Pressemeldinger

Mange usikre digitale foreldre

Til tross for større nettengasjement blant foreldrene, er de like usikre på egen evne til å håndtere barnas digitale utfordringer i år som i fjor. – Mange tviler på egen evne til å kunne hjelpe barna, sier Berit Svendsen.

(Fornebu 23. februar 2017) Til tross for større nettengasjement blant foreldrene, er de like usikre på egen evne til å håndtere barnas digitale utfordringer i år som i fjor. – Mange tviler på egen evne til å kunne hjelpe barna, sier Berit Svendsen,

I dag lanserer Telenor nytt pensum på Foreldreskolen.no, med seks nye digitale foreldrefag fullspekket med ny innsikt om barnas liv på nett. De nye fagene dreier seg om brennhete temaer i mange familier, som for eksempel håndhevingen av aldersgrenser på spill og i sosiale medier, regler for online gaming, barnas sikkerhet på nett og deres rett til privatliv.

– Det er mye vi foreldre skal holde oss oppdatert på, og det er ikke alltid like lett å henge med på de nyeste appene eller sosiale mediene som barna våre bruker. Foreldreskolen.no kan bidra til at flere får den kunnskapen de trenger for å gi barna en trygg, digital oppvekst, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Logger på
For tredje året på rad har analysebyrået Penetrace på vegne av Foreldreskolen.no gjennomført en større foreldreundersøkelse. I år har vi samlet ny innsikt fra over 1600 foreldre med barn mellom 10-15 år, og 500 av deres barn. Sammenliknet med i fjor øker foreldrenes engasjement i barnas liv på nett.

– Vi snakker mer med barna våre om utfordringene på nett, flere av oss er logget på barnas sosiale kanaler, og vi søker mer aktivt etter informasjon. Likevel er det like mange foreldre som er usikre på om de har nok kunnskap til å håndtere utfordringene i barnas liv på nett, forklarer Svendsen.
Fire av ti foreldre føler de i liten grad har nok kunnskap til å hjelpe barna med deres digitale utfordringer. Over halvparten sier at de er bekymret for barnas sikkerhet på nett og mobil.

Utfordrende
Mange er redde for at barna for eksempel skal utsettes for spredning av bilder, få uønsket oppmerksomhet, og at de skal se grov vold eller porno. Flere enn ett av tre av barna bekrefter at de selv har hatt ubehagelige opplevelser på nett.

– Dette synes jeg er et høyt tall. Det forteller oss at barn ofte må forholde seg til ting på nett som de ikke liker, og som negativt gjør inntrykk på dem. Jeg tror ikke det finnes filter eller sperrer for alt det vonde som finnes på nett, og vi kan ikke verne barna mot alt. Men vi kan være tilstede og vise dem at vi vil ta del i det de opplever på nett, sier Svendsen.

foreldreskolen.no får du møte 15 digitale eksperter mellom 12 og 16 år som deler sine råd. Julian (14 år) fra Oslo har et ganske avslappet forhold til vokseninnhold:

– En god del av det jeg ikke får lov til å se på, har jeg heller ikke lyst til å se. Det virker helt bortkastet å bruke tiden min på det, sier han.

Lar skjermen komme imellom
Både foreldrene og barna som har besvart undersøkelsen reagerer på hverandres tidsbruk på nett og mobil. Over 80 prosent barna har reagert på mamma og pappa sin overdrevne bruk av tid foran PCen eller mobilen, mens hele 40 prosent av foreldrene tror at det ikke har vært et problem for barna.

– Det er kjempebra at foreldre logger seg på, men vi må passe på at skjermene våre ikke får lov til å stå mellom oss  og barna, uansett hvem det er som holder i den, avslutter Svendsen.

Les mer og se filmene med våre digitale lærere, på foreldreskolen.no

Om Den digitale foreldreskolen

  • Lansert av Telenor i 2016, aktuelt med nytt pensum torsdag 23.februar 2017.
  • Målet med Den digitale foreldreskolen er å gi voksne innsikt, men også motivasjon og selvtillit til å snakke med sitt digitale barn om livet på nett.
  • Vi har hyret inn de fremste ekspertene på feltet, nemlig barna selv. I år gir våre 15 digitale lærere i alderen 12 -1 16 år sine beste råd til foreldre.
  • De seks nye fagene dreier seg om brennhete temaer i mange familier. Blant annet: håndheving av aldersgrenser på spill og i sosiale medier, regler for online gaming, barnas rett til privatliv og sikkerhet på nett.
  • På nettsiden finnes også lenker til andre ressurssider og enkle tester man kan ta alene eller sammen med barna. Målet er å skape et enkelt utgangspunkt for å teste kunnskap og bidra til å starte en god diskusjon i hjemmet.

Foreldreskolen.no sin 5 beste råd til foreldrene:
1) Bygg din egen nettkompetanse
2) Vær en god rollemodell
3) Respekter barns rett til et privatliv
4) Snakk med andre foreldre
5) Nettmobbing angår alle!

For mer informasjon:

Caroline Lunde, informasjonssjef Samfunn, Telenor Norge, telefon: 971 55 855, epost: caroline.lunde@telenor.com

Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft, Telenor Norge, telefon: 902 09 832, epost: ana.brodtkorb@telenr.com