Pressemeldinger

Mange bekker små gjør en stor å

110 ungdomsskoler, 36 160 elever, 180 000 brukte mobiler, 6 millioner dugnadskroner, 23 mobile spleiselag, 85 stengte phishing-nettsteder og 532 tonn mindre CO2 ut i atmosfæren. Dette er noen av stikkordene fra Telenors innsats på samfunnsansvarsområdet i 2012.

(Fornebu 5. juni 2013) 110 ungdomsskoler, 36 160 elever, 180 000 brukte mobiler, 6 millioner dugnadskroner, 23 mobile spleiselag, 85 stengte phishing-nettsteder og 532 tonn mindre CO2 ut i atmosfæren. Dette er noen av stikkordene fra Telenors innsats på samfunnsansvarsområdet i 2012.

– Slike resultater er det gøy å ta med seg videre, sier Berit Svendsen, som er administrerende direktør i Telenor Norge. – Vi jobber målrettet gjennom hele året for å bidra til at Norge skal bli et enda bedre land å bo i. En bærekraftig og samfunnsansvarlig virksomhet krever engasjerte medarbeidere, og det har vi i Telenor! Samfunnsansvaret vårt favner bredt, og det er veldig motiverende for den videre innsatsen å se så mange gode resultater stilt opp ved siden av hverandre.

Årsrapporten «Samfunnsansvar og bærekraft 2012» er nå tilgjengelig på Telenor Norges nettsider om samfunnsansvar.

– Man blir aldri ferdig med å ta et aktivt samfunnsansvar, men å se en slik samlet oversikt over resultatene gir oss pågangsmot og inspirasjon til å fortsette dette arbeidet, sier Berit Svendsen.

Tårene triller når ungdom deler netterfaringer
Annenhver ungdom mellom 10 og 15 år sier at de eller noen de kjenner har blitt mobbet eller ertet via nettet. 80 prosent av norske foreldre tror ikke at digital mobbing angår deres barn.

I 2012 besøkte Bruk Hue-kampanjen 110 ungdomsskoler. Bruk Hues Ole Roger Vestøyl møtte i alt 36 160 skoleelever og 5800 foreldre på sin reise gjennom landet.

– Vi diskuterer hva ungdommen opplever på nettet, og gir råd om hvordan de bør møte digitale plageånder, forteller Vestøyl.

– Det er også viktig å fortelle hva som er lov og ikke lov, slik at elevene selv blir ansvarsbevisste nettbrukere. Når vi for eksempel forteller at det er ulovlig å spre bilder av en person uten hans eller hennes samtykke, blir de fleste i salen veldig overrasket.

Bruk Hue er Norges største kampanje mot digital mobbing. og er et samarbeidsprosjekt mellom Barnevakten, Medietilsynet, Norges Røde Kors og Telenor Norge.

– I Bruk Hue har vi proffe folk som kommuniserer med ungdommen på deres egne premisser. Jeg har selv deltatt på Bruk Hue-møter, og det er sterke historier som kommer frem, sier Telenors Berit Svendsen. – Når 8 av 10 barn og unge i dag bruker sosiale medier flere ganger om dagen, er det dessverre et faktum at mange i salen har opplevd digitale overgrep som får flere til å ta til tårene. Både elever og foreldre melder tilbake at Bruk Hue er til stor nytte, og da er det verdt hver krone vi legger i kampanjen!

Fra oppstarten i 2008 til og med vårsesongen 2013 har 120 000 elever og 22 000 foreldre deltatt. Kampanjen fortsetter til høsten.

Fra Gausdal til Gambia – gulljakt i roteskuffen
7 av 10 nordmenn har gamle mobiler liggende i roteskuffen, men med innsamlingsaksjonen «brukt mobil nye muligheter» fisket Telenor og Norges idrettsforbund opp hele 180 000 gamle mobiler fra norske roteskuffer i 2012. For denne dugnaden betaler Telenor Norge lagene 35 kroner per mobil, og innsatsen i 2012 skaffet dermed norske idrettslag 6 millioner dugnadskroner i klubbkassa. I fjor stod Ski ILs fotballgruppe og håndballgruppe for et resultat i særklasse: hele 3136 gamle mobiler klarte de å samle inn.– Dette er bra for miljøet, bra for breddeidretten og bra for forbrukere i den tredje verden som ikke har sjanse til å kjøpe seg en splitter ny mobil, sier Telenor Norge-sjef Berit Svendsen. 90 prosent av en gammel mobil kan resirkuleres , og svært mange norske mobiltelefoner kan gjenbrukes i nye markeder.  – 180 000 innsamlede mobiler i løpet av et år er et strålende resultat! For oss i Telenor er dette et vinn-vinn-vinn-prosjekt, og vi betaler med glede regningen for prosjektet, sier Svendsen.

Dekning i dalstrøka innafor
Stadig flere nordmenn får mobildekning der de bor. Men der det er langt mellom folk og vanskelig terreng, kan enhver bedriftsøkonomistudent fortelle deg at det blir for utfordrende og dyrt å bygge ut mobilnettet. For at også folk i grisgrendte strøk skal få muligheten til å kommunisere med mobiltelefon, har Telenor i mange tilfeller gått sammen med de lokale myndighetene om det vi kaller mobile spleiselag. Dekningsekspertene i Telenor utreder hvilke teknologiske løsninger som må til, og Telenor går sammen med lokalmyndighetene om å betale regningen for å skaffe mobildekning i disse utkantstrøkene. I 2012 fikk 17 kommuner i 7 fylker mobildekning på 23 nye steder takket være slike spleiselag.

TALL FRA TELENOR NORGES SAMFUNNSANSVARSRAPPORT

Bruk Hue 2012 2008 – 2012
Besøkte skoler (antall) 110 350
Elever
36 160 103 707
Foresatte
5800 17 864
Brukt mobil nye muligheter
2012
2011
2011-2012
Mobiler innsamlet totalt
180 114
171 854
351 968
Dugnadskroner fra Telenor til idrettslagene, totalt


12 318 880
Reduksjon i CO2-utslipp og energiforbruk
Utvikling 2008 – 2012
2008
2009
2010
2011
2012
CO2-utslipp (tonn)
8 959
7 830
7 633
7 001
6 569
Energiforbruk (GWh)
301
293
298
278
274
Telenor Norges flyreiser - utvikling
2008
2009
2010
2011
2012
Innland/Skandinavia – antall
13 068
9 801
9 736
8 600
7 434
Europa – antall
2 223
1 661
1 306
1 057
1 026
Transatlantisk - antall
247
185
256
271
184
Sum flyreiser
15 538
11 647
11 298
9 928
8 644

KONTAKTINFORMASJON

Ana Brodtkorb, leder for Samfunnsansvar i Telenor Norge.
Tlf.: 90 20 98 32, e-post: ana.brodtkorb@telenor.com