Helse-Norge velger Telenor

Foto: Helgelandssykehuset

(Fornebu, 26. juni 2023): Sykehusinnkjøp HF har på vegne av Norges fire regionale helseforetak inngått avtale med Telenor om leveranser av telekomtjenester.

Estimert omfang av avtalen er 180 millioner kroner pr. år, mens maksimal verdi av avtalen er 1,3 milliarder kroner. Rammeavtalen gjelder i to år med mulighet for forlengelse i to pluss to år med en maksimal avtalelengde på seks år.

Det er Sykehusinnkjøp HF, på vegne av de fire regionale helseforetakene Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF samt Norsk Helsenett, som har inngått avtalen med Telenor. Anskaffelsen omfatter tjenester innen fast- og mobiltelefoni, avansert bredbånd, samhandlingsløsninger, sikkerhet, nye muligheter innen 5G og tingenes internett (IoT) samt verktøy for administrasjon og betjening.

Sikkerhet og dekning vektet høyt
Telenor, som en strategisk samarbeidspartner på kommunikasjonsløsninger, skal levere kostnadseffektive, fleksible, robuste og sikre telefonitjenester til alle virksomheter i helsesektoren i Norge. Helsesektoren er et av Telenors viktigste satsingsområder, og gjennom en ny og fremtidsrettet rammeavtale vil dette komme helsepersonell, pasienter og samfunnet til gode, påpeker Telenor. I avtalen inngår innendørsdekning på sykehusene, og sikkerhet og dekning er vektet høyt.

– Nå skal vi vi vise oss tilliten verdig, og ser frem til hver dag å jobbe for å sikre at helseforetakene skal ha kommunikasjonsløsninger i verdensklasse. Vi er i full gang med å bygge innendørs 5G-dekning i sykehus, og det gleder oss stort at vi får en sentral rolle i den videre digitaliseringen av helseforetakene. Avtalen legger også alt til rette for at vi sammen kan bidra til ytterligere grønne løsninger i helsesektoren gjennom riktig anvendelse av teknologi, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen.

Stabil, rask og trygg
Hun vektlegger at stabil, rask og trygg kommunikasjon er avgjørende for fremtidens helsevesen, og at 5G-teknologien leverer på disse krav.

– Telenor skal alltid ligge foran når det gjelder dekning, fart, stabilitet og kapasitet, og vi bygger nett med sikte på at Norge skal være ledende på å utvikle nye tjenester og ta i bruk ny teknologi. 5G-utbyggingen er en forutsetning for dette. God innendørs mobildekning på sykehusene vil fungere som en alternativ bærer til trådløst nett (WiFi) for datatrafikk. Dette gir ekstrem robusthet. Samtidig vil 5G spille en viktig rolle for innovasjon i helsesektoren, sier Engebretsen.

Med den nye avtalen fornyer sykehusene landet over tilliten til Telenor.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Anders Krokan, pressesjef for Telenor Norge, telefon: 95209037, e-post: anders.krokan@telenor.no
eller ring pressetlf. på 800 80 900. Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss gjerne på Twitter @TelenorN_presse