Pressemeldinger

Helse Sør-Øst med digitalisering i verdensklasse

Helseforetakene i Helse Sør-Øst tar i bruk 5G-teknologi for å sikre robust innendørs mobildekning til nye og eksisterende sykehusbygg. Gjennom utbyggingen får ansatte, pasienter og besøkende tilgang til stabile mobiltjenester i sykehusbyggene. 5G vil være med på å trygge kritiske tjenester for både pasienter og ansatte, samt muliggjør bruk av nye og innovative tjenester.
Da Telenor i 2018 åpnet Skandinavias første 5G-pilot, sto nye muligheter for helsevesenet sentralt blant eksemplene på nye bruksområder. Kardiolog Henrik Brun fjerndiagnostiserte Telenors konsernsjef, Sigve Brekke. Foto: Martin Fjellanger

(Fornebu, 2. november 2022) Helseforetakene i Helse Sør-Øst tar i bruk 5G-teknologi for å sikre robust innendørs mobildekning til nye og eksisterende sykehusbygg. Gjennom utbyggingen får ansatte, pasienter og besøkende tilgang til stabile mobiltjenester i sykehusbyggene. 5G vil være med på å trygge kritiske tjenester for både pasienter og ansatte, samt muliggjør bruk av nye og innovative tjenester.

Det er Telenor som skal stå for utbyggingen, mens Sykehuspartner har utarbeidet rammeavtalen og skal stå for integrasjonen mellom helseforetakene og Telenor. Forventningene er store til hvordan mobilkommunikasjonen vil bedre pasientbehandlingen.

– Medisinsk utstyr og maskiner er i høy grad avhengig av stabil og rask nettforbindelse. Et godt innendørs 4G- og 5G-nettverk på sykehusene vil fungere som en alternativ bærer til trådløst nett (WiFi) for datatrafikk. Dette gir ekstrem robusthet. Samtidig forventer vi at 5G vil spille en viktig rolle for innovasjon i helsesektoren. Vi ser virkelig frem til å jobbe sammen med Sykehuspartner på dette prosjektet. Med nett i verdensklasse ligger alt til rette for at Helse Sør-Øst vil ligge i tet i teknologiutviklingen, sier Birgitte Engebretsen, leder for Telenor Norge.

Mobildekningen Telenor skal levere vil sikre løsninger for helselogistikk, som med bistand fra Sykehuspartner skal rulles ut i helseforetakene i Helse Sør-Øst. WiFi vil være den primære bæretjenesten, mens mobildekningen sikrer kritiske helselogistikktjenester som sekundær bærer. Mobiltelefonen vil bli et mer nyttig redskap i en travel hverdag, det vil bli bedre flyt i pasientbehandlingen, forbedring av logistikken på sykehusene, og det blir mindre tid på administrasjon til fordel for pasientbehandling.

Drammen sykehus og Radiumhospitalet
Helse Sør-Øst RHF skal frem til 2030 gjennomføre en rekke byggeprosjekter med betydelige teknologi-investeringer. Dette inkluderer blant annet et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet og nytt sykehus i Drammen.

Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge. (Foto: Martin Fjellanger)

– Vi skal være i front med moderne kommunikasjonsløsninger, og stiller derfor store krav til fremtidig innendørs mobildekning. Med ekstrem fart, lav forsinkelse og høy kapasitet, åpner 5G for innovative løsninger som vil komme pasienter og helsevesenet til gode. Neste generasjons mobildekning vil sikre dagens kritiske tjenester og muliggjøre nye og avanserte tjenester i helseforetakene i Helse Sør-Øst, eksempelvis fjernkirurgi, lokaliserings- og posisjoneringstjenester og fjernstyrte robottjenester, sier administrerende direktør i Sykehuspartner, Hanne Tangen Nilsen.

– Det nye mobilnettet bidrar til å øke effektiviteten og sikkerheten. Teknologien åpner også for at skjermede deler av 5G-nettet på sikt kan erstatte eksisterende spesialiserte nettverk, eksempelvis nødnett eller robuste spesialnett for helsetjenester, sier Birgitte Engebretsen.

Fakta om avtalen

Telenor er tildelt kontrakten til en estimert verdi av 90 millioner kroner med en øvre ramme på 400 millioner kroner.

Anskaffelsen har til formål og sikre innendørs mobildekning i sykehusbygg. Dekningen skal ivareta følgende:

  • Gi tilgang til sikre og stabile mobile tjenester for ansatte, pasienter og besøkende.
  • Understøtte en redundant bærer for kritiske interne tjenester med krav til lav forsinkelse (telefoni/alarmer/varslinger).
  • Muliggjøre bruk av nye og innovative tjenester, som for eksempel tingenes Internett (IoT) og maskin-til-maskin-kommunikasjon.

For ytterligere kommentar, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, anders.krokan@telenor.no, eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse