 28. juni 2021) Med store investeringer følger også stort ansvar. Telenor Norges nye klima- og bærekraftsdirektør vil sikre at Telenors moderniseringsarbeid skaper en positiv miljøeffekt og utslippskutt.

Tina Sølvberg har jobbet i Indonesia, Nigeria og Brussel. Nå kommer hun til Fornebu, der hun som klima- og bærekraftsdirektør i Telenor Norge skal ta utslippene til et bunnivå.

– Digitalisering kan kutte globale utslipp med 15 prosent innen 2030, ifølge en rapport fra World Economic Forum, og teknologien Telenor muliggjør spiller her en viktig rolle. Telenor har kommet langt i arbeidet med å redusere egne utslipp og energiforbruk. Jeg har tro på at vi kan flytte fjell når vi nå også stiller krav til at leverandørene våre skal senke sine CO2-utslipp, sier Sølvberg.

Telenor sine CO2-utslipp kommer hovedsakelig fra varer og tjenester som selskapet kjøper. Alt fra entreprenørarbeid for å modernisere infrastrukturen til datamaskiner og nettverkskomponenter.

– Telenor globalt har forpliktet seg til det internasjonale Science Based Targets initiative. Det medfører at 68 prosent av innkjøpene til Telenor Group skal være fra selskaper som jobber systematisk med å senke egne CO2-utslipp. Ved strategisk samarbeid og felles mål vil Telenor bidra til endringer som skaper ringvirkninger i vår leverandørkjede, både nasjonalt og globalt, sier Sølvberg.

Science Based Targets initiative er en internasjonal sammenslutning for CO2-rapportering, som hjelper bedrifter med å sette mål for å redusere utslipp av klimagasser i tråd med Parisavtalen. Den forplikter også selskaper til aktivt å senke sine direkte og indirekte utslipp og bidra til å nå målet om å holde temperaturstigningen på under 1,5 grader.

Modernisering gir grønne muligheter

Telenor Norge er halvveis i arbeidet med å modernisere infrastrukturen. Det er en stor overgang fra kobbernettet mange har vokst opp med, til fiber, 4G og 5G. Dette medfører i år investeringer på fem til seks milliarder kroner.

– Med store investeringer på fastland i Norge følger også et stort ansvar. Telenor har et godt samarbeid med sine partnere. Sammen kan vi sikre at midlene skaper en grønn utvikling i både teknologi og entreprenørbransjen, med fokus på mennesker, miljø og bærekraft i hele verdikjeden, sier Sølvberg.

Store utfordringer

– Tina har tidligere jobbet med miljø og bærekraft i EFTA, NHO, FN og Norad, med alt fra regnskogbevaring til sirkulærøkonomi og plastforurensning av verdenshavene. Hun er en suveren spiller å ha med når Telenor skal muliggjøre nye klimavennlige løsninger, og bruke sin påvirkningskraft til å redusere klimagassutslippene, sier Ragnhild Mathisen, leder for Corporate Affairs i Telenor Norge.

Telenor Norge er miljøstyringssertifisert, snart karbonnøytral når det gjelder direkte utslipp, og jobber systematisk for å sikre at strømforbruket ikke stiger i takt med behovet for mer data og høyere hastigheter.

– Tre essensielle faktorer skal til for å løse klimautfordringene vi nå står overfor: Kunnskap, samarbeid og åpenhet. Vi må være åpne om hva vi gjør og hvilke utfordringer vi har, og åpne for innspill fra ekspertmiljøer og miljøorganisasjonene for hvordan vi kan løse disse utfordringene. Ingen kan løse dem alene, men Telenor skal være en del av løsningen, avslutter Sølvberg.

Fakta:

Dette er Telenors utslipp:

Telenor Norge hadde i 2020 utslipp på 1 mill. tonn CO2, 84 prosent av disse utslippene kommer fra Telenors verdikjede der varer og tjenester er de største utslippsområdene.

Dette er Telenors ambisjon:

Telenor Norge benytter kun strøm med garantert fornybar opprinnelse, i tillegg skal Telenor begrense strømforbruket selv om dataforbruket i nettverket øker.

Telenor Norge skal være karbonnøytral når det gjelder direkte utslipp (scope 1 og 2) innen 2030.

Telenor skal bidra til å sikre grønn, digital innovasjon.

Telenor skal bidra til at minst 68 prosent av våre innkjøp kommer fra leverandører som er tilsluttet SBTi (https://sciencebasedtargets.org/), og har forpliktet seg til å senke sine utslipp i henhold til 1,5 grader målet.

Les mer: https://www.telenor.no/om/samfunnsansvar/artikler/klima-miljo/

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Informasjonssjef klima og miljø Amalie Knudsen, telefon: 926 66 262, epost: Amalie.Knudsen@telenor.no, 

eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter