Telenor og Forsvarets Forskningsinstitutt inngår samarbeidsavtale

– Denne avtalen vil bidra til å sikre et effektivt norsk forsvar og totalforsvarsevne, mener Kenneth Ruud, administrerende direktør ved FFI.

– Vårt mål er å skape et nært og langsiktig samarbeid med FFI hvor vi er i forkant av den teknologiske utviklingen. Ved å utveksle kunnskap kan vi sammen utvikle relevante og tidsriktige løsninger for Forsvaret, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør Telenor Norge.

Avtalen, som ble underskrevet på Rena tidligere i vinter, åpner for en rekke ulike samarbeidsprosjekter, hvor man blant annet vil teste ut 5G-teknologi og nye kommunikasjonsløsninger for Forsvaret. Telenor og FFI skal drive felles forskning og utvikling og vil utveksle personell i forbindelse med arbeidet.

– Denne avtalen vil bidra til å sikre et effektivt norsk forsvar og totalforsvarsevne, mener Kenneth Ruud, administrerende direktør ved FFI.

Styrker og utfyller hverandre

FFIs jobb er å opprettholde og videreutvikle forskning og utvikling innenfor sentral militær teknologi. Da er det viktig å finne strategiske samarbeidspartnere.

– FFI er øverste rådgiver for forsvarsrelatert teknologi og vitenskap i Forsvarssektoren. Telenor er Norges ledende leverandør av teknologi- og nettverksløsninger. Vi har kompetanse og styrker som utfyller hverandre, understreker Ruud.

- Sivilsamfunnet og industrien har ofte ligget foran Forsvaret i det å kunne nyttiggjøre seg ny teknologi og løsninger, samtidig har vi veldig mye å lære av hverandre. For oss er det svært viktig å innovere og skape nye løsninger i samarbeid med forsvaret for fremtidig utvikling. Det er et paradigmeskifte at man nå kan jobbe sammen om kommersielt tilgjengelig teknologi som er under kontinuerlig utvikling, istedenfor proprietære løsninger som kan bli utdatert raskere og er svært kostbart, sier Birgitte Engebretsen.

Digital grunnmur

I første omgang innebærer avtalen at Telenor skal bygge kommunikasjonsinfrastruktur på ulike innovasjonsarenaer drevet av FFI i tilknytning til norske forsvarsanlegg. Først ut er ICE worx Rena, en innovasjonsarena som ligger ved Rena leir, Hærens hovedbase i Sør-Norge.

Her skal forskningsmiljøer, industri og personell fra Forsvaret møtes for å teste nye teknologiske løsninger for Forsvaret.

– Vi må eksperimentere for å finne ut hvordan nye teknologi kan brukes mest fornuftig av Forsvaret. For å eksperimentere må vi ha teknologisk infrastruktur på plass nær operative avdelinger. Det sikrer denne avtalen, understreker Stein Gundersrud, sjef ICE worx FFI.

Telenor skal blant annet bygge ut WAN (wide area network), 5G mobilteknologi, WiFi 6, skyløsning og kantprosessering.

Se video her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Julie Hæhre, Informasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 419 01 011, julie.haehre@telenor.no eller ring pressetlf. på 800 80 900