Pressemeldinger

​Gir mer kapasitet for 4G og 5G

En æra er over for nettet som for alvor fikk nordmenn til å starte mobilsurfing. Nå stenges 3G-nettet som har vært i drift siden 2004, og det gir plass til mer kapasitet til 4G- og 5G-nettet.
Telenor stenger i disse dager 3G-nettet for å gi bedre kapasitet i nettet for 4G og 5G.

(Fornebu, 26. januar 2021) En æra er over for nettet som for alvor fikk nordmenn til å starte mobilsurfing. Nå stenges 3G-nettet som har vært i drift siden 2004, og det gir plass til mer kapasitet til 4G- og 5G-nettet.

Arbeidet har pågått en stund, men nå er det slutt: Denne uka slår Telenor av 3G-nettet for å gi et enda bedre tilbud på 4G og 5G. Stengingen kan føre til at de med litt eldre mobiltelefoner må skifte til en nyere telefon for å oppnå tilsvarende eller bedre talekvalitet som i 3G.

Stengingen av 3G-nettet er en del av moderniseringsprogrammet Telenor har satt i gang i hele nettet. Dette vil gi enda bedre kapasitet til 4G og 5G, og sistnevnte begynner nå å rulles ut over hele landet.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor har møtt kunder, kommuner og næringsliv, og informert om stengingen og bakgrunnen for dette, og tror overgangen skjer uten store konsekvenser for kundene.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen ser fram til at det blir bedre kapasitet for 4G og 5G når 3G-nettet stenges. Foto: Martin Fjellanger

– Vi har informert godt i forkant, og fortalt hva kundene må gjøre for å møte en 3G-fri fremtid. Omløpshastigheten på mobiltelefoner er så rask at det nok ikke gjelder så mange, men det kan være nyttig å være klar over dette, sier Amundsen og legger til at det er stadig mindre trafikk i 3G-nettet. Kundene bruker primært 4G.

Da 3G kom til Norge i 2004, var teknologien en enorm nyvinning. For første gang ble det for alvor mulig å surfe på internett med mobiltelefonen. Men i takt med utbyggingen av 4G, er det nå bare en forsvinnende liten andel av mobiltrafikken som går i 3G-nettet. I dag har Telenor en utendørsdekning av 4G på 99,8 prosent.

Nå skal de frigjorte frekvensene på 3G brukes til å forsterke 4G-dekningen ytterligere, og Telenor er også godt i gang med å rulle ut 5G-nettet. På enkelte steder vil 3G-dekningen videreføres en viss tid utover slukkedatoen i januar, for å sikre at nødvendig forsterkning av nettet blir utført før slukking. Men innen sommeren 2021 skal 3G-alderen være over i hele Telenors nett.

– Vi er godt i gang med å modernisere mobilnettet, og opplever derfor at stengingen av 3G er udramatisk. Tilbakemeldingene fra kundene tyder på det samme, sier dekningsdirektøren.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 900 21 000, e-post: bjorn.amundsen@telenor.no

eller ring pressetlf. på 800 80 900Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse