Pressemeldinger

Korona-jobbing gir økt digital kreativitet

Koronakrisen kom brått på norsk arbeidsliv. Da folk måtte jobbe hjemmefra var mange ikke utstyrt for å utføre jobben på hjemmekontor. Samtidig har krisen ført til økt digital kreativitet i arbeidslivet, viser en undersøkelse utført av Kantar på vegne av Telenor Norge.
Nye bruksmønstre oppstår, og det er ingen tvil om at koronakrisen har løftet befolkningens digitale kreativitet betraktelig, viser en undersøkelse fra Telenor. Foto: Charles Deluvio

(Fornebu, 19. april 2020) Koronakrisen kom brått på norsk arbeidsliv. Da folk måtte jobbe hjemmefra var mange ikke utstyrt for å utføre jobben på hjemmekontor. Samtidig har krisen ført til økt digital kreativitet i arbeidslivet, viser en undersøkelse utført av Kantar på vegne av Telenor Norge.

40 prosent av lederne med personalansvar sier at medarbeiderne deres i liten eller svært liten grad er utstyrt til å jobbe hjemmefra. Telenors spørreundersøkelse viser også at 80 prosent jobber bedre på kontoret enn hjemmefra. Men samtidig sier 50 prosent av respondentene at de har blitt tryggere på bruk av digitale løsninger som arbeidsverktøy de siste ukene.

Etterspørselen etter digitale løsninger skyter i været

– Tallene samsvarer med våre erfaringer, sier Ove Fredheim, leder av Telenor Norges bedriftsdivisjon. Telenors egne tall og funn i undersøkelsen understøtter inntrykket av at norske bedrifter og ansatte ikke var forberedt på krisen som kom så brått, men at ukene etter har gitt høyere kompetanse på digitale verktøy og større utbredelse av hjemmekontorløsninger.

Etter at Koronaviruset sendte folk bort fra arbeidsplassen, har bruken av samhandlingsverktøy på dagtid økt merkbart, og etterspørselen etter dette og hjemmekontorløsninger skutt i været.

– Vi har stått på hardt for bistå bedrifter og virksomheter over hele landet, slik at deres ansatte kunne jobbe godt og trygt hjemmefra, sier Fredheim. I den tidlige fasen av krisen snakket nordmenn nesten dobbelt så mye i telefonen med hverandre, og mobilsurfingen økte med 25 prosent. I tillegg så vi at internett-bruken på fastnett bredbånd økte med 30-40 prosent på dagtid, sier han.

Telenors egne tall viser at Koronakrisen har gitt høyere kompetanse på digitale verktøy og større utbredelse av hjemmekontorløsninger.sier Ove Fredheim, leder av Telenor Norges bedriftsdivisjon. Foto: Martin Fjellanger.

Viken best forberedt på hjemmekontor

Undersøkelsen viser også at de som bor i Viken er i størst grad forberedt med utstyr til å jobbe hjemmefra.

– Dette er tall vi kjenner igjen. Her ser vi nok en strukturell forskjell på type arbeidsplasser. Det er de store offentlige virksomhetene og selskapene som har base i og rundt hovedstaden, og disse er erfaringsmessig best rustet for at medarbeiderne kan jobbe hjemmefra. Når det er sagt skjer det en utvikling i resten av landet. Vi har økt etterspørsel etter løsninger for hjemmekontor fra distriktskommuner og gjør vårt ytterste for å imøtekomme dette, sier Fredheim.

Økt digital kreativitet

Koronakrisen har endret nordmenns daglige rutiner radikalt. Ifølge Telenors bedriftsdirektør tyder mye på at den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i gir grobunn for kreativ utvikling og innovasjon.

– Nye bruksmønstre oppstår, og det er ingen tvil om at koronakrisen har løftet befolkningens digitale kreativitet betraktelig. Eksempelvis har vi sett flere digitale og innovative tjenester, konserter, arrangementer og undervisningsløsninger som vi ikke hadde opplevd om alt var som normalt. Dette kan føre til varige endringer i hvordan vi kommuniserer med hverandre i fremtiden, sier Fredheim.

Telenor har registrert en enorme økning i bruken av digitale tjenester, og kjenner godt på ansvaret dette medfører.

– 80 prosent av all teletrafikk i Norge går via Telenors nett. Da er det viktig at nettet vårt er rustet for å håndterer trafikken. Derfor har vi iverksatt tidenes modernisering av nettet. Kobbernettet erstattes av mer moderne løsninger via fiber og mobil. Vi er ganske sikre på at trenden med økt digital jobbing vil vare også etter at krisen er over, sier Fredheim.

Hovedfunn i undersøkelsen:

  • 40 prosent av de med personalansvar sier at medarbeiderne i liten eller svært liten grad er utstyrt til å jobbe hjemmefra.
  • Halvparten av Norges befolkning har blitt tryggere på digitale løsninger som arbeidsverktøy de siste ukene. Dette er jevnt for alle aldersgrupper.
  • Kvinner har i større grad hjemmekontor enn menn. 47,7 prosent av kvinnene i undersøkelsen oppgir at de jobber hjemmefra, mens 36,5 prosent av mennene jobber fra hjemmekontor.
  • Det er klart flest som jobber hjemme i Oslo sammenliknet med de andre fylkene
  • De som bor i Viken er i størst grad forberedt med utstyr til å jobbe hjemmefra. 
  • Man jobber i liten grad bedre hjemme. Det går utover effektiviteten. 1 av 5 sier at de jobber bedre på avstand.

Fakta om undersøkelsen

  • Resultatene i spørreundersøkelsen er basert på 1000 intervju og er gjennomført av Kantar TNS.
  • Utvalget er representativt 15+ og resultatene kan ansees som representative for den norske befolkningen over 18 år.
  • Feltarbeidsperiode: 2. – 5. april 2020.

For ytterligere informasjon:

Fredrik Tangeraas, kommunikasjonssjef Telenor, telefon +47 92 46 46 99,
e-post: fredrik.tangeraas@telenor.com
eller kontakt oss på pressetlf. på 800 80 900; Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse