Pressemeldinger

Fartsglade nordmenn omfavner ny mobilløsning

46.000 nordmenn har nå valgt å forlate det gamle kobbernettet til fordel for moderne bredbånd via mobilnettet. Generelt har nordmenn høye forventninger til dekning og hastighet, og koronasituasjonen viser behovet for fortsatt modernisering av mobil- og fastnett i Norge.
Hjemmebredbånd mobil tar over for kobbernettet - også nå under koronasituasjonen. (Foto: Julia M. Cameroon)

(Fornebu 5. mai 2020) 46.000 nordmenn har nå valgt å forlate det gamle kobbernettet til fordel for moderne bredbånd via mobilnettet. Generelt har nordmenn høye forventninger til dekning og hastighet, og koronasituasjonen viser behovet for fortsatt modernisering av mobil- og fastnett i Norge.

Koronakrisen har endret nordmenns daglige rutiner radikalt. Bruken av digitale løsninger og hjemmebredbånd har økt betydelig. Tall fra Telenors nett viser at i den tidlige fasen av krisen snakket nordmenn nesten dobbelt så mye i telefonen med hverandre, og mobilsurfingen økte med 25 prosent. I tillegg registrerte Telenor at internett-bruken på bredbånd økte med 30-40 prosent på dagtid.

Telenor får nå henvendelser fra kunder med bredbånd via gamle kobberlinjer i alle deler av landet. Tilbakemeldingen fra mange av kundene er at kobberlinjen ikke strekker til når alle i husstanden skal jobbe, ha hjemmeskole og strømme tv-innhold samtidig.

Vil ha fiber og mobil

– Behovet for økt kapasitet og robusthet gjør at flere av våre kunder etterspør fiber og løsninger over mobil. Vi bygger infrastruktur for å støtte dette behovet. Vi ruller ut fiber, forsterker 4G-nettet og bygger nye basestasjoner i et tempo vi aldri har gjort før. I tillegg har vi kommet godt i gang med 5G-utbyggingen, sier Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor.

God nettilgang, trygge og stabile kommunikasjonsløsninger er en forutsetning for at samfunnet skal fungere. Dette er også bakgrunnen for at Telenor har startet et langsiktig arbeid for å bytte ut et kobbernett som er mer enn 100 år gammelt.

– Det er et knapt år siden vi introduserte vår nye løsning for bredbånd via mobilnettet. Ifølge Telenors kundeundersøkelse opplever 87 prosent at tjenesten, såkalt Hjemmebredbånd Mobil, fungerer bedre eller like bra som bredbånd over kobber. Det motiverer oss til å fortsette satsingen og viser at folk flest ønsker vår nye teknologi velkommen. Samtidig skal vi fortsette å jobbe med kundereisene i overgangen fra kobberbredbånd til ny teknologi. Vi skal bygge mer mobildekning og vi skal videreutvikle mobilproduktene ytterligere, forteller Amundsen.

Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor. (Foto: Martin Fjellanger)

Kunder velger bort kobberløsning

Telenor hadde opprinnelig 4500 kobbersentraler landet rundt. De to siste årene har selskapet koblet ned om lag 1200 av disse. Svært mange av de resterende sentralene betjener få kunder og vil fortløpende bli koblet ned.

– Det er viktig å påpeke at vi ikke kobler kunder fra kobbernettet dersom det ikke finnes annet alternativ. For de av våre kunder som sverger til fasttelefonen tilbyr vi en mobil hjemmetelefon som ligner den tradisjonelle hjemmetelefonen. Flere enn 1200 kunder har tatt i bruk denne, forteller Amundsen.

Etterspørselen etter bredbånd over mobilnettet er stor. Telenors nyeste bredbåndsløsning, Hjemmebredbånd Mobil, er for mange et bedre alternativ enn bredbåndstjenester over det gamle kobbernettet. Siden Telenor lanserte produktet i mai i fjor, har flere enn 46.000 kunder bestilt løsningen, og over 38.000 av disse er allerede koblet på løsningen, i tillegg til 1500 bedriftskunder.

– Samtidig ruller vi ut fiber i et stort tempo over hele landet. 13.000 kunder ble koblet opp på fiber fra oss i årets første tre måneder, sier Amundsen.

Investerte 5,6 milliarder kroner 

I 2019 investerte Telenor rekordhøye 5,6 milliarder kroner i Norge. En stor del av dette i teknologier som overtar for kobbernettet. Telenor omtaler dette som det største teknologiskiftet i Norge i nyere tid, og ambisjonen er klar.

– Innen 2023 ønsker vi at alle Telenor-kunder i hele landet skal ha tilgang til høyhastighetsinternett over moderne bredbåndsteknologi. Dette arbeidet gjøres i tett samarbeid med kommuner, fylker og næringsliv og er helt nødvendig for å sikre nettilgang i både normal- og krisetid, avslutter Amundsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Magnus Line, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 415 00 632, e-post: magnus.isaksen-line@telenor.comeller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse