Pressemeldinger

Lettere hverdag for helsepersonell og pasienter

Ansatte i helsevesenet bruker store deler av arbeidstiden på å lete etter stasjonære pc-er for å føre pasientjournaler, mens pasientene bruker store deler av dagen for å reise til sykehuset for konsultasjoner. Nye tilbud skal bøte på dette problemet.
Naeem Zahid (t.h) er lege og produktutvikler . Her demonstrerer han pasientjournal på mobilen for Tor Arne Viksjø i DIPS, Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset og Sigve Brekke, Telenor. Foto: Hanne Knudsen.

(Bodø, 5. juli 2018) Ansatte i helsevesenet bruker store deler av arbeidstiden på å lete etter stasjonære pc-er for å føre pasientjournaler, mens pasientene bruker store deler av dagen for å reise til sykehuset for konsultasjoner. Nye tilbud skal bøte på dette problemet.

I Nordland iverksettes nå to prøveprosjekter innen mobil pasientjournal og avstandsoppfølging av pasienter med hjemmedialyse. 

Telenors konsernsjef Sigve Brekke fikk tatt begge prosjektene nærmere i øyesyn da han sammen med helsetopper i Nordland fikk demonstrert løsningene denne uka.

Pasientjournal på mobilen
Alt for lenge har leger og sykepleiere løpt mellom pasienter og vaktrom for å gjøre oppslag i journal, for å sjekke blodprøver eller for å se hvilke planer som er lagt for pasientene. Disse tusenvis av skritt sluker tid som går tapt da den verken brukes til pasientbehandling eller annet arbeid.

– Slik kan vi ikke ha det. Telenor og DIPS legger nå til rette for at helsepersonell på sykehus kan bruke tiden sin til det som er viktigst, å behandle pasienter og sørge for god oppfølging basert på lett tilgjengelig informasjon, forteller Sigve Brekke. Han er imponert over innovasjonstakten i helsevesenet, og forsikrer at Telenor ønsker å være en aktiv partner for å bedre arbeidsvilkårene for ansatte og velferden for pasientene.

Løsning som forenkler
Bodø-selskapet DIPS leverer elektronisk pasientjournal til mer enn 80 000 ansatte på norske sykehus, og har nå utviklet en applikasjon som kan tas i bruk på mobiltelefon på en sikker og trygg måte. Dette skjer uten at man skal være redd for at pasientinformasjon skal komme på avveie eller tukles med.

– Sammen med Telenor tilbyr vi et verktøy som vil gi en enklere hverdag for klinikerne og bedre tid til pasientoppfølging, sier Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i DIPS.

– Denne teknologien er sårt etterlengtet av leger og sykepleiere over alt i landet. Når kan jeg bytte ut personsøkeren med en mobiltelefon? Hvorfor kan jeg ikke se pasientens blodprøver på mobiltelefonen min? Telenors ehelse-team blir møtt med lignende spørsmål hver gang vi snakker med klinisk personell.Derfor er vi fornøyd med å presentere en sikker løsning som gir faktisk verdi, forteller Ove Fredheim, leder av bedriftsdivisjonen i Telenor Norge.

Dialyse – tidkrevende og belastende
Dialysebehandling av nyresvikt er krevende inngripen i livet til pasientene. Mange må reise inn til sykehus tre – fire ganger i uken for å få behandling i flere timer. Har man to timers reisevei til nærmeste sykehus består ikke dagene av mye mer enn dialyse. Det er et mål at en tredel av pasientene med nyresvikt skal få denne behandlingen i hjemmet.

For å kunne gjennomføre dialyse hjemme, krever det tett oppfølgning fra sykehuset. Nettopp det har Telenor forsøkt støtte i samarbeid med Nordlandssykehuset. Før måtte pasienter føre logg over målinger og væskeforbruk, og sende papirer inn til sykehuset med post eller ta med ringpermer fulle av målinger når de gikk til kontroll en gang i kvartalet. Dette var både tidskrevende og komplekst, og med mye manuell registrering var det alltid en fare for at det ble notert feil opplysninger.

– Telenor leverer nå sammen med Nordlandssykehuset en tjeneste hvor pasienter med hjemmedialyse enkelt kan rapportere inn status fra dialysen, vekt og blodtrykk, forteller Paul Martin Strand, administrerende direktør i Nordlandssykehuset, som eier prøveprosjektet.

Pasientene er oppsiktsvekkende fornøyde med enkelheten i løsningen. Og nettopp enkelheten gjør at de daglig rapporterer. Sykehuset får bedre kontroll over pasientgruppen til å prioritere de som trenger oppfølgning, og for å gi alle en bedre trygghet når man har bedre innsikt i pasientforløpet.

– Vi ser på dette som kjempespennende for de behov vi står ovenfor. Med Telenor er vi trygge på at vi kan ta denne løsningen til andre pasientgrupper, og også der vi trenger samhandling med fastlege og kommunen i pasientbehandlingen, sier Beate Sørslett, medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hanne Knudsen, Informasjonssjef, Telenor Group
Hanne.knudsen@telenor.com
Mob: 90804015

Fakta om DIPS’ mobile pasientjournal
DIPS som en mobilapplikasjon skal først tas i bruk av Nordlandssykehuset allerede fra høsten, og skal etter hvert rulles ut til alle sykehus i Norge som ønsker seg denne løsningen. Med denne løsningen vil vi forenkle hverdagen til helsepersonell, og legge til rette for at de kan jobbe smartere.

Fakta om dialyseprosjektet
Vektmaskinen og blodtrykksapparatet sender automatisk verdier inn til sykehuset, og pasienten kan registrere andre relevante verdier inn i en app. Det blir en mindre ting for pasienten å tenke på, og sykehuset for fortløpende informasjon om pasientene, i motsetning til bunker med papirer som pasienten hadde med på kontroll. Slik forenkler vi hverdagen for pasient og behandler, og øker kvaliteten på helsehjelpen.