Pressemeldinger

Historisk modernisering av telenettet

Telenor er i gang med det største teknologiskiftet i Norge i nyere tid. Innen utgangen av 2022 skal kobbernettet fases ut, og alle Telenor-kunder i hele landet får tilgang til mer moderne telefoni- og internettjenester. Nå drar dekningsdirektøren landet rundt for å forvisse seg om at mobil- og bredbåndsnettet er klar til å håndtere skiftet.
Dekningsturen går blant annet til Lofoten. Her er en basestasjon ved Steinfjorden med Mærvold-pollen nærmest. (Foto: Amund Ringen Jøråsen)

(Fornebu, 2. september 2021) Telenor er i gang med det største teknologiskiftet i Norge i nyere tid. Innen utgangen av 2022 skal kobbernettet fases ut, og alle Telenor-kunder i hele landet får tilgang til mer moderne telefoni- og internettjenester. Nå drar dekningsdirektøren landet rundt for å forvisse seg om at mobil- og bredbåndsnettet er klar til å håndtere skiftet.

Lørdag 4. september legger dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge ut på sin 27. dekningstur på like mange år landet rundt. Han vil i løpet av september og oktober være innom alle landets fylker fra Lindesnes i sør til Svalbard i nord, og fra Stadlandet i vest til Kirkenes i øst. Totalt legger han bak seg 15.000 km med dekningsbilen, som er stappfull av teknisk utstyr, for å måle hver meter av strekningen.

For 27. gang på rad legger dekningsdirektør Bjørn Amundsen ut på veien for å måle kvaliteten i Telenors mobilnett. (Foto: Martin Fjellanger)

Historisk moderniseringsprosess

Telenor er midt i moderniseringen av mobil- og fibernettet. I løpet av de nærmeste to årene skiftes alt utstyr på alle de 8350 basestasjonene, og det bygges en del nye der kobberlinjene avvikles.

– Det er et gigantisk prosjekt å bygge 5G i hele Telenors nett, og vi ferdigstiller dette første halvår 2024. Vi øker antall basestasjoner til omkring 9000. I løpet av to år vil Telenor bygge nærmere 250 nye basestasjoner der det i dag er mangelfull eller ikke-eksisterende dekning. Utbyggingen gjøres i forbindelse med utfasingen av det over 100 år gamle kobbernettet.

– Dette er basestasjoner det under normale omstendigheter ville blitt for dyrt å bygge ut, men som vi likevel bygger ut for å gi dekning når kobbernettet er borte. Vi har lovet at alle skal få et nytt og bedre nett, og det løftet holder vi, forteller Amundsen.

Klargjør nettet for 5G

Mange kunder kan nå glede seg over 5G i mobilnettet. 5G gir betydelig høyere stabilitet og kapasitet, og raskere responstid – akkurat det kundene forventer av bredbånd uansett om det er hjemme, på hytta eller i jobben.

– 5G har en egenart og verdi som gjør det velegnet som bredbånd i hjemmet. Nå tar vi ytterligere steg med å befeste 5G som et attraktivt bredbåndsprodukt ved å tilby Trådløst bredbånd med hastigheter på 200, 300 og 500 Mbps, sier Amundsen. Telenor har allerede åpnet 5G-nettet i de største byene, og et helt nytt nett står klart når oppgraderingen av mobilnettet er ferdig i løpet av første halvår 2024.

Skal sikre gode kundeopplevelser

– Hensikten med turen er å forvisse meg om at alle kundene har gode opplevelser, at de har god dekning og fart der de har behov for å bruke mobil eller bredbånd. Slik er det dessverre ikke over alt i dag, men det er ambisjonen vår.

– Jeg pleier å si at det er en dårlig idé å bygge mobilnett fra en pult på hovedkontoret på Fornebu. Å forstå kundenes behov, og å sjekke hvordan dekningen faktisk er, må gjøres på stedet. Derfor tar jeg denne turen hvert år. Med måleutstyret i bilen får jeg nøyaktige målinger i nettet. Resultatet av målingene bruker vi til å forbedre der det er behov, sier Amundsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 900 21 000, bjorn.amundsen@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse