Pressemeldinger

​Idrettstilbud skal hindre korona-frafall

Nærmere 90.000 gutter og jenter i alderen 8-12 år får idrettstilbud gjennom Telenors samarbeid med Skiforbundet og Fotballforbundet i sommer- og vinterhalvåret. Dette er et viktig tiltak for å utvikle idrettsferdigheter, og det foregår i trygge omgivelser i koronaepidemien.
Det forventes det over 80 000 deltakere i årets Telenor- karusell.

(Fornebu, 16. oktober 2020) Nærmere 90.000 gutter og jenter i alderen 8-12 år får idrettstilbud gjennom Telenors samarbeid med Skiforbundet og Fotballforbundet i sommer- og vinterhalvåret. Dette er et viktig tiltak for å utvikle idrettsferdigheter, og det foregår i trygge omgivelser i koronaepidemien.

Idretts-Norge har vært bekymret for et stort frafall i barneidretten i løpet av koronaperioden. I år har drøyt 7500 gutter og jenter i 110 klubber landet rundt deltatt i Telenor Xtra, fotballfritidsordningen som i tillegg til fotball gir barna leksehjelp og et sunt måltid.

– Spillerutvikling i barnefotballen er et av Norges Fotballforbunds viktigste satsingsområder. Strenge restriksjoner på hvordan barn- og unge har fått lov til å utøve sin favoritt aktivitet har gjort dette arbeidet krevende, forteller Bo Folke Gustavsson, leder for Telenor Xtra.

Har begrenset frafallet

Telenor Xtra har i denne perioden spilt en helt sentral rolle for mange klubber. At klubbene kunne starte opp igjen med daglig aktivitet for barn i alderen 8-12 år var svært viktig. Dette har medvirket til at frafallet i barnefotballen ser ut til å bli begrenset. Klubber i hele landet har hatt en fotballfritidsordning for de om lag 7500 deltakerne. Her har det vært klare regler og retningslinjer, utøvet av trenere og ledere med riktig kompetanse. Dette var avgjørende for at mange klubber kunne starte opp igjen ganske kjapt etter nedstengningen i mars.

Tryggheten klubbene har fått gjennom NFFs koronavettregler, og gjennom det nettverket de er en del av gjennom Telenor Xtra samarbeidet, er derfor utrolig viktig for utviklingen av barnefotballen i Norge også i framtiden.

Klart for Telenor-karusellen

Nå nærmer skisesongen seg, og Skiforbundet inviterer sammen med Telenor klubber og lag til å arrangere Telenor-karusellen i sine lokalmiljøer. En av de som hyller denne aktiviteten er toppalpinisten Ragnhild Mowinckel.

– For å lykkes som alpinist er man avhengig av å bli utviklet og ha støtte fra klubb og krets. Jeg hadde ikke kommet dit jeg er i dag uten støtten og miljøet jeg hadde da jeg var ung. Derfor er jobben Skiforbundet og Telenor gjør gjennom karusellen viktig for å utvikle fremtidige alpintalenter og for bredden i skisporten. Jo flere som er med på ski, jo større sjanse er det for at det utvikles nye norske verdensmestere, sier Mowinckel.
En tidlig start i trygge omgivelser er en god oppskrift på å lykkes på ski, viser undersøkelser Skiforbundet har gjort. 

Skipresident Erik Røste understreker betydningen av Telenor-karusellen på følgende måte:

– Dette er en institusjon i norsk skisport. Klubbundersøkelsen viser at Telenor-karusellen er vårt viktigste rekrutteringstiltak. Karusellrenn er for mange det første møte med den organiserte skisporten, og da er det viktig at førsteinntrykket er bra.

Med de siste års enorme respons friskt i minne, forventes det over 80 000 deltakere i årets Telenor- karusell.

Fra bredde til topp

Telenor er tungt inne som sponsor i Skiforbundet og Fotballforbundet der en vektlegger både bredde og topp.

– Uten bredde, ingen topp, er vår filosofi, sier Petter Svendsen, sponsorsjef i Telenor. Derfor bruker vi en betydelig del av sponsormidlene til breddeidrett, som Telenor Xtra og Telenor-karusellen er en del av. I tillegg støtter vi Telenor-lekene som er et tilbud for de litt større barna og ungdom, legger Svendsen til.

Da koronaepidemien kom til Norge, og mye av idretten ble stengt ned, tok Telenor et valg om å opprettholde støtten til ski og fotball.

– Aktiviteten gjennom sommeren om forventningene til påmeldinger til vinterens skiaktiviteter viser at det var riktig for oss å opprettholde støtten. Vi er glade for å bidra til aktiviteter for barn og unge i en vanskelig tid, sier Svendsen.

For ytterligere informasjon:

Bente Langørgen, Organisasjons- og prosjektkonsulent Norges Skiforbund

Mobil: +47 41 55 50 11

bente.Langorgen@skiforbundet.no

Petter Svendsen, sponsorsjef Telenor, telefon +47 900 55 402,

e-post: petter.svendsen@telenor.com

eller kontakt oss på pressetlf. på 800 80 900; Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse