Pressemeldinger

Hever standarden for miljøvennlig bygg på Svalbard

Med et nesten nullutslippsbygg reduserer Telenor sitt bygg CO2-avtrykket med nær 60 prosent – og satser på solceller i mørket.
Nå kommer det solceller på taket av Telenors nye bygg, dette vil spare både miljøet og kostnader for Telenor Svalbard.

(Longyearbyen, 1. juni 2021) Med et nesten nullutslippsbygg reduserer Telenor sitt bygg CO2-avtrykket med nær 60 prosent – og satser på solceller i mørket.

I år er det 110 år siden Stortinget vedtok at det skulle bygges en radiotelegrafstasjon på Svalbard, og siden den gang har det vi i dag kjenner som Telenor vært til stede på øysamfunnet. Nå fornyes hele bygget til Telenor. Dette vil sette en ny standard for hvilke miljøtiltak som er mulig når man bygger på det lille øysamfunnet.

– Veggene begynte å sprekke etter jordskjelv, stormenes herjinger og klimaendringer. Med polarkulden som trakk inn i kontorene var det klart at vi måtte gjøre noe for å kunne fortsette arbeidet på Svalbard, sier Christian Skottun, administrerende direktør for Telenor Svalbard.


Administrerende direktør Christian Skottun i Telenor Svalbard ser frem til at bygget skal stå ferdig ved årsskiftet 21/22.

Men når en skal bygge nytt på Svalbard gjelder det å evne å ha mange tanker i hodet på én gang. Miljøvern, kulturvern og norsk suverenitet er noen nøkkelord på øya, der man ikke har miljøstasjoner og økosystemet er sårbart.

– Både riksantikvaren, miljø- og kulturminneavdelingen har vært en del av prosjektplanleggingen. Det er mye vi må ta hensyn til, både av kulturarv og miljø. Vi er for eksempel avhengige av å ta vare på det originale helhetsuttrykket til bygget av hensyn til Svalbards historie og beliggenheten nær noen av Svalbards mest ikoniske kulturminner, sier Skottun.

Alt kan gjenvinnes
Telenor ønsker å sette standarden for sirkulærøkonomi på Svalbard. Det gamle bygget demonteres forsiktig, panelplater løsnes og spikere fjernes, på den måten kan veldig mye av materialene benyttes på nytt i det nye bygget, og til andre bygg på Svalbard. Ved valg av materialer har Telenor hatt en sterk bevissthet på å bruke naturmateriale med lavt karbonavtrykk, så langt det lar seg gjøre. 

– Vi har nok utfordret entreprenørene litt, da vi er de ledende i å stille så strenge krav til miljøhensyn i byggeprosessen på Svalbard, men vi er sikre på at det vil lønne seg på alle måter, sier Skottun

Resultatet vil bli et nesten nullenergibygg. Det reduserer CO2 utslipp med nær 60 prosent i forhold til eksisterende bygg. Dette tilsvarer minimum 2380 tonn CO2-ekvivalenter på 60 år.

Solceller i mørket
For å redusere energiforbruket vil kontorlokalet benytte varmegjenvinning fra teknisk utstyr. I tillegg vil bygget ha solcellepaneler. At solcellepanel skal være lønnsomt et sted der det er helmørkt flere måneder i året er ikke en selvfølge.

– På den lyse siden skinner sola døgnet rundt i tilsvarende periode. Med et stort strømbehov for å drifte infrastruktur, og det er fossile energikilder som primært står for strømforsyningen på Svalbard, er solcellepaneler noe vi velger å satse på, og det vil lønne seg, sier Skottun.

Toppmoderne samfunn
Med 5G-dekning har medarbeiderne god tilgang til de digitale verktøy de trenger for å samhandle med resten av verden. På Svalbard jobber Telenor mye med forskning og utvikling av ny teknologi sammen med flere samarbeidspartnere.

– Et eksempel er sensorer som benyttes til å varsle om snøskredfare, og å legge til rette for innhenting av sanntidsinformasjon via IoT til forskning og utvikling i Arktis. Dette er viktig teknologi i en fremtid der det vil være mer ekstremvær som fører til uventede hendelser, sier Skottun.

Dette er Telenor Svalbard:
 Ni medarbeidere som jobber innenfor kundeservice, drift, innovasjon & teknologi

Ledes av Christian Skottun

Samarbeider blant annet med UNIS/Arctic Safety Center, Andøya Space og Telenor R&D og om forskning og utvikling innenfor IoT og 5G

Oppstart av byggeprosessen var 15. juni 2020 og bygget skal stå ferdig ved årsskifte 2021/2022

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Amalie Knudsen, Informasjonssjef klima og miljø Telenor Norge

Tlf: 926 66 262, epost: amalie.knudsen@telenor.no 

eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse