Pressemeldinger

Her får du 5G i Bergen

​I oktober offentliggjorde Telenor at Bergen var en av de utvalgte storbyene som først får 5G i Norge. Utbyggingen startet like før jul, og allerede er det etablert 5G i store deler av Bergen. Nå røper Telenors dekningsdirektør 5G-planene for 2021.
Telenor har 5G-dekning i det aller meste av Bergen sentrum, og har store planer fremover (Foto: Michael Fousert/Unsplash)

(Fornebu, 4. mars 2021) I oktober offentliggjorde Telenor at Bergen var en av de utvalgte storbyene som først får 5G i Norge. Utbyggingen startet like før jul, og allerede er det etablert 5G i store deler av Bergen. Nå røper Telenors dekningsdirektør 5G-planene for 2021.

– Vi etablerte våre første 5G-basestasjoner ved Torgalmenningen i desember, og har brukt god tid på å utforske muligheter før vi øker utbyggingstakten. Nå er vi godt på vei, og så langt har vi 5G-dekning i det aller meste av Bergen sentrum, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

Her får du 5G-dekning 

Siden Telenor etablerte Skandinavias første 5G-pilot i 2018, har selskapet gått grundig til verks gjennom kontinuerlig testing, utforsking og eksperimentering. Ifølge Telenors dekningsdirektør, vil dette fundamentet komme bergenserne til gode.

– Når vi går over til ny teknologi, fokuserer vi på kvalitet. Derfor har vi prioritert å lære mest mulig, slik at vi vet at kundene får best mulig opplevelse når vi først tilbyr dem 5G. Vi har derfor hatt god nytte av å høste erfaringer tidlig, som nå vil komme Bergen til gode, sier Amundsen og legger til:

– I dag strekker 5G-dekningen seg fra Gyldenpris, Solheimsviken og Damsgård, til store deler av sentrum inkludert Nordnes og forbi Bryggen til Skuteviken. Vi har også dekning på Fløyen, og mesteparten av turveiene ned mot sentrum.Det er riktignok ikke helt overlappende dekning ennå, men vi har store planer for Bergen. Allerede før sommeren vil vi etablere opptil 70 nye 5G-basestasjoner. Det er ingen tvil om at innbyggerne i Bergen går en spennende tid i møte.

Telenor har 5G-dekning i det aller meste av Bergen sentrum og vil etablere opptil 70 nye 5G-basestasjoner før sommeren.

Bergen har et yrende teknologimiljø med innovative selskaper. I tillegg er byen en ettertraktet turistdestinasjon. Ifølge Bergens ordfører er det et godt utgangspunkt nå som 5G ruller ut i byen.

– Under normale omstendigheter mottar Bergen horder av turister hvert eneste år. I tillegg gjør Bergen det sterkt innen teknologiutvikling, utviklingen av den maritime næringen, og vi er også ledende innen havforskning. Her finnes det et stort potensial. Med 5G får vi en verktøykasse vi kan benytte til å ruste Bergen for fremtiden og jeg har stor tro på at dette vil komme våre forskningsmiljøer, arbeidsplasser, helsetilbud og innbyggere til gode, sier Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen kommune.

Over 16.000 bergensere har 5G-mobil

Til tross for at 5G-utbyggingen er i en tidlig fase, har allerede en rekke bergensere anskaffet seg 5G-mobil. Ifølge Telenors dekningsdirektør, indikerer det at bergensere er langt over snittet interessert i ny teknologi.

– I dag er det et fåtall som har en 5G-mobiltelefon og dermed har ikke den nye teknologien hatt så stor betydning i folks hverdag ennå. I Bergen har derimot godt over 16.000 innbyggere anskaffet seg en 5G-mobil og er klare for den nye teknologien. Nå som en rekke mobilprodusenter har lansert sine 5G-mobiler, blant annet Samsung og Apple, så vil antallet øke raskt. Dette vil nok mange få stor glede av nå som 5G-nettet bygges ut i Bergen.

Telenors dekningsdirektør, Bjørn Amundsen, forteller at over 16.000 bergensere allerede har 5G-mobiltelefon (Foto: Martin Fjellanger). 

5G avløser 13.000 kunder på 100 år gammelt nett

Telenor er i gang med en omfattende modernisering av nettverket over hele Norge. Det innebærer utbyggingen av 5G, men også å flytte kunder fra et 100 år gammelt kobbernett over til mer moderne løsninger.

– I Bergen finnes det godt over 13.000 kobberkunder. Nå som 5G gjør sitt inntog i Bergen, vil disse kundene gradvis få tilbud om Trådløst Bredbånd via 5G. Med rekordrask forbindelse, lav forsinkelse og ekstrem kapasitet, vil disse kundene få gleden av å få fremtidens supernett midt i stua, sier Amundsen. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

David Fidjeland, kommunikasjonssjef i Telenor Norge.

Tlf: 93 46 72 24, e-post: david.fidjeland@telenor.com