Pressemeldinger

Foreldre bekymrer seg for barnas digitale liv

Telenor med stor undersøkelse om nettbruk og nettmobbing. 3 av 4 foreldre savner mer kunnskap om sosiale medier, 2 av 3 synes det er utfordrende å være et digitalt forbilde for sine barn, og 4 av 10 er bekymret for digital mobbing og barnas sikkerhet på nettet.

(Fornebu, 19.03.2015) 3 av 4 foreldre savner mer kunnskap om sosiale medier, 2 av 3 synes det er utfordrende å være et digitalt forbilde for sine barn, og 4 av 10 er bekymret for digital mobbing og barnas sikkerhet på nettet.

Dette kommer frem i en ny landsomfattende undersøkelse, der Telenor har kartlagt foreldrenes kjennskap til barnas sosiale liv på nett.

Med fremveksten av det digitale samfunnet, er kampen mot digital mobbing blitt en viktig sak for Telenor, og sammen med Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten har de bygget opp Norges største antimobbekampanje, Bruk Hue. Siden oppstarten i 2009 har Bruk Hue besøkt over 560 ungdomsskoler, og nådd mer enn 165.000 elever og 33.000 foreldre. Målinger viser at kampanjen har hatt svært god effekt. Nå vil Telenor nå ut til enda flere av foreldrene.

– Internett og sosiale medier er blitt en naturlig del av barn og unges dagligliv, og de er digitale borgere fra tidlig alder av. I dag har nærmere 70 prosent smarttelefon alt som 9-11-åringer, og er dermed i praksis online hele tiden. Det betyr at vi må inn på et enda tidligere tidspunkt enn før om vi skal lykkes i å gi dem gode nettvaner, sier Telenor-direktør Berit Svendsen.

Vanskelig å holde seg oppdatert
Den landsdekkende undersøkelsen er utført av Norstat på oppdrag fra Telenor, og er første ledd i en større satsning. Målet er å utvikle verktøy som kan hjelpe foreldrene med den digitale barneoppdragelsen, med planlagt lansering til høsten – et initiativ Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, er glade for.

– Undersøkelsen bekrefter noe vi i FUG også får tilbakemeldinger om. At hele 75 prosent av foreldrene opplever at de ikke har nok generell kunnskap om de digitale plattformene, og 80 prosent synes det er vanskelig å holde seg oppdatert om sosiale medier barna tar i bruk, sier oss at dette er noe foreldre trenger hjelp til, sier leder i FUG, Elisabeth Strengen Gundersen.

Gjennom å skape en arena for å lære mer om barn og unges sosiale liv på nettet, vil Telenor gi foreldrene større kunnskap om hvordan de kan håndtere alle de utfordringene barna deres kan møte i den digitale hverdagen.

På Karl Johans gate i Oslo hadde foreldre dette å si om sosiale medier:

Tror ikke digital mobbing angår egne barn
I undersøkelsen kommer det frem at 4 av 10 foreldre opplever digital mobbing som et problem for dagens barn og unge. Likevel tror bare 4 prosent at dette angår deres egne barn.

– Gjennom tidligere undersøkelser vet vi at det er langt flere enn dette – hele 13 prosent av alle barn og unge mellom 9 og 16 år opplever å bli mobbet på nett. Mange tror det ikke angår dem, men det gjør det. Digital mobbing angår oss ikke bare når det rammer våre egne barn, men også når det rammer andres. Barn vi hører om i mediene – og barn vi aldri hører noe om, men som får selvfølelsen ødelagt av mobbing, og som bærer dette med seg resten av livet. For å klare å utrydde digital mobbing en gang for alle, må vi alle ta vår del av det felles ansvaret – som venner, som familie, som naboer og som medmennesker, sier Svendsen.

Mobbingen er flyttet til lukkede fora
Det er lite mobbing som er synlig i åpne fora på nettet. Med fremveksten av de sosiale mediene er problemet blitt desto større i de lukkede rommene, der foreldrene har lite kontroll over hva som foregår. Da er det viktig at foreldrene lærer barna gode nettvaner ved å gå foran med et godt eksempel, sier Svendsen.

– 30 prosent av foreldrene oppgir at de kommenterer på nyhetssaker, og blant disse sier 4 av 10 at de alltid eller av og til kommenterer anonymt. Det kan være ting vi ikke tenker over – ofte er ikke spøkefulle kommentarer vondt ment, men de kan likevel oppleves sårende for mottakeren, sier Telenor-direktør Berit Svendsen.

Undersøkelsen viser at hele 65 prosent synes det er utfordrende å være et godt digitalt forbilde for barna sine. FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen råder foreldrene til å sette seg inn i de digitale plattformene som finnes og hvilke av disse barna dere bruker.

– Men enda viktigere er det å bidra til refleksjon og kritisk tenkning rundt bruken av disse plattformene, og innby til god dialog hjemme, også om livet er på nett, sier Gundersen.

Maner til felles innsats
Forskning viser at barn og unge som opplever mobbing oftere har selvmordstanker. Den digitale mobbingen rammer ofte hardest, fordi mobberen ikke har de samme sperrene når de ikke er ansikt til ansikt med mobbeofferet og kan se reaksjonen deres.

– Det er et mindretall som blir mobbere og mindretallet som blir mobbet. Men som samfunn kan vi ikke sitte rolig og godta at dette skjer noen – ett mobbeoffer et ett for mye, og i Norge i dag opplever 65.000 barn og unge digital mobbing. Det er 65.000 for mange! Det handler ikke om mine og dine barn, men om at ingen barn og unge burde oppleve å bli mobbet, sier Telenor-direktør Berit Svendsen.

5 råd til de voksne:

1. Bygg din egen nettkompetanse

Du trenger ikke å være så aktiv på sosiale medier selv, men hold deg oppdatert på barnas bruk. Media kan være gode kilder til dette, men ekspertene er først og fremst barna selv.

Det hjelper også å prøve ut kanalene for å se hvordan de fungerer.

2. Vær en god rollemodell

Tenk over hva du selv legger utpå sosiale medier og i andre kanaler. Hvilke holdningerog meninger uttrykker du? Tenk også over hvilke bilder du deler – er det ok for barnet og andre at du gjør det?

3. Barn har også rett til et privatliv

Er det alltid greit å være «venn» med barna på sosiale medier? Det finnes ikke noe godt svar, men ta praten med barna om hva de synes. Vi som foreldre har mange midler for å overvåke barna våre, men det betyr ikke at vi må benytte oss av dem. Her er det holdningsskapende arbeidet viktigst.

4. Snakk med andre foreldre

Ta praten om digitale utfordringer og muligheter med de andre foreldrene. Det kan gi deg bredere innsikt i hva som skjer rundt barna i ditt miljø.

5. Mobbing angår alle!

Selv om ikke ditt barn eller deres venner er involvert i mobbing, så vet de hva som skjer på skolen. Du kan alltid være med på å gjøre en forskjell for noen som trenger det.

Flere funn fra Telenors undersøkelse:

 • Facebook er den mest brukte kanalen blant foreldrene i undersøkelsen, og 78 prosent sier de er innom ukentlig eller oftere.
 • Foreldrene under 40 er langt mer aktive på Facebook enn de over 40, med 88 prosent av dem under mot 73 prosent av dem over 40 år.
 • Blant barna har Snapchat gått forbi Facebook som det største sosiale mediet. 68 prosent av foreldrene oppgir at barna deres bruker Facebook, mens andelen som bruker Snapchat er på 73 prosent.
 • Bare 36 prosent av foreldrene er selv på Snapchat, og 5 prosent av dem vet ikke om barna deres bruker den populære appen.
 • 67 prosent av foreldrene sier at barna deres bruker Instagram, 5 prosent forbyr barna å være på Instagram, mens 5 prosent ikke vet om barna deres har egen profil her.
 • Blant foreldrene selv er bare 21 prosent aktive på Instagram ukentlig eller mer. Også her er foreldrene under 40 noe mer aktive enn dem over 40 år.
 • 88 prosent av foreldrene snakker med sine barn om utfordringer i deres digitale hverdag månedlig eller oftere, mens 12 prosent sier de sjelden eller aldri gjør det.
 • 77 prosent av foreldrene opplever det utfordrende at det ikke er vanlig å diskutere barnas digitale hverdag med andre foreldre.
 • 49 prosent synes det er vanskelig å be om hjelp for å håndtere den digitale barneoppdragelsen, og 37 prosent synes det er flaut å be om hjelp.
 • 64 prosent av de spurte sier at de ikke vet nok om hvilke sosiale plattformer barna deres er på, mens 41 prosent oppgir at det er en utfordring at barna ikke vil være venner med dem på de sosiale plattformene.
 • 37 prosent av foreldrene er ikke venner med barna sine på noen sosiale plattformer.

Fakta om digital mobbing:

 • Digital mobbing er mobbing på teknologiske plattformer som mobil og internett.
 • Mobberen tar i bruk hjelpemidler som for eksempel SMS, MMS, ulike bilde- og kommunikasjons-apper, chatterom og sosiale nettsamfunn.
 • Siden digital mobbing treffer offeret direkte på nett eller mobil, kan den være vanskeligere å oppdage og vanskeligere å beskytte seg mot.
 • Eksempler på digital mobbing er deling av upassende eller private bilder og filmer uten samtykke, ”skjønnhetskonkurranser” der man stemmer frem den peneste og styggeste i venneflokken, sjikanerende omtale om utseende eller seksuell legning, samt rykter, trusler og utestenging.