Pressemeldinger

​Kraftig trafikkvekst i Telenors nett

Trafikken i Telenors har økt kraftig siden koronasmitten for alvor ble registrert her i landet. Både mobil- og bredbåndsnettet er dimensjonert til å tåle veksten.
80 prosent av landets teletrafikk går gjennom Telenors nett. Da er det helt avgjørende at nettet har høy kvalitet og er oppe til enhver tid.

(Fornebu, 24. mars 2020) Trafikken i Telenors har økt kraftig siden koronasmitten for alvor ble registrert her i landet. Både mobil- og bredbåndsnettet er dimensjonert til å tåle veksten.

De siste to ukene har Telenor målt en kraftig trafikkvekst i nettet. Veksten fordeler seg slik:

  • Mobil tale: 50 prosent økning
  • Mobil data: 25 prosent økning i perioder
  • Internett på fast bredbånd: 30-40 prosent økning på dagtid. Forklaringen er økt bruk av video (Netflix, YouTube, NRK, blant annet) og videokonferansetjenester
  • SMS-tjenesten: 22 prosent økning. Under normale situasjoner ligger daglig nivå på mellom 16 til 18 millioner SMS-meldinger gjennom Telenors nett i døgnet. Nå har trafikken økt til mellom 20 og 22 mill. SMS i døgnet. En stor del av denne veksten kommer av at myndighetene i stadig større grad bruker SMS i kommunikasjon med landets innbyggere.

80 prosent av trafikken i Telenors nett

80 prosent av landets teletrafikk går gjennom Telenors nett. Da er det helt avgjørende at nettet har høy kvalitet og er oppe til enhver tid.Kundene kan være trygge på at nettet er har høy oppetid og god kapasitet, forsikrer Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger

– Telenor tar på alvor at vi har en helt sentral plass i samfunnets infrastruktur. Derfor har vi en beredskapsorganisasjon i drift hele døgnet året rundt, forteller Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Han beroliger kundene med at Telenors nett skal tåle veksten.

– Nettet tåler denne ekstra belastningen. Vi er godt rustet for ytterligere vekst også, sier Furberg.

Han legger til at Telenor har løpende kontakt med kunder i bedrifts- og privatmarkedet.

– Vi får tilbakemeldinger om at enkelte opplever treghet i pålogging fra hjemmekontor. Dette har oftest sammenheng med at hjemmekontorløsningene ikke er dimensjonert for så mange samtidige oppkoblinger. Vi ser sammen med bedrifter på muligheter for å øke denne kapasiteten, sier Furberg.

Virus sendte kundene hjem

Da koronaviruset for alvor var registrert i Norge, ble bruksmønsteret av teletjenestene kraftig endret. Arbeidstakere, studenter og skoleelever ble oppfordret til å jobbe hjemmefra. Det tradisjonelle jobbnettverket ble erstattet av hjemmebaserte løsninger.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak for å sikre at kundene er på nett til enhver tid, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Han peker på følgende tiltak

  • Økt kapasiteten på flere hundre basestasjoner der vi ser at trafikken øker
  • Ekstra oppmerksomhet rundt feilsituasjoner. Vi har veldig høy oppetid i nettet, men er ekstra oppmerksomme på at utfall i dagens situasjon er ekstra kritisk. Derfor holder vi løpende kontakt med våre entreprenører for å sikre rask feilretting ved utfall

– Selvfølgelig kan det være en og annen basestasjon som kortvarig går full. Det kan bli utfordringer med hensyn til driftspersonell og «røde soner», men vi er i tett dialog med våre entreprenører og lover å gjøre alt vi kan i denne kritiske situasjon for landet vårt, sier Amundsen. 

For nærmere informasjon:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør Telenor Norge, telefon: 900 21 000, e-post: ba@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse