Pressemeldinger

Fotball, mat og lekser

115 klubber er påmeldt til Telenor Xtra, fotballfritidsordningen som gir et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid. Os fotball i Hordaland Fotballkrets er et eksempel på en klubb som har lyktes godt med Telenor Xtra.
Glade gutter og jenter på Telenor Xtra i Os.

(Fornebu, 28. september 2018) 115 klubber er påmeldt til Telenor Xtra, fotballfritidsordningen som gir et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid. Os fotball i Hordaland Fotballkrets er et eksempel på en klubb som har lyktes godt med Telenor Xtra.

Telenor Xtra er en fotballfritidsordning i regi av Telenor og Norges Fotballforbund. Målet er å tilby barn en fritidsordning med fokus på fysisk aktivitet, fair play, trening av sosiale ferdigheter, kosthold og pedagogisk kyndig leksehjelp. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging.

– Hele opplegget er faglig grundig og vi kunne enkelt tilpasse det vår klubb. Vi har 40 barn fra 2. til 4. klasse to dager i uka og 40 barn fra 4. til 6. klasse to andre dager. Fotball er selvfølgelig hovedaktiviteten, men vi krydrer også med andre aktiviteter og sosiale tiltak på dager som egner seg til det, sier daglig leder i Os fotball, Endre Brenne.

Lek og sosialt samvær er en sentral del av fotballfritidsordningen Telenor Xtra

Sunn fritid landet rundt

Siden oppstarten i 2012 er fritidsordningen etablert landet rundt.

– Vi ser at kvalitet i barnefotballen er viktig både for breddefotballen og toppfotballen - for kvalitet skaper trivsel og utvikling. Konseptet Telenor Xtra gir et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid som vil komme fotballen og samfunnet for øvrig til gode. Vi ser allerede nå at barn som har deltatt på Telenor Xtra har et høyt ferdighetsnivå og ofte høyere enn andre, sier Alf Hansen, direktør i Sportsavdelingen i NFF.

Gjør en forskjell

– Jeg tror dette programmet fungerer fordi vi tilbyr helhetlig omsorg for barn i en travel familiehverdag. Etter skoletid er barn mye alene, det er mye inaktivitet og dårlig kosthold. Alderen 8-12 år er gullalderen for å lære balanse og koordinasjon. Men barn trenger også å lære andre gode vaner i denne alderen. Derfor tilbyr vi en totalpakke av kosthold, fokus på sosiale ferdigheter og fairplay, leksehjelp, og muligheter til å utvikle fotballferdigheter, forklarer Hansen.

En del av vår breddesatsing

Sponsorsjef Petter Svendsen i Telenor har registrert debatten i media om fotballakademier, og hva som er viktigst av topp og bredde. Han er tydelig på at Telenor Xtra er et breddetilbud.

– Telenor har en sponsorstrategi både for topp og bredde. Vi er hovedsponsor for kvinnelandslaget, og topptoppklubbene Rosenborg, Tromsø og Start, men er også tydelig på at bredden er viktig. Telenor Cupen, som er aldersbestemt NM for 16-19 åringer, er også et eksempel på dette.

Gode matvaner hører med til opplegget i Telenor Xtra

Telenor Xtra med 7500 jenter og gutter kjennetegnes av breddetanken ved at alle spiller i like drakter, alle får et godt måltid, og ikke minst trening av skolerte trenere, sier Svendsen.

Du kan se en film fra Os fotball sin Telenor Xtra ordning her:

https://www.youtube.com/watch?v=5mYuZWJZBMA

Les mer om Telenor Xtra her:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/telenor-xtra/

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Svendsen, sponsorsjef Telenor.

Mobil 90055402

Mail: petter.svendsen@telenor.com

Alf Hansen, direktør Sportsavdelingen Norges Fotballforbund

Mobil: 99572317

Mail: alf.hansen@fotball.no