Pressemeldinger

Flest 5G-telefoner i Telenors nett

For første gang er det nå flere 5G- enn 4G-telefoner blant Telenors kunder. Siden Telenor lanserte 5G i 2020, har interessen for teknologien steget jevnt blant mobilbrukerne. I takt med dette bygger Telenor ut 5G-nettet, og forsterker i sommer dekningen på de ulike festivalene landet rundt.
Siden Telenor lanserte 5G i 2020, har interessen for teknologien steget jevnt blant mobilbrukerne. I takt med dette bygger Telenor ut 5G-nettet, og forsterker i sommer dekningen på de ulike festivalene landet rundt.

(Fornebu, 23. juni 2023) For første gang er det nå flere 5G- enn 4G-telefoner blant Telenors kunder. Siden Telenor lanserte 5G i 2020, har interessen for teknologien steget jevnt blant mobilbrukerne. I takt med dette bygger Telenor ut 5G-nettet, og forsterker i sommer dekningen på de ulike festivalene landet rundt.

Ferske tall fra Telenor viser at nær 50 prosent av telefonene i nettet er 5G. For første gang er det flere 5G- enn 4G-telefoner i mobilnettet.

Ungdommen sverger til nyere telefoner

Statistikken viser at det er de unge brukerne som raskest tar i bruk 5G-telefonene. I aldersgruppen 18-28 år, er nær sju av 10 brukere på 5G-telefon. Og opp til 50 år, er det også flest 5G-brukere blant kundene. I befolkningen over 50 år er det mindre vilje til å bytte ut 4G-telefonen med 5G. Geografisk er det flest kunder med 5G i Oslo, Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark.

Tallene viser også at Apple med iPhone utgjør 64 prosent av 5G-telefonene i nettet, mens Samsung har 21 prosent av telefonene.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen mener tallene bekrefter hans inntrykk i møter med kunder.

– De unge er tradisjonelt flinkere å ta i bruk ny teknologi, og vil i større grad enn eldre ha det nyeste på markedet, sier Amundsen.

Dekning i festival-Norge

Dekningsdirektøren var nylig til stede på Idyll-festivalen i Fredrikstad. Festivaler er gjerne ungdommens arenaer, og der brukes mobilen flittig.

– Mulighet til å dele opplevelsen via mobilen er viktig for festivalfølelsen. Både for gjester og arrangører er solid dekning helt avgjørende. Når svært mange samles på festivaler eller andre arrangementer, kan det føre til kapasitetsproblemer for mobilnettet. Derfor trapper Telenor opp dekningen i festival-Norge, dels ved å bygge permanent nytt 5G-nett, og dels ved å bruke midlertidige løsninger under festivalene, sier Amundsen.

Festivalen Over Oslo hadde forsterka mobildekning, og målinger viser at farten på opp- og nedlasting var suveren. Foto: Roald Orheim

Bygger 5G i hele landet

Telenor er midt inne i den største moderniseringen av mobilnettet i nyere tid.

– Vi investerer omkring 6 milliarder kroner årlig i utbygging og oppgradering av eksisterende nett, og vi bygger mer kapasitet per basestasjon enn andre mobiloperatører i Norge. Vi har landets største mobilnett med langt flere basestasjoner enn nærmeste konkurrent. For oss er det viktig å sikre hele Norge god dekning uavhengig av hvor man bor, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, telefon: 900 21 000, e-post: ba@telenor.no

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse