Pressemeldinger

Gi barnekonvensjonen evig liv

Når Telenors partner UNICEF markerer at barnekonvensjonen er 30 år, vil dokumentet som sikrer barn og deres rettigheter bli lagret i form av et syntetisk DNA i Arctic World Archive på Svalbard. Nå kan alle få lagret navnet sitt sammen med DNA-et, og bli med på å sikre barnekonvensjonen for evig tid.
Helen Leikanger, partneransvarlig i UNICEF, Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge, Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge og Elisabeth Biering, bærekraftsdirektør i Telenor Group.

Barnekonvensjonen lagres i DNA av UNICEF for å understreke betydningen og sikre at innholdet er tilgjengelig i all fremtid.  

Bruk Hue for foreldre

I Norge lanserer UNICEF og Telenor våren 2020 et digitalt undervisningsopplegg til foreldre. «Bruk Hue» er i dag et interaktivt undervisningsopplegg om nettvett og nettmobbing som tilbys elever på mellomtrinn og ungdomstrinn på alle skoler. På nyåret er det foreldrenes tur til å sette seg på skolebenken. Tema som står på pensum er forankret i barns rettigheter, som for eksempel barns rettigheter til ytringsfrihet, personvern og privatliv.

– Det er en hårfin balansegang for foreldre å beskytte barna sine uten å invadere deres private sfære. Vi gleder oss til å diskutere disse dilemmaene sammen med foreldrene i nye «Bruk Hue for foreldre», sier fungerende direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer.

Digital fødselsregistrering

I Pakistan lever rundt 60 millioner barn i dag uten offisiell identitet. Uten en identitet er det vanskeligere å få tilgang til helsehjelp og skolegang. Det kan også gjøre barn sårbare for barneekteskap, barnearbeid og menneskehandel. I Pakistan og Myanmar har Telenor sammen med UNICEF og lokale myndigheter utviklet en mobilløsning som gjør det lettere for helsepersonell å registrere nyfødte. Siden 2014 har UNICEF og Telenor til sammen registrert 780.000 barn.

– Når disse barna får rettigheter, får de også muligheter. UNICEFs innsats i disse prosjektene har vært avgjørende. Vi hadde aldri kommet så langt uten deres kompetanse og innsats. Vi ser frem til videre godt samarbeid for å ivareta barns rettigheter, sier Elisabeth Biering, bærekraftsdirektør i Telenor Group.

Få navnet ditt lagret til evig tid sammen med DNAet

Grip muligheten til å bli en del av historien! Her kan du lagre navnet ditt sammen med DNAet i Arctic World Archive på Svalbard: https://dna.unicef.no/#Signup

For ytterligere informasjon:

Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge. Telefon: 902 09 832, e-post: ana.brodtkorb@telenor.com