Pressemeldinger

Kobbernettet avvikles: Slik finner Telenor løsninger for alle

Telenor skal bringe kundene over på nye og bedre teknologier før det over 100 år gamle kobbernettet stenges innen 2023. I sommer har Telenor banket på hos nærmere 200 kobberkunder for å finne tilfredsstillende løsninger. Samtidig bytter nå Hjemmebredbånd Mobil navn.
Alle kunder med tjenester over det tradisjonelle kobbernettet blir gjennomgått for å se hvilke tjenester Telenor kan tilby.

(Fornebu, 11. september 2020) Telenor skal bringe kundene over på nye og bedre teknologier før det over 100 år gamle kobbernettet stenges innen 2023. I sommer har Telenor banket på hos nærmere 200 kobberkunder for å finne tilfredsstillende løsninger. Samtidig bytter nå Hjemmebredbånd Mobil navn.

Alle kunder med tjenester over det tradisjonelle kobbernettet blir gjennomgått for å se hvilke tjenester Telenor kan tilby. I enkelte tilfeller er det kunder som bor på adresser der Telenor ikke vet med sikkerhet om det finnes tilstrekkelig dekning eller mulighet for alternative løsninger.

Telenors kundeløfte

I sommer har kunder på i alt 180 slike adresser fordelt over hele landet fått besøk av Telenor eller våre samarbeidspartnere. 

– Dette er noe vi gjør for å verifisere hva slags tjenester kundene våre kan få, for å ivareta dem og holde kundeløftet vårt om at ingen skal miste sine kobbertjenester før de har et nytt alternativ på plass, sier Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor.

– Mange av kundene bor et stykke utenfor allfarvei. Det er derfor gledelig når vi kommer fram til en kunde og finner ut at mobildekningen er bedre enn antatt, eller at de har et annet alternativ som kan brukes som erstatning for kobbertjenesten de har i dag. Det er selvsagt også steder hvor vi dessverre ikke finner en løsning mens vi er ute hos kunden. Der blir det gjort en grundig jobb for å finne gode alternativ, forteller Amundsen og peker på at Telenor samarbeider med kommunene for å sikre dekning i spesielt utfordrende områder.

Ingen skal miste sine kobbertjenester før de har et nytt alternativ på plass, sier Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor. Foto: Martin Fjellanger

Stort fall i fasttelefonkunder

Arbeidet med å bytte ut kobbernettet med mobil- og fiberbasert infrastruktur er det største teknologiskiftet i Norge i nyere tid. Innen 2023 er ambisjonen at Telenors kunder i hele landet skal ha tilgang til høyhastighetsinternett over moderne bredbåndsteknologi.

En viktig del av moderniseringen er å fjerne det utdaterte kobbernettet, som flere steder er over 100 år gammelt. Kobbernettet strekker ikke til i dagens digitale samfunn, verken i by eller i bygd. Derfor har Telenor besluttet å stoppe vedlikehold av kobberlinjer til kunder som har bedre teknologi tilgjengelig, enten via fiber eller mobildekning.

Et fåtall kunder bor i områder der vi foreløpig ikke har tilgjengelig infrastruktur via fiber eller mobil. Her vil vi fortsette vedlikeholdet av kobbernettet frem til vi har en alternativ løsning på plass.

Telenor investerer årlig flere milliarder i mobil og fibernett. De siste årene har disse investeringene vært på om lag 5 milliarder kroner.

– Vi leverer i dag taletjenester via kobbernettet til om lag 200 000 adresser, en reduksjon på 31 prosent sammenlignet med fjoråret. Vi ser tilsvarende fall på bredbånd (ADSL og VDSL) – en nedgang på 33% prosent det siste året, forteller Amundsen.

Bytter navn

Telenor endrer nå navnet på produktet som til nå har vært kjent som Hjemmebredbånd Mobil. Det nye navnet er Trådløst Bredbånd og gir i dag kundene bredbånd via 4G nettet.

– Navneendringen kommer som en følge av at ambisjonene knyttet til produktet har endret seg siden lansering. Hjemmebredbånd Mobil skulle i utgangspunktet vær et DSL erstatningsprodukt, men har fått økt strategisk viktighet for Telenor, noe som gjenspeiler seg i økt etterspørsel. I tillegg markedsfører vi produktet i mye større grad enn det som var tenkt, og da er det viktig at navnet er tydeligere, enklere og henger bedre sammen med navnsetting på resten av bredbåndsporteføljen vår. Likeledes vil det være stor forskjell på dagens og fremtidens Trådløse Bredbånd, både i forhold til hastigheter og kundeopplevelse av produktet, avslutter Amundsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Magnus Line, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 415 00 632, e-post: magnus.isaksen-line@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse